Năng lượng Mỏ

Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: năng lượng mỏ

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, năng lượng mỏ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HIBISCUS PETROLEUM BHD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như HIBISCUS PETROLEUM BHD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
HIBISCSHIBISCUS PETROLEUM BHD
2.254 B MYR2.800 MYR0.00%3.074 M1.004.990.56 MYR−38.06%2.32%
Sức mua mạnh
PETRONMPETRON MALAYSIA REFINING & MARKETING BERHAD
1.28 B MYR4.740 MYR0.00%133.1 K1.865.27%
Theo dõi
HENGYUANHENGYUAN REFINING COMPANY BERHAD
936 M MYR3.120 MYR−0.32%171.6 K0.31−1.63 MYR−209.91%0.00%
Sức mua mạnh
RREACHREACH ENERGY BHD
63.869 M MYR0.030 MYR0.00%16.1 K0.01−0.09 MYR+55.44%0.00%
HHHCORPHIAP HUAT HOLDINGS BHD
63.204 M MYR0.160 MYR0.00%786 K1.108.120.02 MYR−4.37%0.00%