Công nghệ Điện tử (Khu vực)

50
Cổ phiếu
60.946B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.643M
Khối lượng
−0.50%
Thay đổi
−2.15%
Hiệu suất Tháng
+22.77%
Hiệu suất Năm
+7.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEMAE MULTI HOLDINGS BHD
0.015 MYR0.00%87.1K32.454M MYR−0.01 MYR81.23%0.00%Công nghệ Điện tử
AEMULUSAEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.330 MYR0.00%690.6K220.897M MYR−0.02 MYR−193.67%0.00%Công nghệ Điện tử
AMLEXAMLEX HOLDINGS BERHAD
0.430 MYR0.00%0115.289M MYR37.720.01 MYR−9.52%1.40%Công nghệ Điện tử
ATECHAURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
2.600 MYR1.17%501.8K1.013B MYR23.530.11 MYR1.56%Công nghệ Điện tử
Mua
BETABETAMEK BERHAD
0.465 MYR0.00%742.2K209.25M MYR12.470.04 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
CEBCAPE EMS BERHAD
1.200 MYR−2.44%659.3K1.135B MYR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CNERGENCNERGENZ BERHAD
0.635 MYR0.79%480.6K313.74M MYR14.050.05 MYR2.22%Công nghệ Điện tử
COMCORPCOMINTEL CORPORATION BHD
1.440 MYR−2.04%2.038M562.275M MYR15.550.09 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
D&OD & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
3.400 MYR−3.41%3.395M4.359B MYR178.010.02 MYR−70.43%0.37%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
DNONCEDNONCE TECHNOLOGY BHD
0.130 MYR0.00%102K56.48M MYR−0.02 MYR−141.71%0.00%Công nghệ Điện tử
DSONICDATASONIC GROUP BERHAD
0.465 MYR1.09%3.797M1.322B MYR15.400.03 MYR217.89%4.35%Công nghệ Điện tử
Mua
DUFUDUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
1.730 MYR−0.57%1.271M922.78M MYR27.290.06 MYR−60.84%3.16%Công nghệ Điện tử
ECAECA INTEGRATED SOLUTION BERHAD
0.815 MYR−0.61%576.8K473.55M MYR18.270.04 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
EDELTEQEDELTEQ HOLDINGS BERHAD
0.450 MYR−1.10%1.061M242.304M MYR0.00%Công nghệ Điện tử
FPGROUPFOUNDPAC GROUP BERHAD
0.405 MYR−2.41%936.1K226.458M MYR24.250.02 MYR−26.11%3.61%Công nghệ Điện tử
FRONTKNFRONTKEN CORPORATION BHD
3.190 MYR0.00%6.367M5.011B MYR41.750.08 MYR3.80%2.10%Công nghệ Điện tử
Mua
GTRONICGLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.470 MYR0.00%2.363M986.836M MYR27.950.05 MYR−35.78%3.40%Công nghệ Điện tử
Bán
INARIINARI AMERTRON BERHAD
2.870 MYR−1.03%1.594M10.848B MYR33.060.09 MYR−18.19%2.90%Công nghệ Điện tử
Mua
IQGROUPIQ GROUP HOLDINGS BHD
0.865 MYR−1.70%14.1K77.465M MYR9.430.09 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
IRISIRIS CORPORATION BHD
0.080 MYR0.00%5.778M261.033M MYR8.790.01 MYR279.17%0.00%Công nghệ Điện tử
ITRONICINDUSTRONICS BHD
0.040 MYR0.00%920K28.304M MYR−0.01 MYR−162.94%0.00%Công nghệ Điện tử
JCYJCY INTERNATIONAL BERHAD
0.190 MYR2.70%4.253M390.498M MYR−0.06 MYR−8928.57%0.00%Công nghệ Điện tử
JFTECHJF TECHNOLOGY BHD
1.160 MYR2.65%3.197M1.048B MYR88.550.01 MYR−25.14%0.88%Công nghệ Điện tử
JHMJHM CONSOLIDATION BHD
0.795 MYR−3.05%2.952M496.92M MYR40.560.02 MYR−69.28%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
K1K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.145 MYR−3.33%569.4K124.801M MYR76.320.00 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
KEYASICKEY ASIC BHD
0.085 MYR0.00%1.011M118.448M MYR−0.00 MYR39.39%0.00%Công nghệ Điện tử
MIKROMBMIKRO MSC BERHAD
0.210 MYR0.00%556.7K225.433M MYR32.810.01 MYR−22.89%0.24%Công nghệ Điện tử
MPIMALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
26.980 MYR0.15%44.9K5.345B MYR87.480.31 MYR−81.38%1.30%Công nghệ Điện tử
Bán
NATGATENATIONGATE HOLDINGS BERHAD
1.370 MYR1.48%1.471M3.388B MYR35.580.04 MYR0.93%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
OPPSTAROPPSTAR BERHAD
1.570 MYR−2.48%1.144M1.024B MYR0.50%Công nghệ Điện tử
Mua
PIEP.I.E. INDUSTRIAL BHD
3.020 MYR0.00%156.1K1.16B MYR16.830.18 MYR10.47%2.32%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
PNEPCBPNE PCB BHD
0.070 MYR7.69%60.7K36.436M MYR−0.02 MYR39.90%0.00%Công nghệ Điện tử
POLYDMPOLYDAMIC GROUP BERHAD
0.690 MYR0.00%060.883M MYR7.440.09 MYR2.17%Công nghệ Điện tử
QESQES GROUP BERHAD
0.565 MYR−0.88%3.019M475.459M MYR17.710.03 MYR35.74%0.88%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
REVENUEREVENUE GROUP BERHAD
0.205 MYR−4.65%5.868M118.859M MYR−0.07 MYR−446.48%0.00%Công nghệ Điện tử
SALUTESALUTICA BERHAD
0.530 MYR−5.36%3.561M237.154M MYR−0.07 MYR−321.25%0.00%Công nghệ Điện tử
SAMSAM ENGINEERING & EQUIPMENT
4.700 MYR0.00%314.9K2.545B MYR29.650.16 MYR−1.37%0.53%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SAMAIDENSAMAIDEN GROUP BERHAD
1.260 MYR−0.79%451.6K517.115M MYR48.840.03 MYR−21.82%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
SCOPESCOPE INDUSTRIES BHD
0.140 MYR0.00%6.164M161.514M MYR200.000.00 MYR−88.52%0.00%Công nghệ Điện tử
SMETRICSECUREMETRIC BERHAD
0.165 MYR6.45%7.301M89.445M MYR275.000.00 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
SMTRACKSMTRACK BERHAD
0.030 MYR0.00%779.9K36.139M MYR0.00%Công nghệ Điện tử
TRIVETRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.060 MYR−7.69%205.9K82.135M MYR2.250.03 MYR0.00%Công nghệ Điện tử
TTVHBTT VISION HOLDINGS BERHAD
1.200 MYR0.00%3.032M561.6M MYR48.000.03 MYR346.43%0.00%Công nghệ Điện tử
TURIYATURIYA BHD
0.175 MYR0.00%40K40.027M MYR10.420.02 MYR82.61%0.00%Công nghệ Điện tử
UCHITECUCHI TECHNOLOGIES BHD
3.390 MYR−0.29%222.7K1.552B MYR11.760.29 MYR21.54%7.35%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
UNISEMUNISEM (M) BHD
3.220 MYR0.00%109.6K5.194B MYR31.940.10 MYR−54.10%2.48%Công nghệ Điện tử
Bán
VISVISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.410 MYR−1.20%580.8K109.062M MYR16.670.02 MYR−27.22%2.41%Công nghệ Điện tử
VITROXVITROX CORPORATION BHD
7.500 MYR−0.40%99.5K7.118B MYR44.860.17 MYR−14.69%0.72%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
WAJAWAJA KONSORTIUM BERHAD
0.085 MYR−5.56%50.1K97.662M MYR0.00%Công nghệ Điện tử
WILLOWWILLOWGLEN MSC BHD
0.355 MYR−1.39%76.1K174.793M MYR11.950.03 MYR−6.90%4.17%Công nghệ Điện tử