Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

89
Cổ phiếu
109.130B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.104M
Khối lượng
−0.81%
Thay đổi
−3.77%
Hiệu suất Tháng
+31.79%
Hiệu suất Năm
−3.89%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
ADVCON ADVANCECON HOLDINGS BERHAD
0.40-1.23%-0.01Bán1.708M164.605M77.880.01Kỹ sư & Xây dựng
AGES AGESON BERHAD
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh3.681M151.762M3.410.07Kỹ sư & Xây dựng
ALAM ALAM MARITIM RESOURCES BHD
0.090.00%0.00Mua4.061M121.880M-0.09Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
AMPROP AMCORP PROPERTIES BERHAD
0.8455.05%0.30Sức mua mạnh1.139M389.584M-0.03168.00Kỹ sư & Xây dựng
ARK ARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
0.545.88%0.03Sức mua mạnh105.900K32.271M-0.0212.00Kỹ sư & Xây dựng
ARMADA BUMI ARMADA BERHAD
0.455.88%0.03Sức mua mạnh95.326M2.503B19.950.021114.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
AWC AWC BERHAD
0.610.00%0.00Bán1.882M192.950M-0.03Kỹ sư & Xây dựng
AZRB AHMAD ZAKI RESOURCES BHD
0.28-1.72%-0.01Bán486.200K172.913M-0.14Kỹ sư & Xây dựng
BARAKAH BARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
0.100.00%0.00Mua11.591M87.757M5.930.02Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
BINTAI BINTAI KINDEN CORPORATION BHD
0.460.00%0.00Bán6.452M173.761M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
BPURI BINA PURI HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01Sức bán mạnh3.946M92.089M-0.05Kỹ sư & Xây dựng
BREM BREM HOLDINGS BHD
0.77-0.65%-0.01Sức bán mạnh31.500K265.669M48.740.02Kỹ sư & Xây dựng
BTECH BRITE-TECH BHD
0.51-0.97%-0.01Bán191.000K129.780M27.690.02Dịch vụ Môi trường
CABNET CABNET HOLDINGS BERHAD
0.27-1.85%-0.01Mua70.700K48.263M-0.03Kỹ sư & Xây dựng
CARIMIN CARIMIN PETROLEUM BERHAD
0.798.28%0.06Sức mua mạnh17.223M169.562M55.770.01136.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
CRESBLD CREST BUILDER HOLDINGS BHD
0.640.00%0.00Bán112.100K102.939M-0.48Kỹ sư & Xây dựng
CYPARK CYPARK RESOURCES BERHAD
1.23-1.60%-0.02Bán1.245M604.789M8.860.15124.00Dịch vụ Môi trường
DAYA DAYA MATERIALS BHD
0.02-20.00%-0.01Mua2.059M51.074M-0.02Hợp đồng khoan
DAYANG DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
1.514.86%0.07Sức mua mạnh12.441M1.667B0.05Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
DIALOG DIALOG GROUP BHD
3.01-0.99%-0.03Sức bán mạnh2.557M17.153B29.750.102850.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
DKLS DKLS INDUSTRIES BHD
1.58-1.25%-0.02Mua6.500K148.319M11.390.14307.00Kỹ sư & Xây dựng
ECONBHD ECONPILE HOLDINGS BHD
0.45-1.10%-0.01Sức bán mạnh451.600K644.962M-0.01470.00Kỹ sư & Xây dựng
EKOVEST EKOVEST BHD
0.45-2.20%-0.01Sức bán mạnh5.335M1.227B-0.01Kỹ sư & Xây dựng
GADANG GADANG HOLDINGS BHD
0.410.00%0.00Bán800.600K298.505M42.710.01Kỹ sư & Xây dựng
GAMUDA GAMUDA BHD
3.520.57%0.02Bán478.300K8.797B34.450.106115.00Kỹ sư & Xây dựng
HANDAL HANDAL ENERGY BERHAD
0.23-4.17%-0.01Bán416.000K55.123M-0.13451.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
HOHUP HO HUP CONSTRUCTION COMPANY
0.43-1.14%-0.01Bán922.700K217.739M3.570.12Kỹ sư & Xây dựng
HSL HOCK SENG LEE BHD
0.960.00%0.00Mua52.100K530.284M16.190.061200.00Kỹ sư & Xây dựng
HSSEB HSS ENGINEERS BERHAD
0.644.92%0.03Sức mua mạnh2.294M302.476M28.370.02Kỹ sư & Xây dựng
ICON ICON OFFSHORE BERHAD
0.10-4.55%-0.01Bán2.163M297.351M6.880.02Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
IJM IJM CORPORATION BHD
1.840.00%0.00Mua1.844M6.663B21.100.094127.00Kỹ sư & Xây dựng
IREKA IREKA CORPORATION BHD
0.4314.47%0.06Sức mua mạnh2.644M70.949M-0.25468.00Kỹ sư & Xây dựng
IWCITY ISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
0.460.00%0.00Bán1.242M419.113M-0.00Kỹ sư & Xây dựng
JAKS JAKS RESOURCES BERHAD
0.63-2.33%-0.01Mua19.569M1.141B-0.11Kỹ sư & Xây dựng
KAB KEJURUTERAAN ASASTERA BERHAD
0.64-11.11%-0.08Sức bán mạnh2.525M1.218B218.180.00186.00Kỹ sư & Xây dựng
KEN KEN HOLDINGS BHD
0.632.44%0.01Sức mua mạnh1.184M110.292M12.730.05Kỹ sư & Xây dựng
KERJAYA KERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
1.29-2.27%-0.03Bán1.244M1.650B20.560.071794.00Kỹ sư & Xây dựng
KIMLUN KIMLUN CORPORATION BERHAD
0.900.56%0.01Bán134.600K314.490M38.200.02Kỹ sư & Xây dựng
KKB KKB ENGINEERING BHD
1.49-1.32%-0.02Sức bán mạnh71.000K389.266M22.010.071062.00Kỹ sư & Xây dựng
KNM KNM GROUP BHD
0.192.70%0.01Mua43.826M604.992M7.060.03Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
LEBTECH LEBTECH BERHAD
1.000.00%0.00Bán0136.484M-0.09Kỹ sư & Xây dựng
LFECORP LFE CORPORATION BHD
0.140.00%0.00Mua369.500K99.340M-0.00Kỹ sư & Xây dựng
LIENHOE LIEN HOE CORPORATION BHD
0.380.00%0.00Theo dõi1.165M126.320M-0.09Kỹ sư & Xây dựng
M&G MARINE & GENERAL BERHAD
0.153.45%0.01Mua1.590M104.962M51.790.00115.00Kỹ sư & Xây dựng
MEGASUN MEGA SUN CITY HOLDINGS BERHAD
0.15-3.23%-0.01Bán387.000K79.797M-0.04Kỹ sư & Xây dựng
MELATI MELATI EHSAN HOLDINGS BHD
0.540.00%0.00Bán062.913M48.210.01Kỹ sư & Xây dựng
MHB MALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
0.545.94%0.03Theo dõi5.742M808.000M-0.322625.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
MINETEC MINETECH RESOURCES BHD
0.212.44%0.01Mua5.527M238.892M-0.0289.00Hợp đồng khoan
MITRA MITRAJAYA HOLDINGS BHD
0.280.00%0.00Bán494.800K235.799M22.980.01Kỹ sư & Xây dựng
MUDAJYA MUDAJAYA GROUP BHD
0.23-2.13%-0.01Bán298.700K148.830M-0.08Kỹ sư & Xây dựng
MUHIBAH MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
1.00-0.99%-0.01Bán518.500K488.279M-0.26Kỹ sư & Xây dựng
NAIM NAIM HOLDINGS BHD
0.780.00%0.00Bán789.600K388.076M0.11Kỹ sư & Xây dựng
NPS NOVA PHARMA SOLUTIONS BERHAD
0.160.00%0.00Bán023.842M-0.00Kỹ sư & Xây dựng
OIB ORIENTAL INTEREST BHD
0.903.47%0.03Mua203.500K401.857MKỹ sư & Xây dựng
PENERGY PETRA ENERGY BHD
0.974.30%0.04Mua1.314M298.476M18.980.05828.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
PESONA PESONA METRO HOLDINGS BHD
0.32-4.55%-0.01Mua3.196M229.346M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
PESTECH PESTECH INTERNATIONAL BERHAD
1.09-3.54%-0.04Bán2.179M860.125M16.990.07615.00Kỹ sư & Xây dựng
PETGAS PETRONAS GAS BHD
15.800.64%0.10Bán239.800K31.066B15.461.02Đường ống dẫn dầu khí
PLS PLS PLANTATIONS BERHAD
1.030.98%0.01Bán40.700K407.649M200.000.01664.00Kỹ sư & Xây dựng
PRTASCO PROTASCO BHD
0.240.00%0.00Bán486.700K118.026M-0.05Kỹ sư & Xây dựng
PTARAS PINTARAS JAYA BHD
2.651.92%0.05Mua57.400K431.249M11.880.22Kỹ sư & Xây dựng
RPLANET REDPLANET BERHAD
0.330.00%0.00Mua047.819M16.500.02Kỹ sư & Xây dựng
SAPNRG SAPURA ENERGY BERHAD
0.143.70%0.01Mua68.904M2.156B-0.01Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
SCOMI SCOMI GROUP BHD
0.0610.00%0.01Mua12.373M54.696M-0.25Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
SCOMIES SCOMI ENERGY SERVICES BHD
0.105.56%0.01Bán839.600K42.149M-0.46Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
SEB SEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.892.30%0.02Mua39.300K69.322M45.310.02Kỹ sư & Xây dựng
SENDAI EVERSENDAI CORPORATION BERHAD
0.26-3.77%-0.01Sức bán mạnh237.700K206.965M-0.16Kỹ sư & Xây dựng
SERBADK SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD
1.631.24%0.02Bán5.385M5.971B8.660.19Kỹ sư & Xây dựng
SGBHD SUPERGENICS BERHAD
0.280.00%0.00Bán026.040M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
SLVEST SOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.500.67%0.01Bán1.427M944.591M64.780.02153.00Kỹ sư & Xây dựng
STELLA STELLA HOLDINGS BERHAD
0.963.23%0.03Mua432.300K62.310M14.950.06Kỹ sư & Xây dựng
SUNCON SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
1.700.59%0.01Bán502.200K2.179B29.960.06Kỹ sư & Xây dựng
SYCAL SYCAL VENTURES BHD
0.23-2.13%-0.01Sức bán mạnh100.800K97.836M213.640.00Kỹ sư & Xây dựng
T7GLOBAL T7 GLOBAL BERHAD
0.401.27%0.01Bán1.011M243.520M25.000.02Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
TEXCYCL TEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
0.410.00%0.00Bán149.500K103.633M30.150.01Dịch vụ Môi trường
THHEAVY TH HEAVY ENGINEERING BERHAD
0.10-9.52%-0.01Sức bán mạnh9.476M233.213M-0.03Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
TOPBLDS TOP BUILDERS CAPITAL BERHAD
0.08-5.88%-0.01Sức bán mạnh8.163M50.010M-0.05Kỹ sư & Xây dựng
TRC TRC SYNERGY BHD
0.370.00%0.00Bán395.300K174.377M6.480.06Kỹ sư & Xây dựng
TSRCAP TSR CAPITAL BHD
0.280.00%0.00Mua144.100K49.718M3.790.08Kỹ sư & Xây dựng
UNIMECH UNIMECH GROUP BHD
1.520.00%0.00Mua0225.723M13.150.12Kỹ sư & Xây dựng
UWC UWC BERHAD
5.27-4.87%-0.27Bán4.099M6.097B74.260.07845.00Kỹ sư & Xây dựng
UZMA UZMA BHD
0.746.47%0.04Sức mua mạnh18.940M222.419M-0.101147.00Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
VELESTO VELESTO ENERGY BERHAD
0.14-3.33%-0.01Sức bán mạnh74.174M1.232B-0.06Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu
VIZIONE VIZIONE HOLDINGS BERHAD
0.22-4.35%-0.01Bán30.800M200.563M-0.02Kỹ sư & Xây dựng
WCT WCT HOLDINGS BERHAD
0.53-0.94%-0.01Bán2.560M743.701M-0.14Kỹ sư & Xây dựng
WIDAD WIDAD GROUP BERHAD
0.45-4.30%-0.02Sức bán mạnh22.794M1.272B357.690.00Kỹ sư & Xây dựng
Y&G Y&G CORPORATION BHD
0.550.00%0.00Bán0120.163M157.140.0048.00Kỹ sư & Xây dựng
ZECON ZECON BHD
0.46-4.17%-0.02Sức bán mạnh561.000K69.177M-0.01Kỹ sư & Xây dựng
ZELAN ZELAN BHD
0.12-4.17%-0.01Bán2.333M101.391M0.04Kỹ sư & Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất