Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Mexico

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại24.624T MXN0.86%+0.60%421428
Truyền thông17.275T MXN4.88%−0.69%1.022M316
Khách hàng Lâu năm35.655T MXN1.86%+1.00%2.549K734
Hàng tiêu dùng không lâu bền64.716T MXN2.77%−0.07%14.229K968
Dịch vụ Khách hàng24.012T MXN1.33%+0.58%3.845K853
Dịch vụ Phân phối6.397T MXN2.31%+0.71%2.958K319
Công nghệ Điện tử154.616T MXN0.93%+1.43%1.881K977
Năng lượng Mỏ42.669T MXN4.92%−0.11%2.289K436
Tài chính114.637T MXN2.77%+0.49%19.662K13188
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe16.408T MXN1.21%+0.19%309416
Công nghệ Sức khỏe105.626T MXN1.91%−0.48%2.117K5112
Dịch vụ Công nghiệp8.602T MXN2.65%−0.73%2.785K523
Hỗn hợp1668
Khoáng sản phi năng lượng15.169T MXN3.47%+1.87%128.88K645
Công nghiệp Chế biến15.833T MXN2.22%+0.75%16.823K740
Sản xuất Chế tạo31.939T MXN1.73%+0.46%6.928K867
Bán Lẻ79.986T MXN0.97%+1.28%34.223K984
Dịch vụ Công nghệ206.596T MXN0.52%+2.20%1.522K4131
Vận chuyển18.398T MXN2.24%+0.09%10.306K643
Công ty dịch vụ công cộng9.825T MXN3.32%+1.19%7.91K422