Công nghệ Điện tử (Khu vực)

44
Cổ phiếu
77.921B
Giá trị vốn hóa thị trường
967.432K
Khối lượng
+0.40%
Thay đổi
+9.13%
Hiệu suất Tháng
+117.75%
Hiệu suất Năm
+55.10%
Hiệu suất YTD
          
AEM AE MULTI HOLDINGS BHD
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh121.000K97.358M-0.02
AEMULUS AEMULUS HOLDINGS BERHAD
1.133.67%0.04Sức mua mạnh5.013M660.545M84.920.01
AMLEX AMLEX HOLDINGS BERHAD
0.230.00%0.00Mua060.325M17.860.01
D&O D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
5.95-0.34%-0.02Mua233.500K7.156B95.110.08
DANCO DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.640.00%0.00Mua592.700K209.157M13.090.06
DESTINI DESTINI BERHAD
0.264.00%0.01Sức mua mạnh15.942M415.883M-0.11824.00
DUFU DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
4.33-1.59%-0.07Mua42.100K2.320B36.590.121046.00
FOCUS FOCUS DYNAMICS GROUP BERHAD
0.050.00%0.00Bán4.094M318.610M14.290.00
FPGROUP FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.80-1.85%-0.01Bán467.000K438.428M37.210.02
FRONTKN FRONTKEN CORPORATION BHD
3.85-0.77%-0.03Mua1.257M6.099B66.610.061130.00
GTRONIC GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
2.160.93%0.02Mua394.900K1.433B26.310.081177.00
HLIND HONG LEONG INDUSTRIES BHD
8.990.00%0.00Bán1.000K2.826B9.710.93
INARI INARI AMERTRON BERHAD
3.82-0.52%-0.02Mua3.174M14.144B37.610.10
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
1.641.23%0.02Mua345.700K142.606M45.950.03800.00
IRIS IRIS CORPORATION BHD
0.23-2.17%-0.01Bán4.011M717.119M-0.00347.00
ITRONIC INDUSTRONICS BHD
0.208.33%0.01Mua11.015M67.505M50.000.00
JCY JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.32-1.56%-0.01Sức bán mạnh286.300K675.363M-0.029300.00
JFTECH JF TECHNOLOGY BHD
1.473.52%0.05Sức mua mạnh2.205M1.312B90.380.02111.00
JHM JHM CONSOLIDATION BHD
1.82-2.15%-0.04Sức bán mạnh3.879M1.037B34.450.06
K1 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.25-1.96%-0.01Sức bán mạnh211.700K208.027M-0.00309.00
KESM KESM INDUSTRIES BHD
12.741.43%0.18Mua6.300K540.262M73.670.17
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.12-4.00%-0.01Bán662.800K158.639M-0.01
MIKROMB MIKRO MSC BERHAD
0.21-2.27%-0.01Sức bán mạnh20.000K129.630M30.560.0195.00
MPI MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
45.781.28%0.58Sức mua mạnh1.000K8.945B33.241.37
OPENSYS OPENSYS (M) BHD
0.430.00%0.00Mua104.200K194.374M18.880.02
PARLO PARLO BERHAD
0.21-2.33%-0.01Mua1.132M93.919M-0.0353.00
PENTA PENTAMASTER CORPORATION BHD
5.68-1.22%-0.07Mua66.200K4.062B57.290.10623.00
PIE P.I.E. INDUSTRIAL BHD
3.77-1.57%-0.06Mua805.200K1.471B17.790.19
PINEAPP PINEAPPLE RESOURCES BHD
1.13-0.88%-0.01Sức mua mạnh43.300K55.290M-0.01131.00
PNEPCB PNE PCB BHD
0.100.00%0.00Bán60.000K50.083M-0.01
POLYDM POLYDAMIC GROUP BERHAD
0.210.00%0.00Mua019.412M4.670.04
QES QES GROUP BERHAD
0.822.50%0.02Sức mua mạnh4.714M667.311M43.970.02350.00
SALUTE SALUTICA BERHAD
0.670.75%0.01Mua347.700K281.621M-0.03
SAM SAM ENGINEERING & EQUIPMENT
19.40-5.83%-1.20Mua244.300K2.788B40.900.48
SAMAIDEN SAMAIDEN GROUP BERHAD
1.181.72%0.02Bán16.100K243.605M25.00
SCOPE SCOPE INDUSTRIES BHD
0.340.00%0.00Mua4.799M392.249M0.01
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.134.00%0.01Bán305.100K72.063M-0.01
SMTRACK SMTRACK BERHAD
0.100.00%0.00Mua3.855M44.766M-0.02
TURIYA TURIYA BHD
0.290.00%0.00Mua667.700K67.475M72.090.00
UCREST UCREST BERHAD
0.280.00%0.00Bán1.653M174.126M14.950.02
UNISEM UNISEM (M) BHD
8.972.40%0.21Sức mua mạnh241.500K7.065B31.780.285700.00
VIS VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
1.6016.79%0.23Sức mua mạnh19.733M238.923M16.130.07
VITROX VITROX CORPORATION BHD
20.982.34%0.48Mua110.200K9.680B66.070.30
WAJA WAJA KONSORTIUM BERHAD
0.16-3.03%-0.01Sức bán mạnh679.800K147.742M-0.01
Tải thêm