Giới thiệu

Mexico chỉ có duy nhất một sàn giao dịch là Bolsa Mexicana de Valores (BMV), được biết tới với tên quốc tế là Sàn Giao dịch Chứng khoán Mexico. Đây là kết quả của cuộc sáp nhập 3 sàn giao dịch từng hoạt động tại Mexico trước đây, có trụ sở tại thành phố Mexico. Đây là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai ở Nam Mỹ, có giá trị vốn hoá khoảng 530 tỷ đô la Mỹ. Sàn BMV triển khai hệ thống giao dịch điện tử hoàn toàn từ năm 1999 và niêm yết các mã chứng khoán được giao dịch nhiều của các công ty như América Móvil, Walmart de México, Grupo Financiero Banorte, Grupo Bimbo và Cemex.

Chỉ số thị trường chính của BMV được gọi là IPC, bao gồm 35 mã chứng khoán đại diện, tất cả đều có giá trị lớn và thanh khoản cao, từ tất cả các lĩnh vực kinh tế. Đây là chỉ số có độ phủ lớn và tính đại diện cao, bao trùm toàn bộ thị trường chứng khoán Mexico. Sàn BMV là một phần của Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), kết hợp các sàn chứng khoán của 4 nước (Chile, Colombia, Mexico và Peru) lại thành một sàn giao dịch lớn. Tổng giá trị thị trường của sàn này lên tới 1,25 nghìn tỷ đô la Mỹ.