Công nghệ Điện tử (Khu vực)

42
Cổ phiếu
51.406B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.498M
Khối lượng
−1.10%
Thay đổi
−1.59%
Hiệu suất Tháng
−27.76%
Hiệu suất Năm
−28.57%
Hiệu suất YTD
           
AEM AE MULTI HOLDINGS BHD
0.020.00%0.00Mua00.0043.273M-0.04
AEMULUS AEMULUS HOLDINGS BERHAD
0.43-2.27%-0.01Bán2.877M1236981.00287.167M18.570.02
ATECH AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD
1.850.54%0.01Mua2.163M4000995.00662.633M
CNERGEN CNERGENZ BERHAD
0.97-4.41%-0.04Mua20.731M20213115.00408.520M
D&O D & O GREEN TECHNOLOGIES BERHAD
4.01-2.91%-0.12Bán1.805M7238050.004.961B63.930.08
DANCO DANCOMECH HOLDINGS BERHAD
0.38-1.32%-0.01Bán279.500K104812.50165.956M9.290.05
DESTINI DESTINI BERHAD
0.08-11.11%-0.01Bán3.147M251736.00133.083M0.00
DNONCE DNONCE TECHNOLOGY BHD
0.10-5.00%-0.01Bán281.400K26733.0035.697M
DSONIC DATASONIC GROUP BERHAD
0.495.38%0.03Bán10.398M5095216.001.408B48.950.01
DUFU DUFU TECHNOLOGY CORP. BHD
2.73-1.44%-0.04Bán357.800K976794.001.447B17.110.16904.00
FPGROUP FOUNDPAC GROUP BERHAD
0.59-4.80%-0.03Mua7.215M4293222.50322.855M27.650.02
FRONTKN FRONTKEN CORPORATION BHD
2.73-0.73%-0.02Bán727.200K1985256.004.289B37.360.071180.00
GTRONIC GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD
1.25-2.34%-0.03Bán266.900K333625.00836.806M15.630.08823.00
INARI INARI AMERTRON BERHAD
2.67-1.11%-0.03Bán2.736M7305387.009.914B25.450.11
IQGROUP IQ GROUP HOLDINGS BHD
0.67-2.90%-0.02Bán2.000K1340.0058.979M-0.09650.00
IRIS IRIS CORPORATION BHD
0.120.00%0.00Bán925.000K111000.00391.549M50.000.00436.00
ITRONIC INDUSTRONICS BHD
0.07-6.67%-0.01Bán Mạnh14.000K980.0030.627M-0.03
JCY JCY INTERNATIONAL BERHAD
0.140.00%0.00Bán249.700K34958.00295.512M200.000.008100.00
JFTECH JF TECHNOLOGY BHD
0.67-2.19%-0.01Bán138.300K92661.00621.129M39.140.02
JHM JHM CONSOLIDATION BHD
1.09-0.91%-0.01Bán548.900K598301.00607.784M17.240.06
K1 K-ONE TECHNOLOGY BHD
0.100.00%0.00Bán200.000K21000.0087.361M-0.01303.00
KEYASIC KEY ASIC BHD
0.03-14.29%-0.01Bán Mạnh85.000K2550.0040.893M-0.01
MIKROMB MIKRO MSC BERHAD
0.16-3.03%-0.01Mua89.100K14256.0094.276M19.880.01
MPI MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES
28.90-0.82%-0.24Bán Mạnh79.000K2283100.005.734B17.591.66
PIE P.I.E. INDUSTRIAL BHD
2.820.00%0.00Bán47.700K134514.001.083B17.360.162663.00
PNEPCB PNE PCB BHD
0.040.00%0.00Bán16.600K664.0022.422M-0.04
POLYDM POLYDAMIC GROUP BERHAD
0.313.33%0.01Sức mua mạnh10.000K3100.0027.353M3.490.09
QES QES GROUP BERHAD
0.50-1.96%-0.01Bán Mạnh1.819M909550.00417.069M21.700.02370.00
REVENUE REVENUE GROUP BERHAD
0.95-1.55%-0.01Bán Mạnh2.134M2038065.50455.461M45.540.03
SALUTE SALUTICA BERHAD
0.32-3.03%-0.01Bán101.000K32320.00135.517M-0.02
SAM SAM ENGINEERING & EQUIPMENT
5.03-0.40%-0.02Mua420.500K2115115.002.724B31.430.16
SAMAIDEN SAMAIDEN GROUP BERHAD
0.75-0.66%-0.01Mua487.800K365850.00288.754M22.880.03
SCOPE SCOPE INDUSTRIES BHD
0.150.00%0.00Bán470.400K72912.00178.819M0.01
SMTRACK SMTRACK BERHAD
0.040.00%0.00Bán216.700K9751.5039.082M-0.01
TRIVE TRIVE PROPERTY GROUP BERHAD
0.04-10.00%-0.01Bán Mạnh164.900K7420.5056.863M-0.02
TURIYA TURIYA BHD
0.170.00%0.00Bán00.0038.884M18.480.01
UCHITEC UCHI TECHNOLOGIES BHD
3.27-2.10%-0.07Mua336.200K1099374.001.481B14.080.24213.00
UNISEM UNISEM (M) BHD
2.64-1.49%-0.04Bán Mạnh203.000K535920.004.259B12.200.226000.00
VIS VISDYNAMICS HOLDINGS BHD
0.74-0.67%-0.01Mua931.600K694042.00130.158M14.760.05
VITROX VITROX CORPORATION BHD
7.35-0.68%-0.05Bán411.000K3020850.006.943B37.760.20413.00
WAJA WAJA KONSORTIUM BERHAD
0.080.00%0.00Bán00.0078.811M-0.03
WILLOW WILLOWGLEN MSC BHD
0.350.00%0.00Bán130.100K45535.00169.938M10.970.03
Tải thêm