Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

32
Cổ phiếu
86.229B
Giá trị vốn hóa thị trường
809.558K
Khối lượng
−0.68%
Thay đổi
+1.15%
Hiệu suất Tháng
+40.28%
Hiệu suất Năm
+4.17%
Hiệu suất YTD
          
ACO ACO GROUP BERHAD
0.30-1.64%-0.01Bán5.807M108.766M15.020.02
AHEALTH APEX HEALTHCARE BHD
2.76-0.36%-0.01Bán6.400K1.324B24.670.11
ARTRONIQ ARTRONIQ BERHAD
0.341.52%0.01Mua1.346M98.237M-0.02
CARZO CARZO HOLDINGS BERHAD
3.560.00%0.00Mua0314.241M51.00
CHUAN CHUAN HUAT RESOURCES BHD
0.57-2.54%-0.01Bán144.100K99.515M6.640.09
COMPUGT COMPUGATES HOLDINGS BHD
0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh111.200K76.394M-0.00
DELEUM DELEUM BHD
0.57-0.86%-0.01Mua268.000K228.885M9.880.06
DKSH DKSH HOLDINGS(M)BHD
5.90-1.83%-0.11Mua468.700K969.597M11.960.503273.00
FCW FCW HOLDINGS BHD
1.070.00%0.00Mua600267.494M16.290.07
HAIO HAI-O ENTERPRISE BHD
1.95-0.51%-0.01Bán53.300K610.840M16.460.12483.00
HAPSENG HAP SENG CONSOLIDATED BHD
7.89-0.13%-0.01Sức bán mạnh45.400K19.743B25.740.312228.00
HARISON HARRISONS HOLDINGS (M) BHD
4.940.00%0.00Mua0338.272M9.120.541700.00
HOOVER GRAND HOOVER BHD
0.810.62%0.01Mua10.000K72.900M-0.02
IPMUDA IPMUDA BHD
1.804.05%0.07Sức mua mạnh2.788M179.579M-0.11
KPSCB KPS CONSORTIUM BHD
0.540.00%0.00Bán4.000K79.827M-0.02354.00
MARCO MARCO HOLDINGS BHD
0.140.00%0.00Mua1.382M158.146M8.580.02
MCEHLDG MCE HOLDINGS BERHAD
1.46-2.01%-0.03Bán10.000K80.056M-0.02
MRDIY MR D.I.Y. GROUP (M) BERHAD
3.77-0.26%-0.01Mua779.900K23.726B55.430.0711600.00
MYNEWS MYNEWS HOLDINGS BERHAD
0.93-1.06%-0.01Bán434.800K648.046M-0.06
OCB OCB BHD
0.810.62%0.01Mua217.300K83.308M74.770.01
OCR OCR GROUP BERHAD
0.147.69%0.01Mua907.000K82.514M-0.02
PETDAG PETRONAS DAGANGAN BHD
20.50-0.49%-0.10Mua49.100K19.909B34.620.581600.00
SALCON SALCON BHD
0.210.00%0.00Mua925.400K218.166M32.580.01326.00
SAMCHEM SAMCHEM HOLDINGS BERHAD
0.96-4.46%-0.04Mua13.607M560.320M8.360.12
SCBUILD SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.07-6.67%-0.01Bán4.283M75.186M-0.00
SCC SCC HOLDINGS BERHAD
0.37-1.33%-0.01Bán10.000K52.229M41.210.01
SIME SIME DARBY BHD
2.29-0.43%-0.01Bán1.865M15.646B10.980.2121943.00
SOLID SOLID AUTOMOTIVE BHD
0.24-2.04%-0.01Bán433.100K124.649M8.450.03492.00
TEXCHEM TEXCHEM RESOURCES BHD
1.03-1.90%-0.02Mua519.900K120.571M7.110.153915.00
TURBO TURBO-MECH BERHAD
0.800.00%0.00Bán5.000K86.400M34.330.02
UMS UMS HOLDINGS BHD
2.40-1.23%-0.03Mua5.000K96.842M22.990.11
WATTA WATTA HOLDING BHD
0.600.00%0.00Bán17.600K51.110M-0.02134.00
Tải thêm