Giới thiệu

Sở giao dịch Chứng khoán Malaysia, Bursa Malaysia Berhad, ra đời từ Sở giao dịch Chứng khoán Kuala Lumpur năm 2004, sau khi nó trở thành một công ty đại chúng. Đây là một trong những sàn giao dịch lớn nhất trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Sàn này có trụ sở tại thủ đô và thành phố lớn nhất nước và hoạt động của sàn được giám sát bởi Ủy ban Chứng khoán. Sàn niêm yết trên 900 công ty ở trên 18 lĩnh vực và có mức vốn hóa thị trường là 1,85 nghìn tỷ RM. Sàn cũng cung cấp trái phiếu, quỹ đầu tư chỉ số ETF, hợp đồng tương lai và quyền chọn. Trong số những công ty được niêm yết phải kể đến những mã nổi tiếng và được giao dịch nhiều như Ngân hàng Công cộng, CIMB Group Holdings, Axiata Group, Petronas Chemicals và Tenaga Nasional.

Chỉ số chứng khoán chính là FTSE Bursa Malaysia KLCI, còn được gọi là FBM KLCI, được quốc tế công nhận là chỉ số chuẩn của Thị trường Chứng khoán Malaysia. Nó được phát hành với sự cộng tác của FTSE Russell và theo dõi hoạt động của 30 công ty có vốn hóa thị trường cao nhất. Ngoài chỉ số này, sàn giao dịch còn quản lý một loạt các chỉ số khác như FTSE Bursa Malaysia Mid 70 Index (gồm 70 công ty tiếp theo) và FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index, bao gồm tổng các mã thành phần của hai chỉ số nói trên.