Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

53
Cổ phiếu
82.052B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.049M
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
+0.75%
Hiệu suất Tháng
+45.85%
Hiệu suất Năm
+3.66%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACOACO GROUP BERHAD
0.230 MYR−2.13%−0.005 MYR
Mua
259.1K59.593K81.632M MYR12.570.02 MYR
ADVENTAADVENTA BHD
0.635 MYR−0.78%−0.005 MYR
Bán
38.6K24.511K99.311M MYR38.320.02 MYR
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
3.370 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
11.6K39.092K1.624B MYR18.420.18 MYR1.583K
AJIYAAJIYA BHD
1.750 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
622.7K1.09M501.774M MYR17.380.10 MYR
ANZOANZO HOLDINGS BERHAD
0.015 MYR−25.00%−0.005 MYR
Bán
177.5K2.663K22.323M MYR−0.02 MYR
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.665 MYR−2.92%−0.020 MYR
Bán
13.818M9.189M223.242M MYR−0.00 MYR
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.555 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
00129.119M MYR6.780.08 MYR
AYSAYS VENTURES BHD
0.485 MYR−1.02%−0.005 MYR
Mua
631.1K306.084K211.322M MYR2.680.18 MYR255
BESHOMBESHOM HOLDINGS BERHAD
1.370 MYR−0.72%−0.010 MYR
Bán
54K73.98K430.35M MYR16.670.08 MYR465
CARZOCARZO HOLDINGS BERHAD
0.700 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
0066.789M MYR−0.02 MYR59
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
4.000 MYR−0.25%−0.010 MYR
Mua
801.4K3.206M6.814B MYR68.660.06 MYR
CHUANCHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.490 MYR−1.01%−0.005 MYR
Mua
8.9K4.361K83.492M MYR16.280.03 MYR
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.010 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
420K4.2K51.163M MYR−0.00 MYR
DANCODANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.440 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
152.6K67.144K196.935M MYR10.450.05 MYR
DELEUMDELEUM BHD
1.020 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
361.9K369.138K417.616M MYR10.530.10 MYR588
FCWFCW HOLDINGS BHD
1.250 MYR0.00%0.000 MYR
Sức mua mạnh
00312.493M MYR17.660.07 MYR
HARISONHARRISONS HOLDINGS (M) BHD
6.900 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
2.7K18.63K478.649M MYR8.020.86 MYR1.7K
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
28.680 MYR1.70%0.480 MYR
Mua
65.5K1.879M3.722B MYR215.760.13 MYR95
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
0.330 MYR−4.35%−0.015 MYR
Mua
6.905M2.278M627.203M MYR17.420.02 MYR
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
0.190 MYR−2.56%−0.005 MYR
Theo dõi
25.079M4.765M970.599M MYR13.730.02 MYR
JASKITAJASA KITA BHD
0.155 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
0069.68M MYR91.180.00 MYR61
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
0.835 MYR3.09%0.025 MYR
Mua
3.784M3.16M313.002M MYR4.870.17 MYR
KPSCBKPS CONSORTIUM BHD
0.590 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
2K1.18K87.218M MYR3.590.16 MYR236
KUBKUB MALAYSIA BHD
0.530 MYR−0.93%−0.005 MYR
Bán Mạnh
82K43.46K294.926M MYR16.930.03 MYR
LAMBOLAMBO GROUP BERHAD
0.040 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
346K13.84K61.62M MYR−0.01 MYR42
LUXCHEMLUXCHEM CORPORATION BHD
0.545 MYR0.93%0.005 MYR
Mua
19K10.355K577.728M MYR9.510.06 MYR
MARCOMARCO HOLDINGS BHD
0.180 MYR−5.26%−0.010 MYR
Mua
298.4K53.712K184.504M MYR10.000.02 MYR
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
0.920 MYR−1.08%−0.010 MYR
Bán
25K23K1.003B MYR15.070.06 MYR
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
1.830 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
1.925M3.522M17.921B MYR36.670.05 MYR
MYNEWSMYNEWS HOLDINGS BERHAD
0.680 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
174.8K118.864K474.097M MYR−0.03 MYR
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.045 MYR−10.00%−0.005 MYR
Bán Mạnh
6.457M290.552K21.997M MYR−0.03 MYR
OCBOCB BHD
0.765 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
4.2K3.213K78.68M MYR−0.12 MYR
PANSARPANSAR BERHAD
0.760 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
1.05M797.772K345.067M MYR330.430.01 MYR
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
22.060 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
2004.412K22.353B MYR29.050.77 MYR1.8K
PHARMAPHARMANIAGA BHD
0.525 MYR−0.94%−0.005 MYR
Bán Mạnh
411.6K216.09K687.728M MYR5.660.09 MYR3.642K
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.010 MYR0.00%0.000 MYR
Sức mua mạnh
100.2K1.002K108.212M MYR−0.00 MYR
PINEAPPPINEAPPLE RESOURCES BHD
0.850 MYR−3.41%−0.030 MYR
Bán Mạnh
11.6K9.86K42.68M MYR−0.03 MYR212
PTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
1.030 MYR−1.90%−0.020 MYR
Bán
45.1K46.453K94.5M MYR11.440.09 MYR133
SALCONSALCON BHD
0.205 MYR−2.38%−0.005 MYR
Mua
250.6K51.373K211.706M MYR−0.01 MYR383
SAMCHEMSAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.700 MYR0.72%0.005 MYR
Bán
17.7K12.39K386.24M MYR5.540.13 MYR
SCCSCC HOLDINGS BERHAD
0.390 MYR0.00%0.000 MYR
Sức mua mạnh
0055.052M MYR13.590.03 MYR
SIMESIME DARBY BHD
2.340 MYR0.43%0.010 MYR
Mua
433K1.013M16.017B MYR14.770.16 MYR22.862K
SOLIDSOLID AUTOMOTIVE BHD
0.200 MYR0.00%0.000 MYR
Sức mua mạnh
25.5K5.1K98.681M MYR10.360.02 MYR484
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.125 MYR4.17%0.005 MYR
Mua
191.2K23.9K117.768M MYR16.000.01 MYR
SUPERMXSUPERMAX CORPORATION BHD
0.825 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
1.383M1.141M2.173B MYR21.770.04 MYR1.7K
SUPREMESUPREME CONSOLIDATED RESOURCES BERHAD
0.680 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
0081.6M MYR10.040.07 MYR
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
2.060 MYR−1.90%−0.040 MYR
Bán
72K148.32K264.115M MYR6.500.32 MYR2.799K
TURBOTURBO-MECH BERHAD
0.750 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
0081M MYR18.560.04 MYR
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.050 MYR0.00%0.000 MYR
Mua
232K11.6K219.081M MYR−0.01 MYR
UMSUMS HOLDINGS BHD
2.150 MYR−1.38%−0.030 MYR
Mua
25.8K55.47K88.704M MYR22.090.10 MYR
UNITRADUNITRADE INDUSTRIES BERHAD
0.265 MYR−1.85%−0.005 MYR
Mua
685.8K181.737K421.875M MYR189
WATTAWATTA HOLDING BHD
0.680 MYR0.74%0.005 MYR
Sức mua mạnh
3K2.04K55.757M MYR−0.01 MYR128
WELLSWELLSPIRE HOLDINGS BERHAD
0.365 MYR−1.35%−0.005 MYR
Bán Mạnh
3.601M1.314M