Dịch vụ Công nghiệp

Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghiệp

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghiệp. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như GAMUDA BHD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ECOBUILT HOLDINGS BERHAD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
GAMUDAGAMUDA BHD
16.758 B MYR6.050 MYR+0.83%11.355 M1.6919.000.32 MYR−54.67%1.98%
Sức mua mạnh
DIALOGDIALOG GROUP BHD
14.106 B MYR2.500 MYR+1.21%7.227 M0.8825.030.10 MYR+12.25%1.48%
Sức mua mạnh
IJMIJM CORPORATION BHD
9.014 B MYR2.500 MYR+0.40%18.249 M1.8927.590.09 MYR+133.51%2.40%
Sức mua mạnh
SUNCONSUNWAY CONSTRUCTION GROUP BERHAD
4.139 B MYR3.210 MYR+0.31%3.929 M1.3627.650.12 MYR+16.57%1.87%
Theo dõi
ARMADABUMI ARMADA BERHAD
3.379 B MYR0.570 MYR−0.87%14.454 M1.0910.160.06 MYR−54.72%0.00%
Sức mua mạnh
DDAYANGDAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BHD
3.265 B MYR2.820 MYR0.00%5.688 M1.4112.420.23 MYR+177.85%1.60%
Mua
VELESTOVELESTO ENERGY BERHAD
2.383 B MYR0.290 MYR−1.69%81.777 M1.7418.010.02 MYR0.86%
Sức mua mạnh
KKERJAYAKERJAYA PROSPEK GROUP BERHAD
2.311 B MYR1.830 MYR0.00%607.4 K0.9817.450.10 MYR+25.33%4.37%
Mua
SSFPTECHSFP TECH HOLDINGS BERHAD
2.112 B MYR0.880 MYR+0.57%10.599 M1.4355.350.02 MYR+14.39%0.45%
Mua
KGBKELINGTON GROUP BERHAD
2.015 B MYR3.020 MYR−0.66%3.486 M2.2719.970.15 MYR+56.36%1.32%
Sức mua mạnh
EEKOVESTEKOVEST BHD
1.364 B MYR0.460 MYR−2.13%10.123 M0.43−0.06 MYR−17.25%0.00%
Sức mua mạnh
SLVESTSOLARVEST HOLDINGS BERHAD
1.135 B MYR1.640 MYR−1.20%1.845 M0.4738.950.04 MYR+54.78%0.00%
Sức mua mạnh
PPLINTASPROLINTAS INFRA BUSINESS TRUST
1.067 B MYR0.970 MYR+0.52%132.4 K0.240.00%
Sức mua mạnh
SSAPNRGSAPURA ENERGY BERHAD
826.59 M MYR0.045 MYR0.00%28.93 M0.93−0.03 MYR+85.14%0.00%
Theo dõi
MMHBMALAYSIA MARINE AND HEAVY ENG
824 M MYR0.515 MYR+6.19%5.487 M3.40−0.30 MYR−795.34%2.91%
Mua
KABKINERGY ADVANCEMENT BERHAD
744.879 M MYR0.375 MYR+1.35%19.487 M2.7636.060.01 MYR+511.76%0.00%
WCTWCT HOLDINGS BERHAD
736.606 M MYR0.525 MYR−0.94%3.32 M0.62−0.18 MYR−299.89%0.95%
Mua
MMUHIBAHMUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD
733.936 M MYR1.010 MYR−0.98%1.751 M0.70−0.01 MYR+51.04%0.00%
Sức mua mạnh
EECONBHDECONPILE HOLDINGS BHD
722.925 M MYR0.510 MYR−1.92%7.087 M0.66−0.02 MYR+37.40%0.00%
Mua
IIWCITYISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD
695.451 M MYR0.755 MYR−1.95%8.203 M0.79−0.01 MYR+80.57%0.00%
OOCKOCK GROUP BERHAD
680.264 M MYR0.640 MYR−0.78%3.888 M1.0717.110.04 MYR+17.24%1.56%
Sức mua mạnh
OOIBORIENTAL INTEREST BHD
585.365 M MYR1.260 MYR0.00%172.8 K3.487.380.17 MYR+12.01%3.97%
NNAIMNAIM HOLDINGS BHD
575.855 M MYR1.150 MYR−2.54%1.294 M0.4816.430.07 MYR+41.13%0.00%
SSENDAIEVERSENDAI CORPORATION BERHAD
546.699 M MYR0.700 MYR+1.45%12.061 M0.3820.530.03 MYR0.00%
HHSSEBHSS ENGINEERS BERHAD
518.65 M MYR1.020 MYR0.00%500.2 K0.5424.760.04 MYR+21.89%0.90%
Sức mua mạnh
KKIMLUNKIMLUN CORPORATION BERHAD
505.309 M MYR1.430 MYR+0.70%670 K0.7571.500.02 MYR0.70%
Mua
CITAGLBCITAGLOBAL BERHAD
484.89 M MYR1.160 MYR−0.85%793.3 K1.2051.100.02 MYR0.00%
PPENERGYPETRA ENERGY BHD
481.413 M MYR1.500 MYR+0.67%683.7 K0.368.480.18 MYR+104.87%4.67%
IICONICON OFFSHORE BERHAD
472.898 M MYR0.760 MYR+2.01%12.605 M2.63−0.03 MYR−108.82%6.58%
Bán
UZMAUZMA BHD
468.549 M MYR1.210 MYR−0.82%1.118 M1.0310.130.12 MYR+30.60%0.00%
Mua
MMENANGMENANG CORPORATION (M) BHD
446.031 M MYR0.850 MYR+0.59%845.8 K0.8418.810.05 MYR+77.25%0.00%
KKNMKNM GROUP BHD
422.369 M MYR0.105 MYR+5.00%51.76 M2.02−0.07 MYR+50.43%0.00%
T7GLOBALT7 GLOBAL BERHAD
412.427 M MYR0.525 MYR+0.96%3.04 M0.9611.770.04 MYR+62.77%0.00%
Sức mua mạnh
VVLBVESTLAND BERHAD
387.167 M MYR0.410 MYR+9.33%19.292 M9.6913.950.03 MYR0.00%
SSUNVIEWSUNVIEW GROUP BERHAD
346.233 M MYR0.675 MYR+0.75%2.179 M1.0122.130.03 MYR0.00%
Sức mua mạnh
MMNHLDGMN HOLDINGS BERHAD
337.416 M MYR0.750 MYR−2.60%5.686 M0.9029.070.03 MYR+130.36%0.00%
FFAJARFAJARBARU BUILDER GRP BHD
328.952 M MYR0.445 MYR+15.58%49.79 M9.9324.590.02 MYR+44.80%1.12%
PPLSPLS PLANTATIONS BERHAD
323.122 M MYR0.735 MYR−0.68%71.6 K3.15−0.09 MYR−2872.41%0.00%
JAKSJAKS RESOURCES BERHAD
318.819 M MYR0.125 MYR−3.85%3.588 M0.1513.740.01 MYR−65.27%0.00%
GGADANGGADANG HOLDINGS BHD
316.707 M MYR0.435 MYR0.00%1.545 M0.51−0.02 MYR−136.71%1.61%
TEXCYCLTEX CYCLE TECHNOLOGY (M) BHD
311.672 M MYR1.250 MYR0.00%1.076 M0.4120.360.06 MYR+69.61%0.48%
PPTARASPINTARAS JAYA BHD
295.239 M MYR1.780 MYR−1.11%96.3 K0.54−0.02 MYR−119.98%2.81%
Mua
BBPURIBINA PURI HOLDINGS BHD
283.432 M MYR0.420 MYR−2.33%26.694 M2.04−0.19 MYR+23.52%0.00%
LLFECORPLFE CORPORATION BHD
266.071 M MYR0.240 MYR+4.35%7.859 M1.8119.670.01 MYR+1933.33%0.00%
MMUDAJYAMUDAJAYA GROUP BHD
262.629 M MYR0.140 MYR+7.69%866.1 K1.64−0.03 MYR−309.09%0.00%
JAGJAG BERHAD
261.181 M MYR0.390 MYR0.00%5.046 M1.06195.000.00 MYR−87.26%0.00%
GGKENTGEORGE KENT (M) BHD
253.15 M MYR0.485 MYR−1.02%295.6 K0.33−0.02 MYR−133.59%3.61%
MMINETECMINETECH RESOURCES BHD
240.933 M MYR0.135 MYR0.00%32.465 M1.82−0.00 MYR+67.97%0.00%
CARIMINCARIMIN PETROLEUM BERHAD
232.709 M MYR0.995 MYR−1.49%849.8 K0.656.900.14 MYR+62.82%2.01%
MMITRAMITRAJAYA HOLDINGS BHD
232.098 M MYR0.305 MYR0.00%752.7 K0.5716.670.02 MYR+92.63%1.64%
TRCTRC SYNERGY BHD
231.04 M MYR0.500 MYR−0.99%416.3 K0.269.290.05 MYR+13.74%2.40%
Sức mua mạnh
AANEKAANEKA JARINGAN HOLDINGS BERHAD
202.944 M MYR0.310 MYR0.00%12.767 M1.03−0.00 MYR+92.97%0.00%
PESTECHPESTECH INTERNATIONAL BERHAD
202.606 M MYR0.205 MYR0.00%2.554 M0.96−0.31 MYR−13981.82%0.00%
MM&GMARINE & GENERAL BERHAD
199.067 M MYR0.275 MYR+1.85%1.133 M0.3210.110.03 MYR+231.71%0.00%
GGBGAQRSGABUNGAN AQRS BERHAD
184.542 M MYR0.340 MYR−1.45%2.163 M0.6815.600.02 MYR−30.57%0.00%
Sức mua mạnh
SSIABSIAB HOLDINGS BERHAD
176.301 M MYR0.130 MYR−3.70%2.81 M0.58−0.04 MYR−13.13%0.00%
AADVCONADVANCECON HOLDINGS BERHAD
163.975 M MYR0.285 MYR0.00%610.5 K2.01−0.06 MYR−36.30%0.00%
Bán Mạnh
AAZRBAHMAD ZAKI RESOURCES BHD
160.739 M MYR0.245 MYR−2.00%2.088 M0.392.570.10 MYR0.00%
PPRTASCOPROTASCO BHD
149.34 M MYR0.310 MYR0.00%5.379 M0.6323.130.01 MYR0.00%
BBDBBINA DARULAMAN BHD
127.619 M MYR0.420 MYR−1.18%1.712 M1.2810.070.04 MYR+126.63%1.10%
BBENALECBENALEC HOLDINGS BERHAD
127.361 M MYR0.125 MYR−3.85%892.3 K0.41−0.06 MYR−31.76%0.00%
PPESONAPESONA METRO HOLDINGS BHD
125.098 M MYR0.180 MYR−2.70%2.259 M4.3713.140.01 MYR0.00%
EEIBECOSCIENCE INTERNATIONAL BERHAD
119.68 M MYR0.320 MYR−7.25%92 K0.35−0.03 MYR−1.45%0.00%
RENEUCORENEUCO BERHAD
114.248 M MYR0.100 MYR−4.76%26.881 M1.08−0.22 MYR−482.99%0.00%
KKENKEN HOLDINGS BHD
108.499 M MYR0.605 MYR0.00%00.0010.130.06 MYR+135.97%0.00%
GGLXTGLOSTREXT BERHAD
107.866 M MYR0.265 MYR−1.85%4.11 M0.350.00%
BINTAIBINTAI KINDEN CORPORATION BHD
97.599 M MYR0.080 MYR0.00%2.06 M0.58−0.07 MYR−16525.00%0.00%
LLEBTECHLEBTECH BERHAD
94.174 M MYR0.690 MYR0.00%00.00191.670.00 MYR+176.92%0.00%
RLRESERVOIR LINK ENERGY BHD
93.463 M MYR0.295 MYR0.00%557.2 K0.09140.480.00 MYR−27.59%0.00%
Theo dõi
PPGBPROPEL GLOBAL BERHAD
91.24 M MYR0.135 MYR+3.85%1.2 K0.0027.550.00 MYR0.00%
IINGENIEUINGENIEUR GUDANG BERHAD
90.996 M MYR0.060 MYR−7.69%25.147 M0.115.710.01 MYR−55.88%0.00%
CCRESBLDCREST BUILDER HOLDINGS BHD
90.78 M MYR0.560 MYR−0.88%195.1 K0.83−0.23 MYR−151.46%0.00%
Sức mua mạnh
BBTECHBRITE-TECH BHD
88.2 M MYR0.350 MYR0.00%503.3 K0.5312.030.03 MYR−2.02%2.86%
TJSETIATUJU SETIA BERHAD
82.375 M MYR0.260 MYR−1.89%33 K0.06−0.03 MYR+73.35%0.00%
KKNUSFORKNUSFORD BHD
80.214 M MYR0.805 MYR+1.26%10 K0.178.280.10 MYR0.00%
OOVHOCEAN VANTAGE HOLDINGS BERHAD
77.689 M MYR0.185 MYR−5.13%499 K1.73308.330.00 MYR0.00%
VIZIONEVIZIONE HOLDINGS BERHAD
71.609 M MYR0.035 MYR−12.50%593.7 K0.89−0.02 MYR+74.12%0.00%
IREKAIREKA CORPORATION BHD
63.779 M MYR0.280 MYR+1.82%203.4 K3.07−0.64 MYR−300.75%0.00%
ZECONZECON BHD
63.383 M MYR0.430 MYR0.00%93 K0.4029.860.01 MYR0.00%
MMELATIMELATI EHSAN HOLDINGS BHD
62.277 M MYR0.535 MYR−1.83%4 K0.465.560.10 MYR−46.85%1.87%
SSGBHDSUPERGENICS BERHAD
57.845 M MYR0.500 MYR0.00%0227.270.00 MYR+1000.00%0.00%
MMERCURYMERCURY INDUSTRIES BHD
54.655 M MYR0.850 MYR−0.58%8.9 K4.64−0.04 MYR+63.39%0.00%
VINVESTVINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
53.301 M MYR0.055 MYR0.00%1.52 M0.55−0.10 MYR−39.76%0.00%
ZELANZELAN BHD
50.695 M MYR0.060 MYR0.00%401.3 K0.320.770.08 MYR0.00%
TSRCAPTSR CAPITAL BHD
48.846 M MYR0.280 MYR+1.82%205 K4.283.070.09 MYR0.00%
RRPLANETREDPLANET BERHAD
47.691 M MYR0.280 MYR0.00%00.0013.150.02 MYR−43.35%2.50%
RRGSRAY GO SOLAR HOLDINGS BERHAD
45.9 M MYR0.180 MYR0.00%0−0.00 MYR0.00%
CCABNETCABNET HOLDINGS BERHAD
45.581 M MYR0.255 MYR−1.92%53 K0.0812.750.02 MYR0.00%
SSCBUILDSC ESTATE BUILDER BERHAD
40.923 M MYR0.010 MYR0.00%597 K2.15−0.00 MYR+50.00%0.00%
MPIREMPIRE GLOBAL BERHAD
40.431 M MYR0.135 MYR0.00%14.7 K0.42−0.02 MYR+77.41%0.00%
AALAMALAM MARITIM RESOURCES BHD
38.296 M MYR0.025 MYR−16.67%3.223 M1.622.550.01 MYR0.00%
AARKARK RESOURCES HOLDINGS BERHAD
36.89 M MYR0.530 MYR+1.92%14.2 K0.1423.770.02 MYR0.00%
BBARAKAHBARAKAH OFFSHORE PETROLEUM BHD
35.103 M MYR0.035 MYR0.00%7 K0.04−0.01 MYR−198.11%0.00%
AAGESAGESON BERHAD
31.167 M MYR0.100 MYR0.00%11.091 M1.9334.480.00 MYR−97.76%0.00%
HHANDALHANDAL ENERGY BERHAD
30.775 M MYR0.075 MYR0.00%3.912 M3.195.470.01 MYR0.00%
EECOHLDSECOBUILT HOLDINGS BERHAD
27.347 M MYR0.065 MYR+30.00%163.7 K1.43−0.08 MYR−47.46%0.00%
JJTGROUPJATI TINGGI GROUP BERHAD
0.310 MYR−1.59%3.025 M1.04
CCHBCRITICAL HOLDINGS BERHAD
0.825 MYR−4.07%4.81 M1.51
Sức mua mạnh