Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

37
Cổ phiếu
54.955B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.254M
Khối lượng
−0.89%
Thay đổi
+4.04%
Hiệu suất Tháng
+9.03%
Hiệu suất Năm
+5.66%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ASTROASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
0.590 MYR−0.84%−0.005 MYR
Bán
4.619M2.725M3.103B MYR9.410.06 MYR4.191K
AVIAVILLION BERHAD
0.090 MYR−5.26%−0.005 MYR
Mua
3.716M334.476K107.662M MYR950.000.00 MYR
BJASSETBERJAYA ASSETS BERHAD
0.300 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
19.9K5.97K767.446M MYR−0.02 MYR
BJCORPBERJAYA CORPORATION BHD
0.305 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
13.499M4.117M1.741B MYR17.730.02 MYR
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
1.050 MYR0.96%0.010 MYR
Mua
3.434M3.605M1.997B MYR12.810.08 MYR6.133K
BJLANDBERJAYA LAND BHD
0.265 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
340.5K90.233K1.304B MYR−0.03 MYR342
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.020 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
23.101M462.024K178.717M MYR2.740.01 MYR
DGBDGB ASIA BERHAD
0.015 MYR−25.00%−0.005 MYR
Bán
1.777M26.655K35.715M MYR−0.02 MYR
ECMECM LIBRA GROUP BERHAD
0.185 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
0088.786M MYR616.670.00 MYR116
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.020 MYR33.33%0.005 MYR
Sức mua mạnh
425.1K8.502K45.694M MYR−0.00 MYR
EIGESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.350 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
14K4.9K83.018M MYR59.320.01 MYR623
FOCUSFOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.020 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
1.407M28.132K127.444M MYR−0.02 MYR
GCEGRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD
0.320 MYR−3.03%−0.010 MYR
Bán Mạnh
11.9K3.808K65.011M MYR−0.01 MYR252
GENMGENTING MALAYSIA BERHAD
2.830 MYR−1.74%−0.050 MYR
Theo dõi
8.384M23.727M16.281B MYR342.860.01 MYR14.048K
GENTINGGENTING BHD
5.020 MYR−0.59%−0.030 MYR
Mua
3.386M16.999M19.445B MYR−0.07 MYR47K
ICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
0.135 MYR−3.57%−0.005 MYR
Mua
6.974M941.544K78.729M MYR12.500.01 MYR
INCKENINCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
0.410 MYR−2.38%−0.010 MYR
Bán
2K820159.044M MYR−0.02 MYR136
KTBKONSORTIUM TRANSNASIONAL BHD
0.195 MYR−2.50%−0.005 MYR
Bán
627.8K122.421K93.959M MYR−0.02 MYR
LANDMRKLANDMARKS BHD
0.190 MYR−2.56%−0.005 MYR
Bán
46.3K8.797K130.945M MYR−0.06 MYR321
LIENHOELIEN HOE CORPORATION BHD
0.340 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
1.2K408113.023M MYR−0.30 MYR93
MAGNUMMAGNUM BERHAD
1.300 MYR−0.76%−0.010 MYR
Bán
548.2K712.66K1.883B MYR22.510.06 MYR371
MBRIGHTMETA BRIGHT GROUP BERHAD
0.175 MYR0.00%0.000 MYR
Sức mua mạnh
17.41M3.047M340.786M MYR67.310.00 MYR
MEDIAMEDIA PRIMA BHD
0.455 MYR−1.09%−0.005 MYR
Mua
158.7K72.209K510.232M MYR8.810.05 MYR2.397K
MEDIACMEDIA CHINESE INTERNATIONAL LT
0.170 MYR−2.86%−0.005 MYR
Theo dõi
66K11.22K295.266M MYR34.310.01 MYR2.785K
MINDAMINDA GLOBAL BERHAD
0.065 MYR−7.14%−0.005 MYR
Bán
7.182M466.811K117.533M MYR19.440.00 MYR
OLYMPIAOLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.095 MYR11.76%0.010 MYR
Sức mua mạnh
5.771M548.217K86.992M MYR−0.01 MYR135
OVERSEAOVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.115 MYR4.55%0.005 MYR
Mua
17K1.955K124.847M MYR−0.00 MYR
OWGONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
0.615 MYR−3.15%−0.020 MYR
Mua
1.068M657.066K273.581M MYR−0.01 MYR
PARLOPARLO BERHAD
0.130 MYR−7.14%−0.010 MYR
Mua
2.24M291.174K65.697M MYR−0.02 MYR58
PMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.075 MYR−6.25%−0.005 MYR
Mua
921.8K69.135K74.309M MYR−0.00 MYR
SASBADISASBADI HOLDINGS BHD
0.135 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
1.06M143.033K57.326M MYR12.980.01 MYR
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.020 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
0074.192M MYR−0.31 MYR1.162K
SHANGSHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
3.280 MYR−0.61%−0.020 MYR
Bán
185.8K609.424K1.452B MYR−0.09 MYR1.757K
SPTOTOSPORTS TOTO BERHAD
1.610 MYR−1.23%−0.020 MYR
Bán
695.4K1.12M2.228B MYR8.790.19 MYR1.597K
STARSTAR MEDIA GROUP BERHAD
0.315 MYR1.61%0.005 MYR
Mua
1.346M423.833K224.677M MYR−0.03 MYR933
WIDADWIDAD GROUP BERHAD
0.415 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
21.174M8.787M1.166B MYR16.600.03 MYR
XOXNETXOX NETWORKS BERHAD
0.030 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
540.1K16.203K34.071M MYR−0.00 MYR