Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: Commercial Services

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Commercial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AIMADVANCE INFORMATION MARKETING
0.080 MYR0.00%1.007M0.8929.29M MYR−0.03 MYR−3.55%0.00%
ALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
0.030 MYR−14.29%2.593M19.1638.971M MYR60.000.00 MYR−93.42%0.00%
AMEDIAASIA MEDIA GROUP BERHAD
0.090 MYR0.00%00.0028.017M MYR15.520.01 MYR−76.23%0.00%
ATLANATLAN HOLDINGS BHD
2.780 MYR0.00%00.00705.148M MYR29.360.09 MYR+41.34%3.60%
AWCAWC BERHAD
0.670 MYR+5.51%2.599M1.84208.454M MYR−0.01 MYR−111.23%3.15%
Theo dõi
CATCHACATCHA DIGITAL BERHAD
0.305 MYR−1.61%322.2K0.48109.146M MYR117.310.00 MYR0.00%
CFMCOMPUTER FORMS (M) BHD
0.150 MYR0.00%725K0.6940.137M MYR−0.03 MYR−27600.00%0.00%
CTOSCTOS DIGITAL BERHAD
1.480 MYR−0.67%8.26M0.873.442B MYR28.910.05 MYR+64.63%1.33%
Sức mua mạnh
CUSCAPICUSCAPI BHD
0.170 MYR−2.86%10K0.03165.355M MYR−0.00 MYR+89.47%0.00%
DAY3DAYTHREE DIGITAL BERHAD
0.355 MYR−2.74%3.794M1.03175.2M MYR0.00%
EAHEA HOLDINGS BERHAD
0.005 MYR0.00%150K0.0132.259M MYR−0.01 MYR−282.35%0.00%
EDGENTAUEM EDGENTA BERHAD
1.010 MYR−1.94%2.425M7.31856.573M MYR16.950.06 MYR+9.36%3.88%
Theo dõi
ELSOFTELSOFT RESEARCH BHD
0.530 MYR−0.93%196.5K1.41370.784M MYR9.360.06 MYR+121.96%3.74%
ENRAENRA GROUP BERHAD
0.650 MYR0.00%00.0087.697M MYR−0.07 MYR+46.34%0.00%
FINTECFINTEC GLOBAL BERHAD
0.010 MYR0.00%155K0.0860.503M MYR2.560.00 MYR0.00%
GFMGFM SERVICES BERHAD
0.235 MYR0.00%1.423M0.59162.259M MYR7.080.03 MYR+21.17%4.09%
INNITYINNITY CORPORATION BHD
0.450 MYR0.00%00.0062.732M MYR−0.03 MYR−368.42%0.00%
ITMAXITMAX SYSTEM BERHAD
2.200 MYR−0.45%2.48M0.842.272B MYR38.530.06 MYR0.36%
Sức mua mạnh
JCBNEXTJCBNEXT BERHAD
1.650 MYR+3.13%10K1.06208.044M MYR7.270.23 MYR+15.40%3.75%
KESMKESM INDUSTRIES BHD
6.620 MYR−0.15%13.6K3.56285.186M MYR−0.02 MYR+90.86%0.90%
Theo dõi
KJTSKJTS GROUP BERHAD
0.585 MYR−2.50%1.788M0.36412.8M MYR0.00%
Sức mua mạnh
KOMARKKOMARKCORP BHD
0.165 MYR−2.94%136.4K0.2539.254M MYR−0.02 MYR+85.01%0.00%
KUBKUB MALAYSIA BHD
0.570 MYR0.00%739.9K1.20317.185M MYR8.430.07 MYR+113.92%3.51%
L&PBHDL&P GLOBAL BERHAD
0.410 MYR0.00%914.1K4.87229.6M MYR12.240.03 MYR0.00%
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
0.145 MYR0.00%40.8K1.9128.596M MYR−0.02 MYR+68.83%0.00%
MTAGMTAG GROUP BERHAD
0.450 MYR−1.10%313.9K1.13310.136M MYR12.400.04 MYR−32.90%6.59%
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
0.080 MYR−5.88%740.9K1.1855.707M MYR−0.01 MYR−300.00%0.00%
PUCPUC BERHAD
0.040 MYR0.00%740.3K0.2398.712M MYR−0.02 MYR+56.98%0.00%
REKATECHREKATECH CAPITAL BERHAD
0.060 MYR0.00%10K1.2535.52M MYR−0.02 MYR−271.21%0.00%
SCICOMSCICOM (MSC) BHD
1.140 MYR−0.87%251.9K0.45408.772M MYR13.120.09 MYR−5.44%6.96%
Sức mua mạnh
SEGSEG INTERNATIONAL BHD
0.650 MYR0.00%67.2K0.94797.555M MYR41.940.02 MYR−55.84%2.00%
SJCSENI JAYA CORPORATION BHD
0.485 MYR−2.02%72.6K1.38105.706M MYR9.440.05 MYR+124.45%0.00%
SMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
0.940 MYR−2.59%704.5K0.36437.107M MYR0.00%
Sức mua mạnh
TDEXTECHNODEX BHD
0.070 MYR0.00%00.0059.066M MYR−0.01 MYR+18.35%0.00%
TFPTFP SOLUTIONS BHD
0.040 MYR0.00%300K0.2723.384M MYR0.00%
TIENWAHTIEN WAH PRESS HOLDINGS BHD
0.855 MYR0.00%00.00123.755M MYR−0.07 MYR−223.74%6.55%
TOCEANTRANSOCEAN HOLDINGS BHD
1.630 MYR0.00%00.00106.11M MYR239.710.01 MYR−84.99%0.00%
WARISANWARISAN TC HOLDINGS BHD
1.150 MYR0.00%00.0074.865M MYR−0.10 MYR+48.72%0.00%