Khoáng sản phi năng lượng

Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: khoáng sản phi năng lượng

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khoáng sản phi năng lượng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MALAYAN CEMENT BERHAD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như BAHVEST RESOURCES BERHAD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MCEMENTMALAYAN CEMENT BERHAD
6.558 B MYR5.000 MYR+0.81%306 K0.5025.250.20 MYR+412.95%1.20%
Sức mua mạnh
TAANNTA ANN HOLDINGS BHD
1.876 B MYR4.260 MYR0.00%471.9 K0.6410.270.41 MYR−46.32%8.22%
Mua
HHUMEINDHUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD
1.677 B MYR2.670 MYR+1.91%536 K1.0110.680.25 MYR0.75%
Theo dõi
TSHTSH RESOURCES BHD
1.615 B MYR1.170 MYR+0.86%1.613 M0.4117.010.07 MYR−79.25%8.97%
Theo dõi
JTIASAJAYA TIASA HOLDINGS BHD
1.346 B MYR1.390 MYR+0.72%6.014 M0.897.260.19 MYR+29.15%3.02%
Sức mua mạnh
CMSBCAHYA MATA SARAWAK BHD
1.149 B MYR1.070 MYR+1.90%3.117 M0.519.980.11 MYR−61.37%2.80%
Mua
WASCOWASCO BERHAD
1.007 B MYR1.300 MYR0.00%4.286 M1.779.290.14 MYR0.00%
Sức mua mạnh
PANTECHPANTECH GROUP HOLDINGS BHD
839.521 M MYR1.000 MYR+0.50%6.989 M2.838.370.12 MYR−13.72%6.00%
Sức mua mạnh
BBAHVESTBAHVEST RESOURCES BERHAD
750.067 M MYR0.605 MYR+7.08%23.491 M2.8970.350.01 MYR0.00%
MMIECOMIECO CHIPBOARD BHD
650 M MYR0.650 MYR0.00%219 K1.81−0.06 MYR−89.97%0.00%
KKKBKKB ENGINEERING BHD
522.596 M MYR1.810 MYR+6.47%444 K11.0319.630.09 MYR+127.65%3.31%
Sức mua mạnh
PAP.A. RESOURCES BHD
508.447 M MYR0.340 MYR0.00%6.412 M0.8621.120.02 MYR−54.39%2.94%
Sức mua mạnh
PPERSTIMPSAHAAN SADUR TIMAH MSIA
396.325 M MYR3.070 MYR−0.32%55.7 K1.98−0.22 MYR−142.41%3.26%
SSSTEELSOUTHERN STEEL BHD
351.825 M MYR0.590 MYR+1.72%164 K1.40−0.11 MYR+76.68%0.00%
PPGFPGF CAPITAL BERHAD
326.876 M MYR1.990 MYR+1.02%609.4 K1.0018.530.11 MYR+41.69%1.01%
MMAXIMMAXIM GLOBAL BERHAD
290.244 M MYR0.395 MYR0.00%20.2 K0.0242.470.01 MYR−82.52%5.06%
LLEFORMLEFORM BERHAD
229.557 M MYR0.155 MYR−3.13%15.082 M8.22−0.00 MYR0.00%
WTKWTK HOLDINGS BHD
225.304 M MYR0.480 MYR−1.03%143.9 K0.23−0.04 MYR−291.51%3.13%
MASTEELMALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
224.106 M MYR0.330 MYR+1.54%1.095 M0.59122.220.00 MYR−88.31%0.00%
LBALUMLB ALUMINIUM BHD
221.774 M MYR0.510 MYR+0.99%2.659 M0.908.630.06 MYR−48.61%4.90%
LIONINDLION INDUSTRIES CORPORATION
211.049 M MYR0.310 MYR+1.64%1.37 M0.76−0.60 MYR−28.82%0.00%
SCIBSARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
207.502 M MYR0.315 MYR−3.08%4.824 M0.58−0.03 MYR+59.88%0.00%
LEONFBLEON FUAT BERHAD
189.255 M MYR0.555 MYR+0.91%411.5 K1.515.260.11 MYR+21.52%2.70%
CHOOBEECHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
188.527 M MYR0.960 MYR+2.13%88.3 K2.59165.520.01 MYR−86.02%2.60%
HHRGHHRG BERHAD
182.246 M MYR0.210 MYR+2.44%1.285 M1.6612.070.02 MYR−55.15%0.00%
DDKLSDKLS INDUSTRIES BHD
177.983 M MYR1.920 MYR0.00%00.006.340.30 MYR+138.72%1.56%
OKAOKA CORPORATION BHD
173.004 M MYR0.705 MYR0.00%00.0035.970.02 MYR−72.82%4.68%
SSUBURSUBUR TIASA HOLDINGS BHD
167.595 M MYR0.890 MYR−1.11%20.1 K0.990.00%
PPWORTHPRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
160.363 M MYR0.100 MYR0.00%321.8 K0.31−0.00 MYR−108.57%0.00%
LLEESKLEE SWEE KIAT GROUP BHD
154.148 M MYR0.915 MYR+0.55%690.4 K1.2011.250.08 MYR+4.90%3.68%
Mua
KKSSCK. SENG SENG CORPORATION BHD
136.754 M MYR0.910 MYR+0.55%11.9 K0.04−0.09 MYR−838.84%0.00%
DOMINANDOMINANT ENTERPRISE BHD
136.323 M MYR0.825 MYR+1.23%33.5 K0.748.800.09 MYR−5.82%4.85%
EESCERAMES CERAMICS TECHNOLOGY BHD
130.921 M MYR0.195 MYR0.00%737.3 K0.194.130.05 MYR−25.79%0.00%
TASHINTASHIN HOLDINGS BERHAD
130.872 M MYR0.375 MYR−2.60%134 K0.6221.190.02 MYR−52.93%5.33%
MMYCRONMYCRON STEEL BHD
130.823 M MYR0.400 MYR+3.90%578.5 K2.14133.330.00 MYR−92.02%0.00%
AALCOMALCOM GROUP BERHAD
112.838 M MYR0.840 MYR−1.75%27 K0.487.040.12 MYR−79.36%2.98%
EEMETALLEONMETALL GROUP BHD
110.795 M MYR0.400 MYR0.00%30 K0.26−0.02 MYR−131.20%3.13%
MMINHOMINHO (M) BHD
107.017 M MYR0.300 MYR0.00%30 K0.1618.750.02 MYR−23.81%0.00%
TAWINTA WIN HOLDINGS BHD
103.058 M MYR0.030 MYR0.00%2.939 M0.59−0.01 MYR−127.91%0.00%
LLYSAGHTLYSAGHT GALVANIZED STEEL BHD
101.871 M MYR2.450 MYR0.00%6.3 K1.902.45%
LLIONPSIMLION POSIM BERHAD
93.409 M MYR0.410 MYR+2.50%72.5 K1.297.260.06 MYR+1848.28%0.00%
AARANKA-RANK BHD
92.952 M MYR0.520 MYR−1.89%19 K0.246.700.08 MYR−19.00%4.81%
MELEWARMELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
91.661 M MYR0.255 MYR+2.00%715.8 K0.73−0.02 MYR−363.33%0.00%
AUROAURO HOLDINGS BERHAD
89.751 M MYR0.155 MYR0.00%10.109 M1.85−0.00 MYR+92.75%0.00%
JADEMJADE MARVEL GROUP BERHAD
82.128 M MYR0.180 MYR−2.70%2000.00−0.03 MYR−629.55%0.00%
BBTMBTM RESOURCES BHD
81.672 M MYR0.065 MYR0.00%323.5 K0.40−0.02 MYR+50.38%0.00%
CCEPCOCONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
78.356 M MYR1.050 MYR0.00%00.0021.600.05 MYR0.00%
LLSTEELLEADER STEEL HOLDINGS BHD
77.266 M MYR0.500 MYR0.00%6.8 K0.193.950.13 MYR+154.42%3.00%
QQUALITYQUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
58.542 M MYR1.010 MYR0.00%00.00−0.19 MYR−345.02%0.00%
SS&FCAPS & F CAPITAL BERHAD
57.788 M MYR0.105 MYR0.00%570.5 K0.5819.810.01 MYR0.00%
KIALIMKIA LIM BHD
48.002 M MYR0.775 MYR−1.27%217.8 K0.329.850.08 MYR0.00%
TIMWELLTIMBERWELL BHD
42.744 M MYR0.480 MYR0.00%1 K0.71−0.02 MYR−130.97%0.00%
WOODLANWOODLANDOR HOLDINGS BHD
31.201 M MYR0.780 MYR0.00%00.00−0.06 MYR−185.09%0.00%
DDFCITYDFCITY GROUP BERHAD
30.609 M MYR0.290 MYR0.00%00.00−0.02 MYR−401.45%0.00%
AABLEGRPABLEGROUP BERHAD
29.029 M MYR0.110 MYR−4.35%111.5 K0.2547.830.00 MYR+666.67%0.00%