Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: Process Industries

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Process Industries. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AASIAASTRAL ASIA BHD
0.100 MYR−4.76%2.7K0.0165.998M MYR−0.01 MYR−142.11%0.00%
ABLEGLOBABLE GLOBAL BERHAD
1.710 MYR−2.29%759.8K0.76525.932M MYR10.120.17 MYR+56.77%3.22%
Sức mua mạnh
ANALABSANALABS RESOURCES BHD
1.730 MYR−2.26%1.9K0.05188.456M MYR5.660.31 MYR+56.26%1.21%
ANCOMNYANCOM NYLEX BERHAD
1.060 MYR−0.93%1.661M2.531.062B MYR13.970.08 MYR−17.41%0.93%
Sức mua mạnh
ASIAFLEASIA FILE CORPORATION BHD
2.210 MYR+0.45%68.6K1.64431.742M MYR9.420.23 MYR+40.84%3.17%
Mua
ATAIMSATA IMS BERHAD
0.270 MYR+1.89%1.298M0.36324.773M MYR−0.11 MYR+34.24%0.00%
BIGB.I.G. INDUSTRIES BHD
0.670 MYR−2.19%357.8K0.7442.533M MYR17.090.04 MYR+16.32%0.00%
BKAWANBATU KAWAN BHD
19.600 MYR+1.14%11.8K0.287.735B MYR20.990.93 MYR−65.91%3.06%
BLDPLNTBLD PLANTATION BHD
11.000 MYR+0.73%21.4K24.881.029B MYR29.260.38 MYR+39.47%0.27%
BOXPAKBOX-PAK (MALAYSIA) BHD
0.810 MYR0.00%5K0.6997.238M MYR−0.07 MYR−33.86%0.00%
BPPLASBP PLASTICS HOLDING BHD
1.260 MYR−1.56%65.4K1.15354.664M MYR10.060.13 MYR+15.39%4.76%
Mua
BRIGHTBRIGHT PACKAGING INDUSTRY BHD
0.210 MYR0.00%126.5K3.0343.119M MYR10.880.02 MYR0.00%
CABCAB CAKARAN CORPORATION BHD
0.775 MYR+3.33%3.048M0.63543.544M MYR5.290.15 MYR+26.16%0.00%
CAMRESCAM RESOURCES BHD
0.385 MYR−1.28%90K0.6073.695M MYR6.550.06 MYR−30.74%2.60%
CANONECAN-ONE BHD
2.720 MYR−1.09%31.6K0.23522.656M MYR15.650.17 MYR−63.66%1.47%
CEPATCEPATWAWASAN GROUP BHD
0.755 MYR+2.03%666.3K0.69233.27M MYR11.440.07 MYR−35.36%2.65%
CHINTEKCHIN TECK PLANTATIONS BHD
7.550 MYR+0.67%3.2K0.13689.793M MYR13.960.54 MYR−53.10%2.91%
Theo dõi
CYLCYL CORPORATION BHD
0.515 MYR−1.90%14K0.2851.5M MYR−0.01 MYR0.97%
DPIHDPI HOLDINGS BERHAD
0.180 MYR−2.70%483.7K5.57131.417M MYR27.690.01 MYR+25.00%0.83%
DSSDS SIGMA HOLDINGS BERHAD
0.325 MYR−4.41%673.1K1.13156M MYR18.900.02 MYR2.31%
DUTALNDDUTALAND BHD
0.310 MYR0.00%27K0.11257.98M MYR13.720.02 MYR0.00%
FAREASTFAR EAST HOLDINGS BHD
3.600 MYR−1.64%7.7K1.182.138B MYR21.560.17 MYR−54.36%4.17%
FBBHDFIBROMAT (M) BERHAD
0.360 MYR0.00%077.76M MYR9.160.04 MYR+46.10%3.89%
FGVFGV HOLDINGS BERHAD
1.420 MYR−2.07%448.8K0.284.849B MYR10.56%
Bán
FIBONFIBON BERHAD
0.450 MYR0.00%00.0043.973M MYR8.240.05 MYR+16.67%4.67%
FIMACORFIMA CORPORATION BHD
1.790 MYR−1.65%7K0.55425.328M MYR23.830.08 MYR−68.18%6.98%
GBAYGREATER BAY HOLDINGS BERHAD
0.625 MYR0.00%00.0049.977M MYR0.00%
GENPGENTING PLANTATIONS BERHAD
6.090 MYR−0.16%469.2K2.355.464B MYR21.550.28 MYR−46.21%4.43%
Mua
GESHENGE-SHEN CORPORATION BHD
2.740 MYR0.00%1.229M0.75334.898M MYR38.700.07 MYR−22.03%0.00%
GOCEANGREEN OCEAN CORPORATION BERHAD
0.145 MYR0.00%841.2K0.8330.618M MYR−0.01 MYR+70.65%0.00%
GOPENGGOPENG BHD
0.335 MYR−1.47%6.7K0.26135.169M MYR2.99%
HAPSENGHAP SENG CONSOLIDATED BHD
4.470 MYR+1.13%908.8K0.7011.129B MYR5.59%
HEXTARHEXTAR GLOBAL BERHAD
0.855 MYR+3.64%4.808M0.993.368B MYR58.970.01 MYR+14.17%1.17%
Theo dõi
HEXZAHEXZA CORPORATION BHD
0.970 MYR−0.51%169.2K0.59194.369M MYR28.450.03 MYR+35.86%5.15%
HPPHBHPP HOLDINGS BERHAD
0.320 MYR−1.54%156K2.45124.298M MYR17.390.02 MYR−25.81%3.91%
Sức mua mạnh
HSPLANTHAP SENG PLANTATIONS HOLDINGS
1.860 MYR0.00%222.2K0.301.487B MYR16.270.11 MYR−56.54%4.57%
Mua
IMASPROIMASPRO CORPORATION BHD
1.290 MYR−0.77%436.4K1.50103.2M MYR30.500.04 MYR2.71%
INNOINNOPRISE PLANTATIONS BERHAD
1.500 MYR+2.04%192K0.67718.287M MYR13.440.11 MYR−37.20%6.33%
IOICORPIOI CORPORATION BHD
4.000 MYR+0.50%2.043M0.8624.995B MYR28.410.14 MYR−52.27%2.75%
Theo dõi
JADIJADI IMAGING HOLDINGS BHD
0.060 MYR0.00%31K0.9683.957M MYR−0.02 MYR−81.13%0.00%
JIANKUNJIANKUN INTERNATIONAL BERHAD
0.175 MYR−2.78%13.986M1.6082.6M MYR−0.04 MYR+50.53%0.00%
JISHANJISHAN BERHAD
0.520 MYR0.00%0159.903M MYR18.310.03 MYR−26.61%0.00%
KARYONKARYON INDUSTRIES BHD
0.170 MYR−2.86%6000.0080.871M MYR13.390.01 MYR+1.60%2.06%
KFIMAKUMPULAN FIMA BHD
1.900 MYR−0.52%54.2K2.58525.967M MYR8.320.23 MYR−33.30%4.74%
KLKKUALA LUMPUR KEPONG BHD
22.040 MYR−1.61%972.2K1.1024.153B MYR38.450.57 MYR−69.26%2.72%
Mua
KLUANGKLUANG RUBBER CO (M) BHD
4.640 MYR−0.85%8.4K1.58290.57M MYR10.200.46 MYR0.58%
KMLOONGKIM LOONG RESOURCES BHD
2.130 MYR−0.47%88.8K0.622.073B MYR12.920.16 MYR+1.48%4.69%
Mua
KRETAMKRETAM HOLDINGS BHD
0.610 MYR+2.52%112.9K1.081.42B MYR12.980.05 MYR−0.84%2.46%
KSENGKECK SENG (M) BHD
5.810 MYR−0.34%76.3K0.812.088B MYR8.670.67 MYR+18.25%2.41%
Sức mua mạnh
KYMKYM HOLDINGS BHD
0.390 MYR−1.27%17.3K0.0659.515M MYR5.450.07 MYR−9.26%0.00%
LAYHONGLAY HONG BHD
0.390 MYR0.00%5.812M0.25288.724M MYR3.800.10 MYR+123.80%0.77%
LCTITANLOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
1.150 MYR−2.54%1.786M2.252.619B MYR−0.34 MYR−9.21%0.00%
Bán
LHILEONG HUP INTERNATIONAL BERHAD
0.620 MYR−2.36%9.852M0.582.263B MYR7.500.08 MYR+37.83%4.84%
Mua
LOTUSLOTUS KFM BERHAD
0.215 MYR0.00%421.1K3.56219.996M MYR97.730.00 MYR+37.50%0.00%
LTKMLTKM BHD
1.560 MYR0.00%184.6K0.29223.258M MYR4.460.35 MYR+2099.37%0.00%
MAGMAG HOLDINGS BERHAD
0.195 MYR0.00%1.226M0.40319.443M MYR9.290.02 MYR+54.41%0.51%
MALPACMALPAC HOLDINGS BHD
1.000 MYR0.00%3K0.8175M MYR−0.01 MYR−114.06%0.00%
MASTERMASTER-PACK GROUP BERHAD
3.550 MYR+0.28%84.8K1.80193.902M MYR7.640.46 MYR+16.28%3.38%
Sức mua mạnh
MATANGMATANG BERHAD
0.085 MYR0.00%889.2K0.75203.082M MYR70.830.00 MYR−50.00%1.88%
MBLMUAR BAN LEE GROUP BERHAD
0.460 MYR0.00%199.7K0.66106.999M MYR5.450.08 MYR−70.77%0.00%
MBNMYMBN BERHAD
0.160 MYR+3.23%310K0.6361.76M MYR32.650.00 MYR0.00%
MENTIGAMENTIGA CORPORATION BHD
0.570 MYR−13.64%4000.1939.9M MYR−0.16 MYR+36.33%0.00%
MFLOURMALAYAN FLOUR MILLS BHD
0.640 MYR−1.54%5.84M1.26793.057M MYR−0.01 MYR−111.42%4.69%
Sức mua mạnh
MHCMHC PLANTATIONS BHD
0.960 MYR0.00%31K0.16188.682M MYR8.560.11 MYR−36.38%3.13%
MSMMSM MALAYSIA HOLDINGS BERHAD
2.570 MYR−1.15%2.861M0.621.807B MYR−0.07 MYR+72.07%0.00%
Sức mua mạnh
MUDAMUDA HOLDINGS BHD
1.390 MYR−0.71%8.8K0.23424.021M MYR−0.10 MYR−185.84%2.88%
NPCNPC RESOURCES BHD
1.760 MYR−4.86%4K0.14205.679M MYR21.460.08 MYR0.00%
NSOPNEGRI SEMBILAN OIL PALMS BHD
3.350 MYR−0.59%33.5K1.52235.177M MYR13.000.26 MYR−34.70%3.58%
NYLEXNYLEX (M) BHD
0.240 MYR0.00%00.0043.029M MYR−0.01 MYR+97.28%0.00%
OCNCASHOCEANCASH PACIFIC BHD
0.300 MYR−1.64%593.9K2.4878.24M MYR25.860.01 MYR−51.87%1.67%
ORNAORNAPAPER BHD
1.000 MYR0.00%48.2K0.7374.152M MYR11.290.09 MYR+169.30%1.00%
PCHEMPETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
6.930 MYR−1.00%4.135M0.8755.44B MYR32.690.21 MYR−73.17%3.46%
Bán
PECCAPECCA GROUP BERHAD
1.350 MYR0.00%1.805M0.431.009B MYR22.540.06 MYR−22.41%2.49%
PINEPACPINEHILL PACIFIC BERHAD
0.370 MYR+2.78%7K0.5355.428M MYR−0.06 MYR+10.28%8.11%
PLABSPETERLABS HOLDINGS BHD
0.200 MYR+2.56%55K0.3555.043M MYR0.00%
PPBPPB GROUP BHD
15.300 MYR−1.80%745K0.9521.766B MYR15.610.98 MYR−36.53%2.61%
Mua
PPHBPUBLIC PACKAGES HOLDINGS BHD
0.780 MYR0.00%413.1K0.42207.822M MYR4.270.18 MYR+25.69%0.32%
PRGPRG HOLDINGS BERHAD
0.140 MYR−12.50%4.688M14.1660.371M MYR−0.03 MYR−156.95%0.00%
PWFPWF CORPORATION BERHAD
0.930 MYR−5.10%4.095M1.27283.164M MYR5.210.18 MYR+224.55%2.67%
RALCORALCO CORPORATION BHD
0.770 MYR−3.75%8.5K2.9639.114M MYR−0.06 MYR−174.88%0.00%
RGTBHDRGT BERHAD
0.225 MYR0.00%2.543M3.66237.935M MYR0.00 MYR−100.00%2.67%
RHONEMARHONE MA HOLDINGS BERHAD
0.670 MYR0.00%00.00148.221M MYR16.710.04 MYR−6.53%2.99%
Theo dõi
RSAWITRIMBUNAN SAWIT BHD
0.215 MYR+10.26%16.614M2.45438.97M MYR17.920.01 MYR0.00%
RVIEWRIVERVIEW RUBBER ESTATES BHD
3.300 MYR0.00%58K20.00214.006M MYR2.73%
SBAGANSUNGEI BAGAN RUBBER CO (M) BHD
4.430 MYR−1.34%55.5K2.31293.854M MYR11.260.39 MYR1.58%
SCGMSCGM BHD
0.595 MYR−1.65%388.2K1.01114.574M MYR8.500.07 MYR−95.72%0.00%
SCIENTXSCIENTEX BERHAD
3.850 MYR−1.03%354.1K0.825.972B MYR12.740.30 MYR+13.31%2.60%
Theo dõi
SCIPACKSCIENTEX PACKAGING (AYER KEROH) BERHAD
2.020 MYR−3.81%28K6.15708.255M MYR22.570.09 MYR−34.19%2.48%
SERSOLSERSOL BERHAD
0.115 MYR−4.17%260K4.8984.117M MYR−0.02 MYR+16.30%0.00%
SHCHANSIN HENG CHAN (MALAYA) BHD
0.340 MYR0.00%776.9K1.0899.578M MYR19.650.02 MYR−54.95%0.00%
SIMEPLTSIME DARBY PLANTATION BERHAD
4.340 MYR+0.23%2.168M0.5130.014B MYR16.130.27 MYR−25.24%2.14%
Theo dõi
SMCAPSINMAH CAPITAL BERHAD
0.100 MYR+5.26%305.9K0.9541.643M MYR−0.03 MYR+10.58%0.00%
SOPSARAWAK OIL PALMS BHD
2.960 MYR+4.23%722.9K1.312.635B MYR8.780.34 MYR−38.33%3.38%
Mua
SUPERLNSUPERLON HOLDINGS BHD
0.810 MYR−1.22%249.1K1.37128.565M MYR17.720.05 MYR+87.30%1.85%
SWKPLNTSARAWAK PLANTATION BHD
2.100 MYR+0.48%45.3K0.35585.968M MYR9.090.23 MYR−33.35%4.76%
Theo dõi
TDMTDM BHD
0.255 MYR+21.43%37.494M5.90439.335M MYR0.71%
TECGUANTECK GUAN PERDANA BHD
1.680 MYR0.00%00.0067.363M MYR20.290.08 MYR−93.62%2.98%
TECHBNDTECHBOND GROUP BERHAD
0.400 MYR0.00%152.5K0.30214.17M MYR14.650.03 MYR+49.18%1.88%
Sức mua mạnh
TECHNAXTECHNA-X BERHAD
0.015 MYR0.00%126.8K0.4633.221M MYR11.540.00 MYR−98.87%0.00%
TEKSENGTEK SENG HOLDINGS BHD
0.295 MYR0.00%303.2K2.24106.397M MYR16.030.02 MYR−35.21%0.00%