Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: Consumer Services

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Consumer Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ASTROASTRO MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
0.360 MYR+1.41%565.4K0.121.879B MYR40.000.01 MYR−85.76%5.56%
Bán
AVIAVILLION BERHAD
0.055 MYR+10.00%163.2K0.1056.664M MYR−0.00 MYR−1633.33%0.00%
BJASSETBERJAYA ASSETS BERHAD
0.355 MYR−1.39%54K0.27920.98M MYR−0.01 MYR+46.01%0.00%
BJCORPBERJAYA CORPORATION BHD
0.295 MYR−1.67%2.405M0.211.82B MYR−0.01 MYR−188.27%0.00%
BJFOODBERJAYA FOOD BERHAD
0.535 MYR−2.73%3.531M0.571.086B MYR100.940.01 MYR−93.29%6.19%
Bán Mạnh
BJLANDBERJAYA LAND BHD
0.365 MYR−7.59%24.989M3.011.968B MYR10.140.04 MYR0.00%
BORNOILBORNEO OIL BHD
0.015 MYR0.00%2.768M0.50168.77M MYR−0.00 MYR−108.22%0.00%
CYBERECYBERJAYA EDUCATION GROUP BERHAD
0.100 MYR0.00%368.8K0.42167.905M MYR22.220.00 MYR+60.71%0.00%
DGBDGB ASIA BERHAD
0.110 MYR0.00%729.6K0.9321.648M MYR−0.05 MYR+68.16%0.00%
ECMECM LIBRA GROUP BERHAD
0.200 MYR0.00%10K0.86101.535M MYR3.840.05 MYR0.00%
EDUSPECEDUSPEC HOLDINGS BERHAD
0.095 MYR+5.56%11.749M1.83105.559M MYR−0.01 MYR−204.55%0.00%
EIGESTHETICS INTERNATIONAL GROUP
0.330 MYR+3.13%1.585M131.3173.53M MYR−0.01 MYR−262.71%1.61%
EPICONEPICON BERHAD
0.395 MYR−1.25%3.367M0.42231.971M MYR4.400.09 MYR0.00%
FOCUSFOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.015 MYR0.00%883K2.2395.583M MYR−0.00 MYR−210.00%0.00%
GCEGRAND CENTRAL ENTERPRISES BHD
0.360 MYR−1.37%1000.0271.906M MYR−0.03 MYR−93.53%0.00%
GENMGENTING MALAYSIA BERHAD
2.920 MYR+2.82%17.674M1.7616.338B MYR−0.03 MYR−514.29%5.19%
Mua
GENTINGGENTING BHD
4.880 MYR+2.09%6.035M0.8718.675B MYR30.790.16 MYR3.09%
Sức mua mạnh
ICONICICONIC WORLDWIDE BERHAD
0.110 MYR+4.76%133.5K0.0559.047M MYR−0.08 MYR−3011.54%0.00%
INCKENINCH KENNETH KAJANG RUBBER PLC
0.415 MYR−1.19%16.2K0.98159.044M MYR−0.02 MYR−9.28%0.00%
LANDMRKLANDMARKS BHD
0.210 MYR−2.33%120.2K1.34151.091M MYR−0.00 MYR+98.60%0.00%
LIENHOELIEN HOE CORPORATION BHD
0.295 MYR0.00%2.9K0.0598.064M MYR−0.06 MYR+81.06%0.00%
MAGNUMMAGNUM BERHAD
1.140 MYR−0.87%188.7K0.231.681B MYR12.930.09 MYR+51.55%4.70%
Mua
MBRIGHTMETA BRIGHT GROUP BERHAD
0.170 MYR0.00%5.003M1.39425.921M MYR48.570.00 MYR+34.62%0.00%
MEDIAMEDIA PRIMA BHD
0.450 MYR−3.23%369K0.99493.594M MYR10.040.04 MYR−10.04%3.37%
Bán
MEDIACMEDIA CHINESE INTERNATIONAL LIMITED
0.135 MYR−3.57%1.542M1.17210.905M MYR−0.02 MYR−425.49%5.38%
OLYMPIAOLYMPIA INDUSTRIES BHD
0.080 MYR0.00%442.2K1.4181.875M MYR−0.02 MYR−44.95%0.00%
OVERSEAOVERSEA ENTERPRISE BERHAD
0.060 MYR0.00%50.2K0.73136.082M MYR−0.00 MYR+95.00%0.00%
OWGONLY WORLD GROUP HOLDINGS BERHAD
0.520 MYR0.00%333.4K0.89236.324M MYR18.510.03 MYR0.00%
PARLOPARLO BERHAD
0.115 MYR+4.55%3.462M4.1769.132M MYR−0.01 MYR+36.16%0.00%
PMHLDGPAN MALAYSIA HOLDINGS BHD
0.120 MYR0.00%1.332M0.11116.108M MYR−0.00 MYR+5.00%0.00%
SASBADISASBADI HOLDINGS BHD
0.155 MYR0.00%408.9K0.4667.306M MYR8.420.02 MYR+76.92%4.84%
Sức mua mạnh
SERBADKSERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
0.020 MYR0.00%074.192M MYR−0.33 MYR−7.44%0.00%
SHANGSHANGRI-LA HOTELS (M) BHD
2.220 MYR−3.48%1.425M1.26985.6M MYR−0.01 MYR+86.30%0.00%
SPTOTOSPORTS TOTO BERHAD
1.440 MYR−2.70%1.385M3.112.119B MYR11.540.12 MYR−34.45%5.81%
Mua
STARSTAR MEDIA GROUP BERHAD
0.400 MYR−1.23%648K0.60297.154M MYR38.830.01 MYR+7.29%2.44%
Bán
WIDADWIDAD GROUP BERHAD
0.120 MYR−4.00%6.858M0.19387.057M MYR−0.01 MYR−136.80%0.00%
XOXNETXOX NETWORKS BERHAD
0.030 MYR0.00%67.5K1.3134.071M MYR−0.01 MYR−346.43%0.00%