Khách hàng Lâu năm

Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SUNWAY BERHAD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như KEY ALLIANCE GROUP BERHAD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
SUNWAYSUNWAY BERHAD
19.217 B MYR3.470 MYR+1.46%15.535 M1.1128.630.12 MYR+6.50%1.59%
Sức mua mạnh
HLINDHONG LEONG INDUSTRIES BHD
3.433 B MYR10.920 MYR−0.73%56.8 K0.9110.561.03 MYR+11.41%5.22%
Sức mua mạnh
DRBHCOMDRB-HICOM BHD
2.745 B MYR1.420 MYR−0.70%2.13 M0.7311.490.12 MYR+27.29%1.41%
Mua
CCHGPCHIN HIN GROUP PROPERTY BERHAD
1.182 B MYR1.790 MYR+5.29%2.157 M0.8727.290.07 MYR+295.18%0.00%
PANAMYPANASONIC MANUFACTURING MSIA
1.164 B MYR19.160 MYR−1.03%37.4 K0.5314.121.36 MYR−6.95%6.37%
Theo dõi
AAMEAME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.153 B MYR1.800 MYR+1.12%253.3 K0.2010.520.17 MYR+33.57%2.78%
Sức mua mạnh
SSERNKOUSERN KOU RESOURCES BHD
900.211 M MYR0.835 MYR0.00%294 K0.74141.530.01 MYR0.00%
CGBCENTRAL GLOBAL BERHAD
633.527 M MYR0.845 MYR−0.59%4.048 M0.87−0.06 MYR−506.08%0.00%
EEGEG INDUSTRIES BHD
612.294 M MYR1.360 MYR+4.62%1.169 M1.2013.920.10 MYR+119.55%0.00%
RRGBRGB INTERNATIONAL BHD
578.798 M MYR0.375 MYR+4.17%49.899 M2.6215.820.02 MYR+690.00%3.73%
Sức mua mạnh
TCHONGTAN CHONG MOTOR HOLDINGS BHD
577.162 M MYR0.885 MYR0.00%254 K1.62−0.20 MYR−151.91%2.82%
Bán
LLIIHENLII HEN INDUSTRIES BHD
572.4 M MYR1.060 MYR+0.95%530.3 K1.045.75%
SSYNERGYSYNERGY HOUSE BERHAD
570 M MYR1.140 MYR+18.75%5.831 M3.5920.990.05 MYR1.40%
Sức mua mạnh
MMGBMGB BERHAD
502.905 M MYR0.850 MYR+1.19%204.3 K0.2610.300.08 MYR+231.33%1.25%
Sức mua mạnh
POHKONGPOH KONG HOLDINGS BHD
463.697 M MYR1.130 MYR+1.80%7.396 M2.345.540.20 MYR−15.33%2.92%
YOCBYOONG ONN CORPORATION BERHAD
364.901 M MYR2.300 MYR+1.77%252.8 K0.4310.280.22 MYR−9.21%3.26%
KKITACONKUMPULAN KITACON BERHAD
340 M MYR0.680 MYR0.00%48.2 K0.159.340.07 MYR2.94%
ECOMATEECOMATE HOLDINGS BERHAD
300.742 M MYR0.840 MYR0.00%320 K0.19100.000.01 MYR−66.13%0.60%
GGDBGDB HOLDINGS BERHAD
285.938 M MYR0.305 MYR+3.39%7.109 M0.9735.470.01 MYR−53.01%0.00%
RRKIRHONG KHEN INTERNATIONAL BERHAD
267.177 M MYR1.370 MYR+2.24%34.8 K2.9817.680.08 MYR−69.87%2.92%
Theo dõi
HHOMERIZHOMERITZ CORPORATION BERHAD
264.05 M MYR0.570 MYR−0.87%364.9 K1.189.190.06 MYR−29.78%2.81%
Theo dõi
NESTCONNESTCON BERHAD
247.871 M MYR0.350 MYR−1.41%421.7 K0.6568.630.01 MYR0.00%
TOMEITOMEI CONSOLIDATED BHD
234.234 M MYR1.690 MYR+1.20%2.591 M1.625.040.34 MYR−29.51%2.37%
HHARNLENHARN LEN CORPORATION BHD
218.93 M MYR0.380 MYR0.00%450.3 K1.0024.200.02 MYR0.00%
NICENICHE CAPITAL EMAS HLDG BHD
217.185 M MYR0.160 MYR+6.67%13.402 M1.17−0.01 MYR−45.12%0.00%
TAFITAFI INDUSTRIES BHD
207.288 M MYR0.550 MYR+1.85%157.6 K2.80261.900.00 MYR−92.08%0.00%
JJAYCORPJAYCORP BHD
204.237 M MYR0.760 MYR−1.30%203.5 K1.0011.750.06 MYR−32.25%7.89%
Bán Mạnh
NADIBHDGAGASAN NADI CERGAS BERHAD
203.31 M MYR0.270 MYR−1.82%226.9 K0.2990.000.00 MYR0.00%
IINTAINTA BINA GROUP BERHAD
200.203 M MYR0.370 MYR+2.78%8.646 M1.698.710.04 MYR+140.11%4.05%
HHEXRTLHEXTAR RETAIL BERHAD
178.307 M MYR0.470 MYR0.00%59.7 K0.35188.000.00 MYR−94.81%7.80%
MMAYUMAYU GLOBAL GROUP BERHAD
126.459 M MYR0.285 MYR0.00%00.0013.190.02 MYR+163.41%0.00%
SSHHSHH RESOURCES HOLDINGS BHD
124.994 M MYR1.250 MYR+2.46%4.6 K2.2332.550.04 MYR−51.94%0.00%
MILUXMILUX CORPORATION BHD
122.23 M MYR0.520 MYR0.00%289.7 K3.91−0.02 MYR−258.46%0.00%
MMOBILIAMOBILIA HOLDINGS BERHAD
119 M MYR0.170 MYR0.00%561.5 K0.9614.530.01 MYR−30.36%0.00%
WEGMANSWEGMANS HOLDINGS BERHAD
115.508 M MYR0.210 MYR+2.44%1.058 M1.0016.540.01 MYR−64.72%2.38%
KKHINDKHIND HOLDINGS BHD
114.766 M MYR2.730 MYR0.00%1000.032.93%
GUHGUH HOLDINGS BHD
111.371 M MYR0.395 MYR+6.76%1.682 M4.01−0.06 MYR−274.51%0.00%
YXPMYX PRECIOUS METALS BHD
107.924 M MYR0.290 MYR+1.75%3.138 M1.0511.980.02 MYR−4.35%2.76%
HHAILYHAILY GROUP BERHAD
100.751 M MYR0.565 MYR+1.80%647.2 K0.6613.710.04 MYR+11.35%1.98%
FFACBINDFACB INDUSTRIES INCORPORATED
98.143 M MYR1.170 MYR0.00%00.0012.530.09 MYR+31.36%3.68%
SSPRINGSPRING ART HOLDINGS BERHAD
97.687 M MYR0.235 MYR−7.84%8.126 M1.2517.800.01 MYR+153.85%0.00%
PPENSONIPENSONIC HOLDINGS BHD
95.54 M MYR0.620 MYR0.00%7 K0.16−0.01 MYR−120.43%2.02%
AAHBAHB HOLDINGS BHD
93.591 M MYR0.135 MYR0.00%213.5 K0.08−0.05 MYR−85.99%0.00%
SCNWOLFSCANWOLF CORPORATION BHD
87.109 M MYR0.435 MYR0.00%17 K0.25−0.06 MYR+13.29%0.00%
SYCALSYCAL VENTURES BHD
85.347 M MYR0.205 MYR0.00%712.7 K10.5289.130.00 MYR−54.00%0.00%
TCSTCS GROUP HOLDINGS BERHAD
77.22 M MYR0.180 MYR0.00%2.343 M0.16−0.08 MYR−811.63%0.00%
EUROEURO HOLDINGS BHD
73.038 M MYR0.055 MYR0.00%40.2 K0.06−0.01 MYR+61.73%0.00%
JJOEJOE HOLDING BERHAD
68.83 M MYR0.225 MYR−6.25%238.9 K0.20−0.01 MYR+94.30%0.00%
IHBINFRAHARTA HOLDINGS BERHAD
66.99 M MYR0.165 MYR0.00%118.3 K0.15−0.05 MYR+62.77%0.00%
SWSCAPSWS CAPITAL BERHAD
66.501 M MYR0.220 MYR+2.33%7 K0.03−0.02 MYR−275.20%0.00%
AAFUJIYAABM FUJIYA BERHAD
62.1 M MYR0.345 MYR0.00%00.00−0.08 MYR−594.92%0.00%
FFIHBFEDERAL INTERNATIONAL HOLDINGS BERHAD
60.983 M MYR0.425 MYR+1.19%16.1 K0.786.680.06 MYR−29.49%1.88%
EEUROSPEUROSPAN HOLDINGS BHD
58.192 M MYR1.310 MYR0.00%00.00−0.08 MYR−8.21%0.00%
NNIHSINNI HSIN GROUP BERHAD
57.254 M MYR0.105 MYR+5.00%415.5 K1.48−0.01 MYR−42.86%0.00%
ESAFEEVERSAFE RUBBER BERHAD
51.728 M MYR0.215 MYR0.00%00.0041.350.01 MYR0.00%
BBERTAMBERTAM ALLIANCE BHD
41.93 M MYR0.130 MYR0.00%79.9 K16.4724.070.01 MYR−91.84%0.00%
KKGROUPKEY ALLIANCE GROUP BERHAD
36.782 M MYR0.010 MYR+100.00%460.7 K0.39−0.01 MYR+32.53%0.00%
BBCMALLBCM ALLIANCE BERHAD
30.512 M MYR0.015 MYR+50.00%130.6 K0.60−0.02 MYR−41.67%0.00%
BBVLHBV LAND HOLDINGS BERHAD
28.476 M MYR0.190 MYR0.00%0−0.02 MYR−2 260.00%0.00%
CCMECME GROUP BHD
26.202 M MYR0.025 MYR0.00%99 K0.53−0.00 MYR+71.79%0.00%
MMLABMLABS SYSTEMS BHD
14.494 M MYR0.200 MYR+5.26%727.1 K0.80−0.16 MYR−2.71%0.00%