Khách hàng Lâu năm

Các công ty Mexico tham gia một lĩnh vực: khách hàng lâu năm

Những Các công ty Mexico sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, khách hàng lâu năm. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TESLA INC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như DAIMLER TRUCK HOLDING AG và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TSLATESLA INC
8.958 T MXN2850.57 MXN−1.32%2.4 K0.2139.0073.09 MXN+3.32%0.00%
Theo dõi
TSLATESLA INC
8.958 T MXN2850.50 MXN−0.71%1.083 K0.2039.0073.09 MXN+3.32%0.00%
Theo dõi
TM/NTOYOTA MOTOR CORP
Chứng chỉ lưu ký
5.475 T MXN3981.00 MXN0.00%20.0910.00398.25 MXN+50.94%1.65%
Mua
TOYT/NTOYOTA MOTOR CORP
5.475 T MXN377.94 MXN−0.00%5.9 K9.4440.03 MXN+51.69%1.73%
Mua
RACE/NFERRARI N.V
1.667 T MXN7099.81 MXN−1.39%50.0454.90129.33 MXN+21.62%0.47%
Theo dõi
RACE/NFERRARI N V
1.667 T MXN6600.00 MXN0.00%30.0251.03129.33 MXN+21.62%0.47%
Theo dõi
MBG/NMERCEDES-BENZ GROUP AG
1.422 T MXN1313.20 MXN0.00%10.005.21252.28 MXN−10.84%6.90%
Mua
CFRI/NCOMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA.
1.355 T MXN2581.18 MXN−0.71%1.384 K0.911.95%
Mua
STLA/NSTELLANTIS N.V
1.297 T MXN450.00 MXN−0.09%1550.064.05111.07 MXN+6.14%5.50%
Mua
HMC/NHONDA MOTOR CO
Chứng chỉ lưu ký
1.037 T MXN604.50 MXN−0.83%84.448.8468.36 MXN+12.23%2.81%
Mua
NTDOY/NNINTENDO CO LTD
966.136 B MXN973.00 MXN0.00%90.0219.0351.14 MXN−12.06%2.44%
Mua
DHID.R. HORTON, INC
827.824 B MXN2579.30 MXN−1.28%59310.92236.16 MXN−24.93%0.73%
Mua
DHIDR HORTON INC
827.824 B MXN2579.05 MXN+0.81%1.591 K3.0610.92236.16 MXN−24.93%0.73%
Mua
FFORD MOTOR CO
824.001 B MXN207.75 MXN−3.52%1.896 K0.6011.3818.26 MXN6.19%
Theo dõi
FFORD MOTOR CO
824.001 B MXN211.99 MXN−1.05%1.221 K1.6011.6118.26 MXN6.19%
Theo dõi
GMGENERAL MOTORS CO
817.842 B MXN711.00 MXN−0.14%7980.105.73124.19 MXN+3.89%0.91%
Mua
GMGENERAL MOTORS COMPANY
817.842 B MXN715.33 MXN−2.41%9053.115.76124.19 MXN+3.89%0.91%
Mua
LENLENNAR CORP
723.448 B MXN2798.81 MXN+1.15%1532.0511.49243.57 MXN−17.60%1.02%
Mua
LENLENNAR CORPORATION
723.448 B MXN2798.81 MXN+3.83%651.5711.49243.57 MXN−17.60%1.02%
Mua
HYUD/NHYUNDAI MOTOR CO
Chứng chỉ lưu ký
682.576 B MXN1000.00 MXN0.00%10.003.36297.43 MXN+37.31%8.19%
Sức mua mạnh
DTG/NDAIMLER TRUCK HOLDING AG
654.567 B MXN840.00 MXN+35.86%4000.999.7086.63 MXN+28.15%2.88%
Sức mua mạnh
LIA/NLI AUTO INC
491.478 B MXN493.50 MXN−2.95%510.1818.8426.19 MXN0.00%
Sức mua mạnh
LIA/NLI AUTO INC
491.478 B MXN493.20 MXN−3.01%1240.0818.8326.19 MXN0.00%
Sức mua mạnh
NVRNVR INC
411.156 B MXN132717.52 MXN+12.51%500.9716.877868.46 MXN−18.03%0.00%
Mua
PHMPULTEGROUP INC
386.797 B MXN1914.30 MXN+7.24%1.575 K5.309.60199.42 MXN−7.80%0.65%
Mua
PHMPULTE GROUP INC
386.797 B MXN1972.00 MXN+1.13%100.029.89199.42 MXN−7.80%0.65%
Mua
SWKSTANLEY BLACK & DECKER, INC
231.376 B MXN1524.00 MXN40−33.65 MXN−124.86%3.53%
Theo dõi
TOLTOLL BROS INC
205.942 B MXN2113.40 MXN+0.14%389.47223.16 MXN+2.55%0.70%
Mua
RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE, INC
146.754 B MXN152.14 MXN−3.37%7.889 K2.18−97.40 MXN+32.50%0.00%
Mua
RIVNRIVIAN AUTOMOTIVE INC
146.754 B MXN152.14 MXN−3.37%9.905 K0.94−97.40 MXN+32.50%0.00%
Mua
ROKUROKU INC
141.398 B MXN1003.50 MXN−1.42%540.28−85.20 MXN−21.51%0.00%
Theo dõi
ROKUROKU, INC
141.398 B MXN1000.00 MXN−1.38%1270.86−85.20 MXN−21.51%0.00%
Theo dõi
HASHASBRO, INC
127.357 B MXN930.38 MXN+7.81%151−182.16 MXN−739.98%5.02%
Mua
HASHASBRO INC
127.357 B MXN930.38 MXN0.00%3280.04−182.16 MXN−739.98%5.02%
Mua
XPEV/NXPENG INC
Chứng chỉ lưu ký
121.367 B MXN124.85 MXN−7.65%64.931 K3.29−28.69 MXN+7.06%0.00%
Mua
XPEV/NXPENG INC
121.367 B MXN124.85 MXN−7.65%13.593 K2.62−28.69 MXN+7.06%0.00%
Mua
NIO/NNIO INC
111.496 B MXN68.95 MXN−6.45%32.146 K2.38−29.90 MXN−18.48%0.00%
Mua
NIO/NNIO INC
111.496 B MXN68.95 MXN−6.45%103.313 K1.79−29.90 MXN−18.48%0.00%
Mua
MATMATTEL INC
107.056 B MXN320.00 MXN0.00%60.0231.2910.23 MXN−52.07%0.00%
Mua
MATMATTEL, INC
107.056 B MXN332.80 MXN+4.00%1.727 K32.5410.23 MXN−52.07%0.00%
Mua
WHRWHIRLPOOL CORP
96.78 B MXN1844.00 MXN−1.48%540.1612.52147.25 MXN6.48%
Theo dõi
LCIDLUCID GROUP INC
94.181 B MXN42.00 MXN−0.05%2410.13−23.55 MXN−14.93%0.00%
Theo dõi
LCIDLUCID GROUP, INC
94.181 B MXN42.00 MXN−0.05%2510.24−23.55 MXN−14.93%0.00%
Theo dõi
HOGHARLEY DAVIDSON
89.178 B MXN685.11 MXN0.00%10.148.3781.90 MXN−15.39%1.68%
Mua
PIIPOLARIS INC
83.984 B MXN1575.00 MXN0.00%10.0010.65147.90 MXN−23.17%2.88%
Theo dõi
GTGOODYEAR TIRE & RUBBER CO
57.334 B MXN219.23 MXN0.00%30.00−41.06 MXN−400.27%0.00%
Mua
NKLANIKOLA CORPORATION
15.381 B MXN11.89 MXN−1.82%34.143 K0.79−21.30 MXN+38.28%0.00%
Theo dõi
NKLANIKOLA CORPORATION
15.381 B MXN11.89 MXN−1.82%37.681 K0.57−21.30 MXN+38.28%0.00%
Theo dõi
ARACONSORCIO ARA SAB
3.937 B MXN3.22 MXN0.00%1.888 M2.145.900.55 MXN+5.10%5.07%
Mua
ARACONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V
3.937 B MXN3.24 MXN+1.25%20.673 K0.665.940.55 MXN+5.10%5.07%
Mua
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
3.421 B MXN12.29 MXN0.00%40.336.152.00 MXN+115.45%12.66%
Mua
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
1.401 B MXN4.39 MXN+0.69%3.316 K0.250.00%
Sức mua mạnh
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V
1.401 B MXN4.48 MXN−0.44%2.493 K0.160.00%
Sức mua mạnh
WKHSWORKHORSE GROUP INC
1.009 B MXN3.50 MXN0.00%10.00−9.75 MXN+32.15%0.00%
Theo dõi
WKHSWORKHORSE GROUP INC
1.009 B MXN3.50 MXN−1.96%1 K0.22−9.75 MXN+32.15%0.00%
Theo dõi
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V
66.831 M MXN0.01 MXN0.00%10.6 K0.13−0.01 MXN−1728.57%0.00%
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
66.831 M MXN0.012 MXN+9.09%34.596 K0.40−0.01 MXN−1728.57%0.00%