Các công ty của Các công ty Mexico hoạt động trong một ngành: dịch vụ y tế / điều dưỡng

Danh sách sau có Các công ty Mexico hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ y tế / điều dưỡng. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như DAVITA INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như DAVITA INC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DVADAVITA INC
194.356 B MXN2195.00 MXN+23.59%990.4417.44125.84 MXN+14.46%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
SSOLVSOLVENTUM CORP
182.704 B MXN1004.84 MXN−4.60%1610.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
SSOLVSOLVENTUM CORPORATION
182.704 B MXN1050.00 MXN−1.00%90.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
TDOCTELADOC HEALTH INC
37.962 B MXN240.00 MXN0.00%140.10−22.79 MXN+98.62%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
TDOCTELADOC HEALTH INC
37.962 B MXN225.00 MXN0.00%410.14−22.79 MXN+98.62%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
GHGUARDANT HEALTH INC
33.587 B MXN289.33 MXN−7.56%2.5 K−72.68 MXN+41.84%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
GHGUARDANT HEALTH INC
33.587 B MXN293.83 MXN−4.91%1.89 K1.07−72.68 MXN+41.84%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
DNAGINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC
33.575 B MXN19.26 MXN+1.69%5001.58−7.80 MXN+68.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
DNAGINKGO BIOWORKS HOLDINGS, INC
33.575 B MXN15.54 MXN−26.46%914−7.80 MXN+68.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
OPKOPKO HEALTH INC
14.401 B MXN21.50 MXN0.00%30.02−4.27 MXN+51.89%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
MEDICA/BMÉDICA SUR, S.A.B. DE C.V
4.361 B MXN40.40 MXN−1.46%4420.247.325.52 MXN−3.33%16.16%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
4.361 B MXN40.40 MXN0.00%3430.057.325.52 MXN−3.33%16.16%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh