Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

55
Cổ phiếu
16.137B
Giá trị vốn hóa thị trường
52.646M
Khối lượng
−2.38%
Thay đổi
+8.19%
Hiệu suất Tháng
−13.65%
Hiệu suất Năm
−9.23%
Hiệu suất YTD
           
AGMO AGMO HOLDINGS BERHAD
0.69-1.43%-0.01Mua1.565M1079643.00
AIMFLEX AIMFLEX BERHAD
0.170.00%0.00Mua13.985M2307475.50242.376M17.930.01
ALRICH ALDRICH RESOURCES BERHAD
0.030.00%0.00Bán3.754M112620.0033.404M3.950.01
AMTEL AMTEL HOLDINGS BHD
0.89-2.21%-0.02Mua737.400K652599.0086.335M26.540.04
APPASIA APPASIA BERHAD
0.07-11.76%-0.01Bán185.100K13882.5083.640M106.250.00
ARBB ARB BERHAD
0.120.00%0.00Sức mua mạnh1.821M227675.00152.054M3.060.04
ASB ADVANCE SYNERGY BHD
0.20-21.15%-0.06Mua721.114M147828411.00571.455M-0.01
AWANTEC AWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.41-1.22%-0.01Bán2.279M922914.00319.147M78.850.01
CLOUD CLOUDARON GROUP BERHAD
0.100.00%0.00Mua00.0029.092M190.000.00
DATAPRP DATAPREP HOLDINGS BHD
0.17-5.71%-0.01Bán Mạnh3.266M538824.00111.321M-0.01
DFX DIVFEX BERHAD
0.09-5.56%-0.01Bán120.500K10242.5063.387M50.000.00
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.090.00%0.00Mua79.000K7110.0030.775M-0.00
DNEX DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.57-8.06%-0.05Bán Mạnh89.143M50811567.001.799B6.570.092000.00
EDARAN EDARAN BHD
0.532.94%0.01Mua72.800K38220.0030.400M56.670.01
EFFICEN EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.200.00%0.00Mua00.00138.280M-0.00
EFORCE EXCEL FORCE MSC BHD
0.41-3.57%-0.01Bán310.500K125752.50226.548M21.880.0276.00
ETH EQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
0.150.00%0.00Bán00.0036.829M-0.01
FSBM FSBM HOLDINGS BHD
0.260.00%0.00Bán00.0045.931M-0.05
G3 G3 GLOBAL BERHAD
0.030.00%0.00Bán Mạnh698.800K17470.0072.569M-0.01
GFM GFM SERVICES BERHAD
0.20-9.30%-0.02Mua7.000M1365019.50112.200M7.850.03435.00
GHLSYS GHL SYSTEMS BHD
0.720.00%0.00Mua863.400K625965.00826.516M32.370.021000.00
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.0610.00%0.01Mua2.770M152333.50108.896M-0.11154.00
HM HARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
0.130.00%0.00Mua1.385M180063.00144.702M0.01
HTPADU HEITECH PADU BHD
0.73-5.19%-0.04Bán Mạnh30.200K22046.0073.894M-0.15
IFCAMSC IFCA MSC BHD
0.281.85%0.01Mua496.700K136592.50166.897M168.750.00622.00
INFOM INFOMINA BERHAD
0.54%172.628M92355873.00
INFOTEC INFOLINE TEC GROUP BERHAD
0.540.94%0.01Mua13.160M7040546.50
INSAS INSAS BHD
0.79-0.63%-0.01Mua230.200K180707.00520.471M3.620.31258.00
KRONO KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.41-2.41%-0.01Bán810.500K328252.50290.929M14.610.03
LGMS LGMS BERHAD
1.25-3.85%-0.05Mua1.341M1676625.00570.000M90.00
LYC LYC HEALTHCARE BERHAD
0.190.00%0.00Mua00.00112.856M-0.02
MMAG MMAG HOLDINGS BERHAD
0.030.00%0.00Mua359.788M10793637.0072.568M-0.02
MPAY MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.10-4.76%-0.01Theo dõi757.600K75760.0086.137M-0.00125.00
MSNIAGA MESINIAGA BHD
1.150.00%0.00Bán00.0069.462M7.840.151200.00
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.04-10.00%-0.01Bán2.600K117.0041.702M-0.01
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.030.00%0.00Mua1.800M45007.5038.277M-0.03
MYEG MY E.G. SERVICES BHD
0.87-1.14%-0.01Mua38.025M33081576.006.347B19.950.04
N2N N2N CONNECT BHD
0.42-2.33%-0.01Bán97.300K40866.00234.446M12.800.03
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.070.00%0.00Mua665.400K49905.0062.698M-0.02
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.10-4.76%-0.01Bán1.560M156020.00117.839M-0.02
OMESTI OMESTI BHD
0.42-2.30%-0.01Mua73.400K31195.00227.031M-0.04
OPENSYS OPENSYS (M) BHD
0.35-1.39%-0.01Mua344.800K122404.00158.627M13.430.03
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.10-5.00%-0.01Bán1.901M180576.0058.332M-0.01142.00
RAMSSOL RAMSSOL GROUP BERHAD
0.38-1.32%-0.01Bán459.900K172462.5085.813M0.02
REXIT REXIT BHD
0.790.00%0.00Mua00.00137.667M14.880.05
RGTECH RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.350.00%0.00Mua195.000K68250.00183.820M20.960.02
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.100.00%0.00Mua388.200K36879.0054.768M-0.00
SNS SNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
0.232.27%0.01Bán5.024M1130377.50
SSB8 SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
0.202.50%0.01Mua912.100K186980.50465.881M9.090.02
SYSTECH SYSTECH BHD
0.20-4.76%-0.01Mua360.300K72060.0069.170M-0.06153.00
THETA THETA EDGE BERHAD
0.71-0.70%-0.01Bán185.900K131989.0083.757M-0.00
UCREST UCREST BERHAD
0.08-5.88%-0.01Bán Mạnh619.200K49536.0049.750M-0.06
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.01100.00%0.01Sức mua mạnh1.898M18983.0048.349M-0.01
VSTECS VSTECS BERHAD
1.150.00%0.00Mua239.600K275540.00412.276M6.700.17394.00
YGL YGL CONVERGENCE BHD
0.12-7.41%-0.01Bán20025.0031.939M-0.00
Tải thêm