Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MY E.G. SERVICES BHD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SYSTECH BHD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
5.864 B MYR0.780 MYR−1.89%33.744 M1.1611.870.07 MYR+27.57%1.79%
Sức mua mạnh
DNEXDAGANG NEXCHANGE BERHAD
1.31 B MYR0.410 MYR−1.20%77.169 M2.75−0.03 MYR−114.11%0.00%
Mua
PPERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
1.113 B MYR2.510 MYR−1.18%3.906 M0.84−0.02 MYR+83.22%0.00%
VSTECSVSTECS BERHAD
978.708 M MYR2.570 MYR−5.86%1.761 M1.2513.590.19 MYR+13.03%2.27%
IINFOMINFOMINA BERHAD
919.913 M MYR1.520 MYR−0.65%1.806 M1.8019.310.08 MYR0.00%
Mua
SSSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
863.584 M MYR0.385 MYR+1.32%14.728 M0.8822.920.02 MYR2.63%
GHLSYSGHL SYSTEMS BHD
746.715 M MYR0.615 MYR−6.11%4 M1.2324.400.03 MYR+2.02%3.82%
Mua
INSASINSAS BHD
709.474 M MYR1.060 MYR−0.93%1.245 M1.546.890.15 MYR−41.30%2.34%
SSNSSNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
661.24 M MYR0.385 MYR−6.10%50.888 M1.5119.440.02 MYR−26.94%1.83%
Sức mua mạnh
AADBAUTOCOUNT DOTCOM BERHAD
528.48 M MYR0.935 MYR−2.60%2.889 M0.910.00%
LLGMSLGMS BERHAD
510.72 M MYR1.060 MYR−5.36%1.265 M1.4743.270.02 MYR−9.26%1.16%
Sức mua mạnh
CCLOUDPTCLOUDPOINT TECHNOLOGY BERHAD
342.882 M MYR0.640 MYR−0.78%3.539 M0.3520.980.03 MYR3.10%
MMMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
330.656 M MYR0.190 MYR−2.56%4.595 M0.25−0.19 MYR−155.93%0.00%
KRONOKRONOLOGI ASIA BERHAD
316.097 M MYR0.345 MYR−2.82%384.4 K0.5015.680.02 MYR−1.79%0.00%
IINFOTECINFOLINE TEC GROUP BERHAD
301.48 M MYR0.800 MYR−3.61%2.988 M1.6215.090.05 MYR+58.68%2.80%
Sức mua mạnh
AASBADVANCE SYNERGY BHD
278.211 M MYR0.105 MYR−4.55%6.59 M3.18−0.02 MYR+25.86%0.91%
NN2NN2N CONNECT BHD
259.265 M MYR0.495 MYR−1.00%14 K0.0919.640.03 MYR−20.25%4.00%
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
252.222 M MYR0.335 MYR+4.69%4.083 M1.22−0.00 MYR+82.14%0.00%
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
243.002 M MYR0.160 MYR−3.03%3.473 M0.8725.810.01 MYR−40.38%0.00%
HHTPADUHEITECH PADU BHD
238.892 M MYR2.430 MYR+2.97%3.349 M0.490.00%
PPANDAPANDA ECO SYSTEM BERHAD
231.56 M MYR0.330 MYR−4.35%14.826 M0.970.00%
EFORCEEXCEL FORCE MSC BHD
216.507 M MYR0.350 MYR−1.41%1.018 M1.1827.340.01 MYR−38.46%2.82%
IIFCAMSCIFCA MSC BHD
209.38 M MYR0.340 MYR−1.45%2.672 M0.7097.140.00 MYR0.00%
EEFFICENEFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
203.815 M MYR0.215 MYR−2.27%371.6 K0.44−0.00 MYR+61.11%0.00%
THETATHETA EDGE BERHAD
201.725 M MYR1.740 MYR+1.75%18.182 M3.3221.430.08 MYR+13.09%0.88%
RREXITREXIT BHD
196.916 M MYR1.130 MYR0.00%978.3 K0.4315.440.07 MYR+34.56%4.42%
Bán Mạnh
RGTECHRADIANT GLOBALTECH BERHAD
181.194 M MYR0.335 MYR−2.90%570.7 K0.7423.260.01 MYR+1.41%1.45%
OOPENSYSOPENSYS (M) BHD
172.032 M MYR0.375 MYR−2.60%891.6 K0.414.55%
AAGMOAGMO HOLDINGS BERHAD
165.75 M MYR0.505 MYR−0.98%1.333 M1.1328.530.02 MYR0.00%
FFSBMFSBM HOLDINGS BHD
164.123 M MYR0.330 MYR−2.94%560.3 K0.6947.830.01 MYR−54.90%0.00%
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
147.089 M MYR0.115 MYR−4.17%69.703 M3.59−0.01 MYR−154.78%0.00%
SYSTECHSYSTECH BHD
145.256 M MYR0.450 MYR+7.14%1.859 M5.05−0.02 MYR+69.24%0.00%
CENSOFCENSOF HOLDINGS BERHAD
140.832 M MYR0.245 MYR−3.92%2.338 M1.0220.420.01 MYR−53.13%2.94%
RRAMSSOLRAMSSOL GROUP BERHAD
140.344 M MYR0.440 MYR0.00%2.196 M0.8516.990.03 MYR+18.26%0.00%
Mua
LLYCLYC HEALTHCARE BERHAD
132.265 M MYR0.180 MYR−2.70%442 K1.37−0.03 MYR−15.29%0.00%
NOVAMSCNOVA MSC BHD
125.771 M MYR0.105 MYR0.00%366.7 K0.59−0.00 MYR+64.18%0.00%
IICTZONEICT ZONE ASIA BERHAD
124.083 M MYR0.215 MYR0.00%00.0019.030.01 MYR+66.18%0.00%
G3G3 GLOBAL BERHAD
113.207 M MYR0.025 MYR−16.67%5.927 M2.6041.670.00 MYR0.00%
NNETXNETX HOLDINGS BHD
107.865 M MYR0.115 MYR0.00%150.3 K0.02−0.02 MYR+18.13%0.00%
DDYNAFNTDYNAFRONT HOLDINGS BERHAD
105.84 M MYR0.980 MYR0.00%047.340.02 MYR−31.46%0.00%
DDFXDIVFEX BERHAD
100.674 M MYR0.135 MYR0.00%3.698 M1.8217.530.01 MYR+1 000.00%0.00%
MPAYMANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
99.632 M MYR0.110 MYR−4.35%2.66 M5.92−0.02 MYR−37.17%0.00%
AAPPASIAAPPASIA BERHAD
98.428 M MYR0.090 MYR+5.88%682 K0.1660.000.00 MYR+200.00%0.00%
MMSNIAGAMESINIAGA BHD
91.207 M MYR1.550 MYR+2.65%19 K4.6623.990.06 MYR−40.02%3.31%
GGPACKETGREEN PACKET BHD
89.771 M MYR0.045 MYR0.00%2.993 M1.69−0.01 MYR+90.94%0.00%
DATAPRPDATAPREP HOLDINGS BHD
88.557 M MYR0.120 MYR0.00%1.69 M1.19−0.03 MYR−29.57%0.00%
OOMESTIOMESTI BHD
86.508 M MYR0.155 MYR−3.13%585.4 K0.38−0.11 MYR−139.06%0.00%
UCRESTUCREST BERHAD
85.316 M MYR0.110 MYR−4.35%2.675 M0.8412.220.01 MYR0.00%
EDARANEDARAN BHD
70.644 M MYR1.200 MYR−1.64%900.5 K1.1830.080.04 MYR+307.14%2.46%
AAMTELAMTEL HOLDINGS BHD
60.937 M MYR0.610 MYR−1.61%50.1 K0.9511.340.05 MYR+167.66%0.00%
EEVDEVD BERHAD
59.853 M MYR0.135 MYR−3.57%839.8 K0.31
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
58.332 M MYR0.100 MYR+5.26%1.005 M0.8990.910.00 MYR0.00%
ARBBARB BERHAD
49.992 M MYR0.035 MYR−12.50%233.5 K0.15−0.01 MYR−116.14%0.00%
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
49.725 M MYR0.095 MYR−5.00%3.583 M0.44−0.02 MYR+57.71%0.00%
MTOUCHEMTOUCHE TECHNOLOGY BHD
46.336 M MYR0.050 MYR0.00%00.00−0.07 MYR−480.17%0.00%
CCLOUDCLOUDARON GROUP BERHAD
41.559 M MYR0.050 MYR0.00%00.00−0.00 MYR−252.94%0.00%
EETHEQUITIESTRACKER HOLDINGS BERHAD
41.249 M MYR0.140 MYR0.00%0−0.01 MYR−342.42%0.00%
YGLYGL CONVERGENCE BHD
40.757 M MYR0.140 MYR−6.67%787.2 K0.56−0.00 MYR+84.44%0.00%
DDIGISTADIGISTAR CORPORATION BHD
32.532 M MYR0.065 MYR−7.14%300 K3.84−0.01 MYR+36.67%0.00%
MMTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
22.966 M MYR0.015 MYR0.00%63 K0.06−0.01 MYR+78.10%0.00%