Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: Distribution Services

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Distribution Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ACOACO GROUP BERHAD
0.210 MYR−2.33%340.7K0.7874.685M MYR26.920.01 MYR−58.29%0.93%
ADVENTAADVENTA BHD
0.280 MYR−1.75%406K1.3087.088M MYR−0.04 MYR−47.31%0.00%
AHEALTHAPEX HEALTHCARE BHD
2.900 MYR+1.40%217.2K0.682.055B MYR5.210.56 MYR+292.45%1.69%
Theo dõi
AJIYAAJIYA BHD
1.480 MYR−0.67%43.3K0.54434.676M MYR7.670.19 MYR+91.66%0.00%
ARTRONIQARTRONIQ BERHAD
0.280 MYR+1.82%2.528M0.74112.188M MYR−0.04 MYR−1704.17%0.73%
ASIABRNASIA BRANDS BERHAD
0.475 MYR−3.06%112.6K4.57113.997M MYR12.700.04 MYR−40.73%4.08%
AYSAYS VENTURES BHD
0.360 MYR−1.37%251.8K0.93152.737M MYR5.210.07 MYR−41.79%2.74%
CHINHINCHIN HIN GROUP BERHAD
3.940 MYR+1.55%134.7K0.356.867B MYR46.460.08 MYR+27.33%0.00%
Sức mua mạnh
CHUANCHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.450 MYR+2.27%23.6K0.1174.215M MYR−0.02 MYR−169.08%0.00%
COMPUGTCOMPUGATES HOLDINGS BHD
0.015 MYR0.00%00.0082.506M MYR−0.00 MYR+16.67%0.00%
DANCODANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.455 MYR0.00%316.4K0.25201.36M MYR13.460.03 MYR−20.66%4.40%
Sức mua mạnh
DELEUMDELEUM BHD
1.240 MYR0.00%450.9K0.24497.926M MYR10.890.11 MYR+8.48%4.23%
Mua
HARISONHARRISONS HOLDINGS (M) BHD
8.700 MYR−0.23%1.3K0.20597.113M MYR9.020.96 MYR−1.62%5.73%
HEXTECHHEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
1.220 MYR+0.83%136.6K0.112.49B MYR−0.00 MYR−224.14%0.00%
HIAPTEKHIAP TECK VENTURE BHD
0.375 MYR−2.60%1.309M0.38670.759M MYR9.260.04 MYR+104.55%1.30%
HONGSENGHONG SENG CONSOLIDATED BERHAD
0.015 MYR0.00%67.745M0.2576.626M MYR−0.01 MYR−200.00%0.00%
JASKITAJASA KITA BHD
0.140 MYR+7.69%70.2K1.6358.442M MYR−0.00 MYR−130.77%0.00%
JSBJENTAYU SUSTAINABLES BERHAD
0.800 MYR−1.84%835.7K0.90357.742M MYR−0.06 MYR+20.16%0.00%
KPSCBKPS CONSORTIUM BHD
0.580 MYR−4.13%30K1.9198.379M MYR5.330.11 MYR−33.80%0.00%
LAMBOLAMBO GROUP BERHAD
0.020 MYR0.00%1.6K0.0030.81M MYR8.700.00 MYR0.00%
LSHLIM SEONG HAI CAPITAL BERHAD
0.880 MYR0.00%0621.597M MYR6.610.13 MYR+513.82%4.01%
LUXCHEMLUXCHEM CORPORATION BHD
0.515 MYR+0.98%259.6K0.60545.632M MYR14.880.03 MYR−18.97%3.14%
MARCOMARCO HOLDINGS BHD
0.185 MYR0.00%589.5K1.83195.047M MYR32.43%
MICROLNMICROLINK SOLUTIONS BHD
0.860 MYR−1.71%6.719M1.03938.347M MYR172.000.01 MYR−86.98%0.57%
MINOXMINOX INTERNATIONAL GROUP BERHAD
0.230 MYR−2.13%1.632M0.46
MRDIYMR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
1.570 MYR+0.64%7.797M0.5514.736B MYR26.480.06 MYR+18.60%1.79%
Sức mua mạnh
MYNEWSMYNEWS HOLDINGS BERHAD
0.510 MYR0.00%49.6K0.38382.681M MYR−0.02 MYR+40.98%0.98%
Theo dõi
NEXGRAMNEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.030 MYR0.00%33.5K0.0219.847M MYR−0.04 MYR−14.89%0.00%
OCBOCB BHD
0.750 MYR0.00%00.0077.137M MYR8.940.08 MYR0.00%
PANSARPANSAR BERHAD
0.630 MYR−0.79%56K0.49295.697M MYR19.440.03 MYR+1057.14%0.55%
PETDAGPETRONAS DAGANGAN BHD
22.420 MYR−1.84%224.2K0.4322.69B MYR23.620.95 MYR+21.44%3.46%
Theo dõi
PHARMAPHARMANIAGA BHD
0.365 MYR−1.35%797.3K0.52533.255M MYR−0.06 MYR+87.66%18.65%
Bán
PHBPEGASUS HEIGHTS BERHAD
0.005 MYR0.00%8.658M2.1054.106M MYR−0.00 MYR−25.00%0.00%
PINEAPPPINEAPPLE RESOURCES BHD
0.795 MYR0.00%2K0.2438.558M MYR−0.06 MYR−26.62%0.00%
PLYTECPLYTEC HOLDING BERHAD
0.250 MYR−3.85%481.1K0.75
PTTPTT SYNERGY GROUP BERHAD
1.180 MYR−1.67%43K1.35219.762M MYR−0.02 MYR−115.47%0.00%
SALCONSALCON BHD
0.235 MYR−2.08%764K0.80248.024M MYR−0.02 MYR+9.01%0.00%
SAMCHEMSAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.620 MYR−0.80%347.3K0.36340M MYR10.950.06 MYR−26.97%3.52%
SCCSCC HOLDINGS BERHAD
0.320 MYR0.00%00.0045.171M MYR26.450.01 MYR−31.64%3.13%
SIMESIME DARBY BHD
2.680 MYR−1.11%10.96M0.5218.47B MYR4.890.55 MYR+234.10%4.80%
Mua
SOLIDSOLID AUTOMOTIVE BHD
0.180 MYR−2.70%139.3K1.3796.084M MYR15.520.01 MYR−39.90%1.62%
STRAITSSTRAITS ENERGY RESOURCES BERHAD
0.130 MYR+4.00%1.14M0.30124.308M MYR23.210.01 MYR−17.65%0.00%
SUPERMXSUPERMAX CORPORATION BHD
0.830 MYR0.00%1.542M0.302.173B MYR−0.04 MYR−68.87%7.83%
Theo dõi
TEXCHEMTEXCHEM RESOURCES BHD
0.910 MYR+1.11%27.6K0.17110.56M MYR−0.09 MYR−150.24%14.44%
Sức mua mạnh
TSATSA GROUP BERHAD
0.770 MYR0.00%1.407M0.35
TURBOTURBO-MECH BERHAD
0.680 MYR0.00%00.0073.44M MYR26.050.03 MYR+59.15%0.74%
TWLTWL HOLDINGS BERHAD
0.035 MYR−12.50%76.78M0.90216.103M MYR23.330.00 MYR0.00%
UMSUMS HOLDINGS BHD
2.180 MYR0.00%20.2K1.2888.704M MYR10.980.20 MYR+109.27%3.67%
UNITRADUNITRADE INDUSTRIES BERHAD
0.290 MYR−1.69%8.051M1.83460.938M MYR18.950.02 MYR−18.18%1.02%
WATTAWATTA HOLDING BHD
0.520 MYR+1.96%5K10.0043.085M MYR−0.02 MYR−128.43%0.00%
WELLSWELLSPIRE HOLDINGS BERHAD
0.650 MYR−2.99%1.123M1.02477.124M MYR175.680.00 MYR0.00%