Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

53
Cổ phiếu
17.967B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.407M
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
−4.51%
Hiệu suất Tháng
+6.00%
Hiệu suất Năm
−1.64%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AFUJIYA ABM FUJIYA BERHAD
0.40-3.61%-0.01Sức bán mạnh131.900K52760.0074.700M30.290.01
AHB AHB HOLDINGS BHD
0.11-8.33%-0.01Sức bán mạnh1.133M124608.0031.237M-0.03
AME AME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.850.00%0.00Mua696.600K1288710.001.185B20.980.09416.00
ATTA ATTA GLOBAL GROUP BERHAD
0.39-12.36%-0.06Sức bán mạnh30.000K11700.0095.633M-0.00
AXTERIA AXTERIA GROUP BERHAD
0.23-2.17%-0.01Sức bán mạnh662.800K149130.0099.017M-0.14
BCMALL BCM ALLIANCE BERHAD
0.0511.11%0.01Mua7.812M390610.0070.412M-0.00
CSCENIC CLASSIC SCENIC BHD
0.69-2.14%-0.01Bán720.700K493679.50168.701M17.330.04323.00
DGB DGB ASIA BERHAD
0.040.00%0.00Bán791.400K27699.0056.768M-0.04
DRBHCOM DRB-HICOM BHD
1.590.00%0.00Bán2.222M3532344.003.074B3.850.41
ECOMATE ECOMATE HOLDINGS BERHAD
0.49-7.55%-0.04Sức bán mạnh16.978M8319073.00
EG EG INDUSTRIES BHD
0.53-4.50%-0.03Sức bán mạnh1.496M792668.00201.281M11.640.05
ESAFE EVERSAFE RUBBER BERHAD
0.28-1.72%-0.01Sức bán mạnh505.800K144153.0069.772M13.940.02
EUROSP EUROSPAN HOLDINGS BHD
1.32-1.49%-0.02Bán143.600K189552.0059.525M-0.02
FACBIND FACB INDUSTRIES INCORPORATED
1.26-3.08%-0.04Sức bán mạnh12.500K15750.00109.048M76.920.02
FAJAR FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.34-2.82%-0.01Bán2.093M722223.00262.422M9.780.04243.00
FIHB FEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
0.61-4.65%-0.03Bán1.044M642183.0086.881M20.870.05
GDB GDB HOLDINGS BERHAD
0.46-4.17%-0.02Sức bán mạnh3.211M1477244.00450.000M13.990.03
GUH GUH HOLDINGS BHD
0.56-8.13%-0.05Bán5.099M2881161.00170.840M-0.12
HAILY HAILY GROUP BERHAD
0.46-9.00%-0.04Bán1.197M544680.50
HARNLEN HARN LEN CORPORATION BHD
0.74-5.13%-0.04Sức bán mạnh558.000K412920.00157.938M1.370.57530.00
IBHD I-BHD
0.27-3.64%-0.01Sức bán mạnh718.200K190323.00312.637M-0.01
INTA INTA BINA GROUP BERHAD
0.270.00%0.00Bán110.600K29309.00141.844M9.810.03
JAYCORP JAYCORP BHD
1.66-3.49%-0.06Sức bán mạnh416.100K690726.00231.111M8.060.21
JETSON KUMPULAN JETSON BHD
0.28-6.67%-0.02Sức bán mạnh7.526M2107224.0074.450M-0.03
JOE JOE HOLDING BERHAD
0.040.00%0.00Bán30.998M1084916.00107.069M17.500.00
KHIND KHIND HOLDINGS BHD
3.92-2.49%-0.10Bán231.700K908264.00161.037M6.460.62
LATITUD LATITUDE TREE HOLDINGS BHD
1.66-1.78%-0.03Bán24.000K39840.00328.384M4.990.346024.00
LIIHEN LII HEN INDUSTRIES BHD
2.89-2.03%-0.06Sức bán mạnh347.200K1003408.00531.000M7.990.373333.00
MILUX MILUX CORPORATION BHD
1.509.49%0.13Mua4.972M7458300.00322.028M91.330.01162.00
MLAB MLABS SYSTEMS BHD
0.03-14.29%-0.01Sức bán mạnh1.086M32592.0050.729M-0.0457.00
MOBILIA MOBILIA HOLDINGS BERHAD
0.23-4.08%-0.01Sức bán mạnh3.163M743211.00171.500M
NADIBHD GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.352.94%0.01Sức mua mạnh7.607M2662380.00256.020M13.130.03
NESTCON NESTCON BERHAD
0.42-4.55%-0.02Bán6.165M2589174.00
NICE NICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
0.153.45%0.01Bán1.752M262740.00116.263M-0.00
NIHSIN NI HSIN GROUP BERHAD
0.120.00%0.00Bán2.494M311750.0060.765M8.390.02
PANAMY PANASONIC MANUFACTURING MSIA
29.820.00%0.00Bán3.500K104370.001.811B13.232.252146.00
PENSONI PENSONIC HOLDINGS BHD
0.60-1.64%-0.01Bán165.200K99120.0077.088M4.690.13497.00
PLB PLB ENGINEERING BHD
1.080.00%0.00Bán00.00133.525M65.450.02
POHKONG POH KONG HOLDINGS BHD
0.800.63%0.01Bán742.100K593680.00326.230M5.620.141090.00
RGB RGB INTERNATIONAL BHD
0.12-3.85%-0.01Bán4.331M541387.50200.650M-0.01
SCNWOLF SCANWOLF CORPORATION BHD
0.630.80%0.01Bán3.762M2369997.00108.214M-0.00
SEAL SEAL INCORPORATED BHD
0.30-1.61%-0.01Sức bán mạnh90.600K27633.0080.617M-0.04
SERNKOU SERN KOU RESOURCES BHD
0.60-2.44%-0.01Bán952.100K571260.00511.511M36.610.02
SHH SHH RESOURCES HOLDINGS BHD
0.52-11.86%-0.07Sức bán mạnh800416.0058.997M14.860.04867.00
SNC SAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.66-0.76%-0.01Mua5.154M3375673.50152.896M73.330.01
SPRING SPRING ART HOLDINGS BERHAD
0.23-4.08%-0.01Sức bán mạnh135.400K31819.00101.844M16.550.01
SWSCAP SWS CAPITAL BERHAD
0.45-2.17%-0.01Bán434.900K195705.0097.326M25.000.02
TCHONG TAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD
1.130.89%0.01Bán400452.00730.420M-0.14
TCS TCS GROUP HOLDINGS BERHAD
0.380.00%0.00Bán688.400K261592.00148.200M9.450.04
TOMEI TOMEI CONSOLIDATED BHD
0.931.64%0.01Bán677.300K629889.00126.819M3.140.29
UMW UMW HOLDINGS BHD
3.13-1.57%-0.05Sức bán mạnh297.900K932427.003.715B11.800.277053.00
WEGMANS WEGMANS HOLDINGS BERHAD
0.23-6.00%-0.01Sức bán mạnh2.023M475334.50137.509M10.250.03
YOCB YOONG ONN CORPORATION BERHAD
0.97-3.47%-0.04Bán77.700K75757.50160.239M6.930.151000.00
Tải thêm