Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: Producer Manufacturing

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Producer Manufacturing. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ANNJOOANN JOO RESOURCES BHD
1.050 MYR+0.96%334.7K0.57580.595M MYR−0.25 MYR−148.04%0.00%
Sức mua mạnh
APBAPB RESOURCES BHD
1.900 MYR−2.06%10.6K0.35215.039M MYR41.940.05 MYR−57.90%5.15%
APMAPM AUTOMOTIVE HOLDINGS BHD
2.820 MYR+0.36%1.6K0.03549.339M MYR11.860.24 MYR+33.97%4.98%
ASIAPLYASIA POLY HOLDINGS BHD
0.075 MYR0.00%1.306M3.0871.888M MYR−0.01 MYR+11.72%0.00%
ASTEELASTEEL GROUP BERHAD
0.095 MYR0.00%24K0.3046.063M MYR−0.01 MYR−275.00%0.00%
ASTINOASTINO BHD
0.530 MYR+0.95%227K0.93259.04M MYR8.800.06 MYR−22.32%1.90%
ATAT SYSTEMATIZATION BHD
0.190 MYR−2.56%166.5K0.1844.108M MYR−0.39 MYR+51.99%0.00%
BHICBOUSTEAD HEAVY INDUSTRIES CORP
0.495 MYR+1.02%28K1.97276.497M MYR−0.14 MYR−2084.62%0.00%
BMGREENBM GREENTECH BERHAD
0.925 MYR−2.12%59.7K0.72487.62M MYR20.020.05 MYR+69.85%1.85%
Bán
BSLCORPBSL CORPORATION BERHAD
0.030 MYR0.00%324.4K0.3257.903M MYR−0.04 MYR−262.44%0.00%
CAREPLSCAREPLUS GROUP BERHAD
0.300 MYR−4.76%6.884M1.14218.479M MYR−0.20 MYR−274.78%0.00%
CBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
1.350 MYR−1.46%51K0.30662.794M MYR38.570.04 MYR−64.50%3.65%
CEKDCEKD BERHAD
0.500 MYR+1.01%100.5K0.3996.314M MYR16.130.03 MYR−0.64%2.53%
CHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
1.220 MYR−1.61%106.7K1.19355.215M MYR21.630.06 MYR−84.56%4.44%
Bán Mạnh
CIHLDGC.I. HOLDINGS BHD
2.900 MYR0.00%33.7K1.06469.8M MYR4.730.61 MYR+31.54%5.17%
CNASIACN ASIA CORPORATION BHD
0.180 MYR+2.86%6.953M0.6742.815M MYR−0.12 MYR−447.98%0.00%
COASTALCOASTAL CONTRACTS BHD
1.680 MYR0.00%45.5K0.28900.486M MYR2.900.58 MYR+5.01%0.00%
Bán Mạnh
COMFORTCOMFORT GLOVES BERHAD
0.435 MYR−2.25%876.7K0.88258.297M MYR−0.06 MYR+12.89%0.00%
CORAZACORAZA INTEGRATED TECHNOLOGY BERHAD
0.480 MYR−2.04%1.556M0.40241.874M MYR40.000.01 MYR−64.29%0.00%
Theo dõi
COSMOSCOSMOS TECHNOLOGY INTERNATIONAL BERHAD
0.520 MYR−1.89%912.1K0.23101.959M MYR37.140.01 MYR+10.24%0.00%
CPETECHCPE TECHNOLOGY BERHAD
1.120 MYR+2.75%2.829M1.09731.733M MYR0.00%
Sức mua mạnh
CSCSTELCSC STEEL HOLDINGS BERHAD
1.330 MYR+1.53%206.8K0.75483.783M MYR9.930.13 MYR+239.24%2.29%
CWGCWG HOLDINGS BERHAD
0.300 MYR+3.45%60K1.6047.46M MYR9.770.03 MYR+129.10%2.59%
DOLPHINDOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
0.175 MYR+2.94%10.4K0.0253.069M MYR−0.06 MYR+60.65%0.00%
EFRAMEECONFRAME BERHAD
0.815 MYR0.00%954.3K1.35294.324M MYR18.520.04 MYR+30.95%0.00%
EITAEITA RESOURCES BERHAD
0.785 MYR+0.64%286.2K0.44235.412M MYR20.030.04 MYR−42.69%2.56%
EMICOEMICO HOLDINGS BHD
0.330 MYR0.00%22K0.8141.468M MYR14.670.02 MYR−28.34%0.00%
ENGTEXENGTEX GROUP BHD
1.190 MYR−1.65%456.4K0.13527.975M MYR233.330.01 MYR−96.45%0.00%
Sức mua mạnh
EPMBEP MANUFACTURING BHD
0.685 MYR0.00%60K0.12150.894M MYR7.450.09 MYR+2039.53%0.00%
EVERGRNEVERGREEN FIBREBOARD BHD
0.330 MYR0.00%865.6K1.78279.115M MYR−0.10 MYR−225.16%0.00%
Theo dõi
FAVCOFAVELLE FAVCO BHD
1.930 MYR+0.52%9.8K0.06451.102M MYR9.340.21 MYR+35.12%46.35%
FITTERSFITTERS DIVERSIFIED BHD
0.045 MYR0.00%77K0.00105.358M MYR−0.05 MYR+27.14%0.00%
FLBHDFOCUS LUMBER BERHAD
0.495 MYR0.00%14.2K0.11110.091M MYR−0.03 MYR−113.73%8.08%
FLEXIFLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD
0.160 MYR−3.03%47.2K2.0345.549M MYR−0.01 MYR−288.89%0.00%
FPIFORMOSA PROSONIC INDUSTRIES
2.990 MYR−1.32%1.453M2.01779.83M MYR6.520.46 MYR+10.85%6.93%
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
2.100 MYR+1.45%1.49M0.551.605B MYR23.680.09 MYR−18.10%0.00%
Sức mua mạnh
GIIBGIIB HOLDINGS BERHAD
0.085 MYR0.00%503.1K0.4750.26M MYR15.180.01 MYR0.00%
GLOTECGLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.525 MYR+0.96%10.5K0.17141.288M MYR18.100.03 MYR−51.59%2.10%
GPHAROSGOLDEN PHAROS BHD
0.320 MYR−1.54%61.5K0.7645.752M MYR4.070.08 MYR+171.03%18.00%
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
4.890 MYR−0.20%389.7K0.786.146B MYR39.850.12 MYR+16.52%0.00%
Mua
GREENYBGREENYIELD BHD
0.180 MYR0.00%30K1.4497.612M MYR−0.02 MYR−129.87%0.00%
HARTAHARTALEGA HOLDINGS BHD
2.610 MYR0.00%1.024M0.278.92B MYR−0.09 MYR−169.79%21.84%
Theo dõi
HEGROUPHE GROUP BERHAD
0.445 MYR+2.30%5.298M0.26
Sức mua mạnh
HEVEAHEVEABOARD BHD
0.335 MYR−2.90%1.177M3.83195.224M MYR−0.00 MYR−114.42%3.48%
Theo dõi
HEXCAPHEXTAR CAPITAL BERHAD
0.460 MYR−1.08%107.2K0.26207.838M MYR353.850.00 MYR−96.35%0.00%
HEXCAREHEXTAR HEALTHCARE BERHAD
0.235 MYR+2.17%3K0.00242.973M MYR−0.08 MYR−889.32%0.00%
HEXINDHEXTAR INDUSTRIES BERHAD
0.380 MYR+1.33%3.213M1.491.03B MYR24.840.02 MYR+61.05%5.33%
HIGHTECKUMPULAN H&L HIGH-TECH BHD
0.900 MYR−1.64%57.6K1.16108.63M MYR10.510.09 MYR+17.91%3.28%
HILHIL INDUSTRIES BHD
0.960 MYR−0.52%125K0.73320.323M MYR8.250.12 MYR+61.00%2.07%
Theo dõi
HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD
0.340 MYR0.00%8.3K0.03111.686M MYR17.350.02 MYR−37.18%1.91%
HWGBHO WAH GENTING BHD
0.220 MYR−2.22%57.4K0.1246.248M MYR0.00%
JETSONKUMPULAN JETSON BHD
0.370 MYR−6.33%5.33M0.51105.847M MYR−0.03 MYR−60.94%0.00%
KANGERKANGER INTERNATIONAL BERHAD
0.065 MYR+8.33%296.5K0.6343.895M MYR0.00%
KAREXKAREX BERHAD
0.845 MYR+1.20%790.9K0.37879.64M MYR66.020.01 MYR1.20%
Sức mua mạnh
KEINHINKEIN HING INTERNATIONAL BHD
1.390 MYR−0.71%62K1.15152.46M MYR8.730.16 MYR−36.46%1.43%
KIMHINKIM HIN INDUSTRY BHD
0.590 MYR0.00%00.0082.741M MYR−0.16 MYR+36.74%0.00%
KOBAYKOBAY TECHNOLOGY BHD
1.250 MYR−3.10%563.7K0.33413.033M MYR30.490.04 MYR−72.45%1.55%
KOSSANKOSSAN RUBBER INDUSTRIES BHD
1.970 MYR+0.51%1.422M0.355.001B MYR351.790.01 MYR−90.89%1.28%
Theo dõi
LUSTERLUSTER INDUSTRIES BHD
0.070 MYR−6.67%1.976M5.23226.701M MYR−0.01 MYR−302.94%0.00%
MCEHLDGMCE HOLDINGS BERHAD
1.760 MYR+1.15%355.9K0.74214.99M MYR12.540.14 MYR+18.98%1.58%
MESTRONMESTRON HOLDINGS BERHAD
0.315 MYR+3.28%1.51M0.49305.234M MYR23.510.01 MYR+59.52%0.49%
METRODMETROD HOLDINGS BERHAD
1.270 MYR−0.78%19K3.20152.4M MYR10.060.13 MYR+7.50%4.72%
MIMI TECHNOVATION BERHAD
1.890 MYR−7.35%4.793M4.911.828B MYR30.680.06 MYR−19.58%1.96%
Sức mua mạnh
MMISMMIS BERHAD
0.500 MYR0.00%0150M MYR61.730.01 MYR−3.57%0.00%
MMSVMMS VENTURES BHD
0.500 MYR0.00%68.5K0.39100.116M MYR−0.01 MYR−115.25%4.00%
MQTECHMQ TECHNOLOGY BHD
0.025 MYR0.00%232.5K0.0638.02M MYR−0.01 MYR−711.11%0.00%
MSCMALAYSIA SMELTING CORPORATION
2.070 MYR+0.49%219.7K0.96865.2M MYR10.220.20 MYR−13.54%6.80%
Bán
MYTECHMYTECH GROUP BERHAD
0.505 MYR0.00%61K0.12113.002M MYR80.160.01 MYR−11.27%0.00%
NHFATTNEW HOONG FATT HOLDINGS BHD
3.740 MYR+0.27%12.5K0.56308.368M MYR7.610.49 MYR+18.75%3.49%
NOTIONNOTION VTEC BHD
0.480 MYR+9.09%13.361M0.84226.965M MYR−0.07 MYR−404.17%0.00%
PARAGONPARAGON UNION BHD
3.900 MYR+5.98%122.9K1.41305.359M MYR68.300.06 MYR0.00%
PASUKGBPASUKHAS GROUP BERHAD
0.160 MYR−3.03%75.5K0.1831.437M MYR−0.03 MYR+87.90%0.00%
PEKATPEKAT GROUP BERHAD
0.430 MYR+3.61%4.488M2.98267.662M MYR20.280.02 MYR+35.90%2.41%
Sức mua mạnh
PENTAPENTAMASTER CORPORATION BHD
4.430 MYR−2.42%197.3K0.223.207B MYR35.080.13 MYR+8.79%0.44%
Sức mua mạnh
PMBTECHPMB TECHNOLOGY BHD
2.660 MYR−0.37%85.2K0.534.328B MYR160.240.02 MYR−89.24%0.00%
Theo dõi
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
4.660 MYR−0.43%1.624M0.3938.561B MYR32.840.14 MYR−19.19%1.50%
Mua
POHUATPOH HUAT RESOURCES HOLDINGS
1.420 MYR−1.39%55.8K0.52381.56M MYR14.090.10 MYR−68.22%6.25%
Bán Mạnh
PRESTARPRESTAR RESOURCES BHD
0.420 MYR−1.18%260.1K3.41153.51M MYR10.610.04 MYR−73.26%2.35%
PWRWELLPOWERWELL HOLDINGS BERHAD
0.300 MYR+3.45%9.905M0.62168.36M MYR10.870.03 MYR+258.44%2.07%
RESINTCRESINTECH BHD
0.540 MYR0.00%18.1K0.13105.699M MYR15.700.03 MYR0.00%
ROHASROHAS TECNIC BERHAD
0.405 MYR+3.85%2.814M0.67184.336M MYR32.930.01 MYR−41.15%0.00%
SAMSAM ENGINEERING & EQUIPMENT
4.650 MYR+9.15%2.009M3.242.884B MYR25.190.18 MYR+11.20%0.58%
Theo dõi
SANICHISANICHI TECHNOLOGY BHD
0.020 MYR0.00%24.1K0.0528.062M MYR−0.01 MYR+88.54%0.00%
SAPINDSAPURA INDUSTRIAL BHD
0.870 MYR0.00%00.0063.315M MYR8.290.10 MYR−1.41%6.78%
SCABLESARAWAK CABLE BERHAD
0.205 MYR−4.65%3.294M0.1585.782M MYR−0.33 MYR−201.64%0.00%
SCGBHDSOUTHERN CABLE GROUP BERHAD
0.480 MYR+2.13%3.918M0.82376.038M MYR17.780.03 MYR+67.70%0.60%
SCOMNETSUPERCOMNET TECHNOLOGIES BHD
1.310 MYR+0.77%229.2K0.461.04B MYR38.530.03 MYR−20.37%1.54%
Sức mua mạnh
SEACERASEACERA GROUP BERHAD
0.235 MYR0.00%7.1K0.37146.135M MYR20.430.01 MYR−12.88%0.00%
SEALINKSEALINK INTERNATIONAL BHD
0.195 MYR0.00%1.776M0.3297.5M MYR−0.01 MYR+88.33%0.00%
SEBSEREMBAN ENGINEERING BERHAD
0.735 MYR0.00%00.0058.565M MYR14.410.05 MYR−27.66%0.00%
SENFONGSENG FONG HOLDINGS BERHAD
0.850 MYR+10.39%19.607M23.87399.599M MYR13.490.06 MYR−8.30%3.90%
SKBSHUTSKB SHUTTERS CORPORATION BHD
0.610 MYR−1.61%621.3K0.7581.862M MYR5.280.12 MYR+38.99%0.00%
SKPRESSKP RESOURCES BHD
0.760 MYR0.00%2.166M0.251.187B MYR10.840.07 MYR−39.46%5.92%
Mua
SLPSLP RESOURCES BHD
0.960 MYR+1.05%2000.00301.112M MYR26.590.04 MYR−48.58%5.26%
Bán
SMISOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.580 MYR−3.33%2K0.19125.964M MYR−0.04 MYR−241.38%0.00%
SMISCORSMIS CORPORATION BHD
0.805 MYR+1.26%2K0.1833.52M MYR24.770.03 MYR−93.05%0.00%
SOLUTNSOLUTION GROUP BERHAD
0.210 MYR0.00%101.8K0.34101.666M MYR−0.08 MYR−256.92%0.00%
SUCCESSSUCCESS TRANSFORMER CORP BHD
0.740 MYR0.00%51.9K0.22174.844M MYR8.430.09 MYR−6.79%1.82%
TASTAS OFFSHORE BERHAD
0.600 MYR0.00%128K0.07107.585M MYR5.160.12 MYR1.67%
TONGHERTONG HERR RESOURCES BHD
2.380 MYR−0.42%5.5K0.24366.907M MYR18.650.13 MYR−78.51%8.37%