Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

62
Cổ phiếu
24.724B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.520M
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
+4.36%
Hiệu suất Tháng
+72.54%
Hiệu suất Năm
+37.82%
Hiệu suất YTD
          
AIM ADVANCE INFORMATION MARKETING
0.20-2.44%-0.01Bán7.912M53.233M-0.01
AIMFLEX AIMFLEX BERHAD
0.140.00%0.00Bán2.837M165.256M60.870.00
AMTEL AMTEL HOLDINGS BHD
0.79-1.25%-0.01Sức bán mạnh98.600K78.043M12.350.07
APPASIA APPASIA BERHAD
0.13-3.70%-0.01Sức bán mạnh143.600K147.137M337.500.00
ARBB ARB BERHAD
0.270.00%0.00Mua2.854M170.301M0.10
AWANTEC AWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.74-1.97%-0.01Bán1.047M618.129M46.910.02
CUSCAPI CUSCAPI BHD
0.22-2.22%-0.01Bán5.573M201.928M-0.02
DATAPRP DATAPREP HOLDINGS BHD
0.85-6.59%-0.06Bán25.248M643.172M-0.02
DGSB DIVERSIFIED GATEWAY SOLUTIONS
0.090.00%0.00Bán125.000K67.116M-0.03
DIGISTA DIGISTAR CORPORATION BHD
0.060.00%0.00Bán19.000K62.473M-0.01
DNEX DAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.76-0.65%-0.01Mua37.022M2.380B-0.00
DSONIC DATASONIC GROUP BERHAD
0.47-1.06%-0.01Bán2.485M1.341B0.00
ECOHLDS ECOBUILT HOLDINGS BERHAD
0.182.78%0.01Mua1.590M70.757M10.000.02104.00
EDARAN EDARAN BHD
0.860.58%0.01Mua774.000K49.798M19.570.04
EFFICEN EFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.202.63%0.01Mua92.200K131.189M-0.01
EFORCE EXCEL FORCE MSC BHD
0.51-2.88%-0.01Bán1.115M290.877M21.850.0279.00
FSBM FSBM HOLDINGS BHD
0.173.12%0.01Mua234.800K23.838M-0.00
G3 G3 GLOBAL BERHAD
0.070.00%0.00Bán1.902M140.676M-0.00
GFM GFM SERVICES BERHAD
0.240.00%0.00Bán1.112M132.091M11.880.02
GHLSYS GHL SYSTEMS BHD
2.000.00%0.00Mua174.700K2.303B69.200.03983.00
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.12-4.17%-0.01Bán2.590M165.820M-0.05154.00
HTPADU HEITECH PADU BHD
1.22-2.40%-0.03Sức bán mạnh78.700K123.495M21.970.06958.00
ICTZONE ICT ZONE ASIA BERHAD
0.200.00%0.00Bán0
IDBTECH IDB TECHNOLOGIES BERHAD
0.090.00%0.00Mua045.000M300.000.00
IDMENSN IDIMENSION CONSOLIDATED BHD
0.120.00%0.00Mua625.000K32.635M1200.000.00
IFCAMSC IFCA MSC BHD
0.35-2.78%-0.01Mua1.077M209.380M21.560.02594.00
INIX INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD
0.10-5.00%-0.01Sức bán mạnh826.100K51.326M
INSAS INSAS BHD
1.033.00%0.03Sức mua mạnh900.100K669.651M2.700.37
JAG JAG BERHAD
0.35-2.74%-0.01Mua15.109M225.643M11.850.03
KGROUP KEY ALLIANCE GROUP BERHAD
0.030.00%0.00Mua2.421M63.858M23.080.00
KRONO KRONOLOGI ASIA BERHAD
0.620.00%0.00Bán1.253M414.590M17.030.04
LAMBO LAMBO GROUP BERHAD
0.077.14%0.01Mua2.031M83.788M-0.36
LYC LYC HEALTHCARE BERHAD
0.291.75%0.01Sức mua mạnh272.300K116.512M-0.03
MICROLN MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.611.67%0.01Bán612.500K591.920M15.310.04
MMAG MMAG HOLDINGS BERHAD
0.10-5.00%-0.01Sức bán mạnh3.356M124.685M-0.02
MPAY MANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.24-2.04%-0.01Mua7.364M215.342M-0.03128.00
MSNIAGA MESINIAGA BHD
1.57-1.88%-0.03Bán23.300K97.851M-0.151000.00
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.10-4.55%-0.01Bán15.014M97.305M-0.04
MTRONIC METRONIC GLOBAL BHD
0.030.00%0.00Bán153.900M54.213M-0.01
MYEG MY E.G. SERVICES BHD
1.070.00%0.00Mua17.277M7.884B25.420.042482.00
N2N N2N CONNECT BHD
0.72-0.68%-0.01Bán123.600K404.698M14.930.05190.00
NCT NCT ALLIANCE BERHAD
0.56-1.75%-0.01Mua4.557M422.217M25.910.03
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.14-3.45%-0.01Theo dõi58.500K112.856M-0.02
NEXGRAM NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
0.02-20.00%-0.01Bán3.393M110.356M-0.00
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh1.774M127.823M-0.01
OMESTI OMESTI BHD
0.432.35%0.01Bán540.500K228.966M-0.01
ORION ORION IXL BERHAD
0.040.00%0.00Bán111.000K34.260M-0.09
PRIVA PRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.143.57%0.01Bán2.756M85.963M-0.01137.00
RAMSSOL RAMSSOL GROUP BERHAD
0.921.67%0.01Mua5.566M
REVENUE REVENUE GROUP BERHAD
1.82-1.62%-0.03Bán1.031M859.895M70.080.03
REXIT REXIT BHD
0.93-0.54%-0.01Bán35.900K162.063M16.460.06
RGTECH RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.380.00%0.00Mua1.454M196.950M37.130.01
SYSTECH SYSTECH BHD
0.21-2.33%-0.01Bán525.700K72.628M-0.01151.00
TDEX TECHNODEX BHD
0.143.70%0.01Bán766.300K112.992M-0.01
TECHBND TECHBOND GROUP BERHAD
0.460.00%0.00Bán776.200K243.523M21.500.02
THETA THETA EDGE BERHAD
1.33-2.92%-0.04Mua8.383M152.285M-0.04
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.08-20.00%-0.02Bán302.994M68.971M-0.02
VINVEST VINVEST CAPITAL HOLDINGS BERHAD
0.411.25%0.01Bán13.113M362.582M67.800.01
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Mua1.394M68.504M-0.02
VSTECS VSTECS BERHAD
1.35-2.17%-0.03Bán1.335M491.146M10.810.13379.00
WILLOW WILLOWGLEN MSC BHD
0.41-1.19%-0.01Bán410.500K201.497M11.510.04
YGL YGL CONVERGENCE BHD
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh501.400K51.103M57.140.00
Tải thêm