Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

63
Cổ phiếu
19.501B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.478M
Khối lượng
−0.29%
Thay đổi
+3.55%
Hiệu suất Tháng
+51.32%
Hiệu suất Năm
+5.68%
Hiệu suất YTD
          
ABLEGRP ABLEGROUP BERHAD
0.120.00%0.00Sức bán mạnh524.800K32.987M-0.00
ALCOM ALCOM GROUP BERHAD
0.88-3.30%-0.03Mua775.800K122.241M5.270.17
ANNUM ANNUM BERHAD
0.930.54%0.01Bán33.200K69.375M2.840.33
ANZO ANZO HOLDINGS BERHAD
0.0412.50%0.01Mua160.200K44.647M-0.01
ARANK A-RANK BHD
0.64-5.88%-0.04Bán916.700K118.280M9.370.07166.00
AYS AYS VENTURES BHD
0.69-0.71%-0.01Mua7.865M266.292M4.580.15236.00
BIG B.I.G. INDUSTRIES BHD
1.34-3.60%-0.05Bán2.527M73.533M-0.00
BTM BTM RESOURCES BHD
0.20-2.38%-0.01Sức bán mạnh327.500K35.916M-0.03
CAMRES CAM RESOURCES BHD
0.340.00%0.00Bán312.900K64.124M11.240.03564.00
CEPCO CONCRETE ENGINEERING PRODUCTS
0.971.04%0.01Sức mua mạnh6.700K72.013M-0.28
CHINHIN CHIN HIN GROUP BERHAD
1.300.00%0.00Bán575.600K1.151B28.020.05
CHOOBEE CHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
2.02-2.88%-0.06Bán392.000K271.516M4.170.50
CMSB CAHYA MATA SARAWAK BHD
1.22-7.58%-0.10Bán26.767M1.418B4.960.272147.00
COMFORT COMFORT GLOVES BERHAD
1.49-1.32%-0.02Bán3.906M876.469M1.790.84
DFCITY DFCITY GROUP BERHAD
0.510.00%0.00Bán59.900K44.418M-0.01
DOMINAN DOMINANT ENTERPRISE BHD
0.850.00%0.00Mua110.000K140.454M6.090.14
DYNACIA DYNACIATE GROUP BERHAD
0.100.00%0.00Bán2.002M63.853M-0.03
EKSONS EKSONS CORPORATION BHD
0.81-3.01%-0.03Mua41.000K135.391M13.300.06
EWEIN EWEIN BERHAD
0.34-1.47%-0.01Bán1.479M108.180M8.130.04
HHGROUP HENG HUAT RESOURCES GROUP BHD
0.6522.86%0.12Mua2.480M73.293M-0.31
HIAPTEK HIAP TECK VENTURE BHD
0.58-0.85%-0.01Mua17.472M1.018B8.190.08
HUMEIND HUME CEMENT INDUSTRIES BERHAD
1.10-2.65%-0.03Sức bán mạnh10.000K565.944M-0.05
IQZAN IQZAN HOLDING BERHAD
0.10-25.00%-0.04Mua29.458M31.058M-0.01
JADEM JADE MARVEL GROUP BERHAD
0.51-0.98%-0.01Mua129.700K142.252M23.940.02
JTIASA JAYA TIASA HOLDINGS BHD
0.665.60%0.04Mua2.695M604.994M-0.02
KIALIM KIA LIM BHD
0.470.00%0.00Bán28.900K29.420M-0.07
KSSC K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.83-2.91%-0.03Bán650.100K99.072M17.130.05122.00
LBALUM LB ALUMINIUM BHD
0.58-4.88%-0.03Bán10.604M267.433M6.400.10
LEESK LEE SWEE KIAT GROUP BHD
0.900.00%0.00Mua68.700K145.580M14.610.06370.00
LEONFB LEON FUAT BERHAD
0.99-5.71%-0.06Bán4.050M358.050M3.570.29400.00
LIONIND LION INDUSTRIES CORPORATION
0.57-2.54%-0.01Bán1.810M401.674M-0.09
LIONPSIM LION POSIM BERHAD
0.640.79%0.01Bán3.000K143.531M0.890.73
LSTEEL LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.66-2.24%-0.01Bán237.100K90.137M4.450.15169.00
LYSAGHT LYSAGHT GALVANIZED STEEL BHD
2.08-0.48%-0.01Sức bán mạnh42.000K86.902M28.050.07327.00
MASTEEL MALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
0.51-0.98%-0.01Bán1.845M229.693M-0.01837.00
MAXIM MAXIM GLOBAL BERHAD
0.281.85%0.01Mua1.037M338.222M-0.06
MCEMENT MALAYAN CEMENT BERHAD
2.950.68%0.02Mua23.200K2.739B-0.08
MELEWAR MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.47-3.09%-0.01Sức bán mạnh6.295M174.318M4.730.12
MENTIGA MENTIGA CORPORATION BHD
0.71-1.38%-0.01Bán90.900K50.750M40.280.02
MGB MGB BERHAD
0.810.00%0.00Bán0406.339M18.750.05
MIECO MIECO CHIPBOARD BHD
0.500.00%0.00Bán136.600K420.000M9.820.05945.00
MINHO MINHO (M) BHD
0.32-1.54%-0.01Sức bán mạnh174.500K115.935M20.570.02
MYCRON MYCRON STEEL BHD
0.53-2.75%-0.01Sức bán mạnh396.800K178.246M3.640.16
NWP NWP HOLDINGS BHD
0.230.00%0.00Mua22.607M118.441M-0.02
OKA OKA CORPORATION BHD
0.800.00%0.00Mua174.400K195.089M10.410.08
PA P.A. RESOURCES BHD
0.39-3.70%-0.01Bán6.667M502.944M14.940.03
PANSAR PANSAR BERHAD
0.65-0.77%-0.01Bán143.800K296.737M27.900.02
PANTECH PANTECH GROUP HOLDINGS BHD
0.51-0.97%-0.01Bán359.000K398.451M8.080.06
PERSTIM PSAHAAN SADUR TIMAH MSIA
4.200.00%0.00Mua2.300K542.204M8.460.50
PGLOBE PARAGON GLOBE BERHAD
0.291.72%0.01Mua403.100K216.521M-0.00
PWORTH PRICEWORTH INTERNATIONAL BHD
0.100.00%0.00Bán481.200K49.958M-0.09300.00
QUALITY QUALITY CONCRETE HOLDINGS BHD
1.571.95%0.03Mua951.600K89.261M27.900.06
S&FCAP S & F CAPITAL BERHAD
0.120.00%0.00Bán58.400K68.796M-0.04
SCIB SARAWAK CONSOLIDATED IND BHD
0.520.00%0.00Bán9.900M273.540M1.800.29
SSTEEL SOUTHERN STEEL BHD
0.88-1.68%-0.01Mua69.800K533.700M-0.06
SUBUR SUBUR TIASA HOLDINGS BHD
0.9332.14%0.23Sức mua mạnh6.948M131.816M4.440.16
SUNSURIA SUNSURIA BERHAD
0.465.75%0.03Mua26.500K389.724M16.800.03144.00
TAANN TA ANN HOLDINGS BHD
2.950.34%0.01Mua1.552M1.295B9.620.315431.00
TASHIN TASHIN HOLDINGS BERHAD
0.58-0.85%-0.01Bán1.232M204.160M5.900.10
TIMWELL TIMBERWELL BHD
0.653.17%0.02Bán62.500K56.102M32.140.0257.00
UTAMA UCI RESOURCES BERHAD
0.278.00%0.02Sức mua mạnh15.000K
WTK WTK HOLDINGS BHD
0.460.00%0.00Theo dõi373.000K213.828M-0.30
WZSATU WZ SATU BERHAD
0.14-3.33%-0.01Sức bán mạnh1.570M107.432M-0.05336.00
Tải thêm