Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

93
Cổ phiếu
70.198B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.552M
Khối lượng
+0.88%
Thay đổi
+11.68%
Hiệu suất Tháng
+7.98%
Hiệu suất Năm
+7.37%
Hiệu suất YTD
           
ADVCON ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.273.92%0.01Mua227.000K60155.00123.261M121.430.00873.00
AGES AGESON BERHAD
0.21-8.51%-0.02Bán Mạnh8.759M1883228.0073.240M1.460.18
ALAM ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.030.00%0.00Mua1.317M32920.0038.296M-0.08154.00
ARMADA BUMI ARMADA BERHAD
0.492.06%0.01Sức mua mạnh16.998M8414010.002.870B4.480.11928.00
AZRB AHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.185.88%0.01Mua385.900K69462.00101.363M-0.101046.00
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.0416.67%0.01Mua5.548M194162.5030.088M0.270.11
BENALEC BENALEC HOLDINGS BERHAD
0.105.26%0.01Mua317.500K31750.0096.794M-0.03100.00
BINTAI BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.105.26%0.01Mua3.264M326380.0081.048M13.190.01
BPURI BINA PURI HOLDINGS BHD
0.0414.29%0.01Sức mua mạnh10.275M411000.0055.918M-0.05
BTECH BRITE-TECH BHD
0.250.00%0.00Bán00.0063.000M6.510.04
CABNET CABNET HOLDINGS BERHAD
0.21-4.55%-0.01Bán Mạnh49.500K10395.0039.325M70.970.00
CARIMIN CARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.613.39%0.02Mua6.567M4005870.00137.988M14.180.04129.00
CITAGLB CITAGLOBAL BERHAD
0.276.00%0.01Sức mua mạnh32.072M8499000.50469.316M26.320.01410.00
CORAZA CORAZA INTEGRATED TECHNOLOGY BERHAD
0.79-0.63%-0.01Mua3.219M2527229.00338.382M23.510.03631.00
CRESBLD CREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.47-3.06%-0.01Bán Mạnh32.100K15247.5079.433M-0.14207.00
DAYANG DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
1.380.00%0.00Mua3.984M5498472.001.598B-0.16
DIALOG DIALOG GROUP BHD
2.330.87%0.02Mua4.849M11297471.0013.034B25.810.092680.00
ECOHLDS ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.100.00%0.00Mua56.300K5630.0038.247M-0.04116.00
ECONBHD ECONPILE HOLDINGS BHD
0.170.00%0.00Mua3.489M593164.00240.975M-0.03468.00
EIB ECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
0.340.00%0.00Mua830.200K286419.00
EKOVEST EKOVEST BHD
0.37-1.33%-0.01Mua2.400M888000.001.011B-0.04
FAJAR FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.301.67%0.01Mua322.800K98454.00221.765M17.650.02243.00
GADANG GADANG HOLDINGS BHD
0.352.94%0.01Mua519.200K181720.00247.541M6.030.06
GAMUDA GAMUDA BHD
3.92-0.76%-0.03Mua3.722M14589456.0010.235B12.500.323895.00
GBGAQRS GABUNGAN AQRS BERHAD
0.291.72%0.01Mua1.440M424800.00157.404M9.480.04325.00
GKENT GEORGE KENT (M) BHD
0.531.92%0.01Mua239.000K126670.00271.419M7.810.07
HANDAL HANDAL ENERGY BERHAD
0.176.25%0.01Sức mua mạnh442.800K75276.0038.459M-0.13
HSSEB HSS ENGINEERS BERHAD
0.472.17%0.01Mua1.250M587406.00228.097M21.300.02858.00
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.153.33%0.01Mua41.609M6449410.50405.726M15.790.01707.00
IJM IJM CORPORATION BHD
1.63-1.21%-0.02Mua720.000K1173600.005.949B36.750.042878.00
INGENIEU INGENIEUR GUDANG BERHAD
0.110.00%0.00Mua65.000K7150.00108.673M2.640.04
IREKA IREKA CORPORATION BHD
0.500.00%0.00Mua99.000K49500.00113.892M2.620.19415.00
IWCITY ISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.291.72%0.01Mua1.879M554157.50267.127M-0.0246.00
JAG JAG BERHAD
0.34-1.43%-0.01Mua335.100K115609.50219.375M15.620.02
JAKS JAKS RESOURCES BERHAD
0.290.00%0.00Mua8.082M2343838.00605.322M22.660.01135.00
KAB KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.411.23%0.01Bán7.283M2985866.00732.202M311.540.00216.00
KEN KEN HOLDINGS BHD
0.48-4.00%-0.02Mua16.800K8064.0089.668M15.720.03
KERJAYA KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.14-0.87%-0.01Bán Mạnh411.300K468882.001.452B13.940.091563.00
KGB KELINGTON GROUP BERHAD
1.490.00%0.00Mua3.807M5672281.00958.081M19.790.08492.00
KIMLUN KIMLUN CORPORATION BERHAD
0.74-0.67%-0.01Mua130.600K96644.00263.252M17.610.04
KNM KNM GROUP BHD
0.05-9.09%-0.01Bán6.357M317875.00201.021M-0.24
KNUSFOR KNUSFORD BHD
0.600.00%0.00Sức mua mạnh00.0059.787M-0.07
LEBTECH LEBTECH BERHAD
0.920.00%0.00Theo dõi00.00125.565M-0.00
LFECORP LFE CORPORATION BHD
0.100.00%0.00Bán00.0080.135M-0.02
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.10-4.55%-0.01Mua606.800K63714.0079.627M-0.01117.00
MELATI MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.600.00%0.00Mua00.0069.844M3.670.16
MENANG MENANG CORPORATION (M) BHD
0.500.00%0.00Mua00.00254.126M20.240.02
MERCURY MERCURY INDUSTRIES BHD
0.983.68%0.04Sức mua mạnh500492.5061.085M-0.46
MHB MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.610.83%0.01Sức mua mạnh4.381M2672715.00968.000M-0.042649.00
MINETEC MINETECH RESOURCES BHD
0.04-10.00%-0.01Bán1.601M72045.0075.935M-0.02111.00
MITRA MITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.234.65%0.01Sức mua mạnh679.400K152865.00163.610M-0.01580.00
MNHLDG MN HOLDINGS BERHAD
0.232.22%0.01Sức mua mạnh365.200K83996.0091.969M20.450.01
MUDAJYA MUDAJAYA GROUP BHD
0.212.38%0.01Sức mua mạnh644.100K138481.50393.907M8.680.02600.00
MUHIBAH MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
0.484.30%0.02Mua2.007M973249.50337.203M-0.021050.00
NAIM NAIM HOLDINGS BHD
0.583.57%0.02Sức mua mạnh511.000K296380.00280.416M-0.10
OCK OCK GROUP BERHAD
0.430.00%0.00Mua1.182M508131.00453.438M14.880.033301.00
OIB ORIENTAL INTEREST BHD
0.980.00%0.00Bán00.00455.284M5.820.17
PENERGY PETRA ENERGY BHD
0.843.07%0.03Sức mua mạnh464.800K390432.00261.568M14.760.06986.00
PESONA PESONA METRO HOLDINGS BHD
0.20-4.88%-0.01Mua408.200K79599.00142.472M-0.01
PESTECH PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
0.310.00%0.00Mua751.900K233089.00306.379M-0.06
PLS PLS PLANTATIONS BERHAD
0.940.00%0.00Sức mua mạnh00.00373.678M18.510.05511.00
PRTASCO PROTASCO BHD
0.180.00%0.00Mua106.300K19665.5089.122M-0.01
PTARAS PINTARAS JAYA BHD
2.100.00%0.00Bán60.200K126420.00348.316M12.360.17
REACH REACH ENERGY BHD
0.040.00%0.00Mua25.241M1135845.0049.339M-0.05
RENEUCO RENEUCO BERHAD
0.234.44%0.01Mua3.620M850723.50122.129M21.840.01
RGS RAY GO SOLAR HOLDINGS BERHAD
0.120.00%0.00Bán00.0031.875M
SAPNRG SAPURA ENERGY BERHAD
0.04-12.50%-0.01Bán Mạnh7.396M258846.00638.872M-0.45
SCBUILD SC ESTATE BUILDER BERHAD
0.070.00%0.00Sức mua mạnh361.100K23471.5069.816M-0.00
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.050.00%0.00Mua20.000K1000.0023.416M-0.38
SENDAI EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.14-3.33%-0.01Mua67.400K9773.00117.150M-0.30
SFPTECH SFP TECH HOLDINGS BERHAD
1.954.28%0.08Sức mua mạnh12.620M24609585.001.496B
SIAB SIAB HOLDINGS BERHAD
0.140.00%0.00Theo dõi1.082M146056.5066.101M
SINARAN SINARAN ADVANCE GROUP BERHAD
0.07-6.67%-0.01Bán264.300K18501.0068.622M-0.01
SLVEST SOLARVEST HOLDINGS BERHAD
0.77-0.65%-0.01Mua2.351M1798668.00514.017M34.530.02187.00
SNC SAND NISKO CAPITAL BERHAD
0.352.90%0.01Mua91.600K32518.0079.945M-0.05
SUNCON SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.480.00%0.00Bán Mạnh905.100K1339548.001.908B12.370.121783.00
SUNVIEW SUNVIEW GROUP BERHAD
0.480.00%0.00Mua2.069M1003416.50
T7GLOBAL T7 GLOBAL BERHAD
0.341.47%0.01Sức mua mạnh227.000K78315.00251.500M20.240.02442.00
TEXCYCL TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.42-2.33%-0.01Mua276.600K116172.00107.215M15.810.03
TJSETIA TUJU SETIA BERHAD
0.230.00%0.00Bán Mạnh174.000K40890.0074.455M-0.08185.00
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.020.00%0.00Bán00.0014.119M0.090.21
TRC TRC SYNERGY BHD
0.31-1.59%-0.01Mua105.000K32550.00145.555M7.820.04628.00
TSRCAP TSR CAPITAL BHD
0.2312.50%0.03Sức mua mạnh341.800K76905.0034.890M-0.02
UWC UWC BERHAD
4.530.89%0.04Sức mua mạnh2.170M9831459.004.945B46.340.10677.00
UZMA UZMA BHD
0.5411.46%0.06Sức mua mạnh12.049M6446429.00168.975M12.120.04
VELESTO VELESTO ENERGY BERHAD
0.166.67%0.01Sức mua mạnh154.383M24701312.001.232B-0.01624.00
VINVEST VINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.170.00%0.00Mua5.243M917560.00169.593M48.610.00
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.060.00%0.00Mua916.100K54966.00122.758M-0.10
WCT WCT HOLDINGS BERHAD
0.452.30%0.01Mua3.431M1526928.50610.331M4.040.112302.00
WIDAD WIDAD GROUP BERHAD
0.411.23%0.01Mua22.163M9086994.001.115B16.200.03
YINSON YINSON HOLDINGS BHD
2.484.64%0.11Sức mua mạnh6.583M16326832.007.152B13.350.18963.00
ZECON ZECON BHD
0.39-1.27%-0.01Mua13.100K5109.0058.224M-0.12
ZELAN ZELAN BHD
0.0715.38%0.01Sức mua mạnh3.956M296677.5054.920M4.190.02
Tải thêm