Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

68
Cổ phiếu
67383.733B
Giá trị vốn hóa thị trường
45.474K
Khối lượng
+0.28%
Thay đổi
+0.39%
Hiệu suất Tháng
−9.33%
Hiệu suất Năm
−11.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
28010/NKIKKOMAN CORP
1122.53 MXN+6.81%250203.375B MXN37.3630.05 MXN+1.24%0.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ABEV/NAMBEV SA
Chứng chỉ lưu ký
48.20 MXN0.00%142.475K14.84781.039B MXN14.783.26 MXN+2.84%4.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
174.62 MXN−1.54%638.668K0.36300.487B MXN17.649.90 MXN+16.49%3.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADS/NADIDAS AG
2900.00 MXN0.00%30.01626.793B MXN−21.47 MXN−115.35%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ANBANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
988.30 MXN+7.31%10841.542.185T MXN17.9355.13 MXN−3.74%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ANTA/NANTA SPORTS PRODUCTS
165.36 MXN−6.75%3820.11493.847B MXN21.417.72 MXN−4.24%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BEI/NBEIERSDORF AG
2428.90 MXN+5.53%1350.38557.228B MXN35.0869.24 MXN−0.73%0.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BG/NBUNGE GLOBAL SA
1825.85 MXN0.00%1.655K275.975B MXN8.11225.12 MXN+13.61%2.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
87.00 MXN−0.73%1.588M0.60385.729B MXN9.099.57 MXN+98.41%1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BN/NDANONE
1113.01 MXN+5.28%3930.90711.479B MXN29.3137.97 MXN−47.54%3.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BOSS/NHUGO BOSS AG
1080.14 MXN−12.43%6.7K4.0184.103B MXN16.6265.01 MXN+7.95%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BRFS/NBRF SA
Chứng chỉ lưu ký
48.89 MXN+25.68%4.244K2.1889.737B MXN−11.33 MXN−142.40%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BVIC/NBRITVIC
180.23 MXN15.4K45.193B MXN17.6910.19 MXN−5.12%3.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BYNDBEYOND MEAT INC
128.40 MXN+3.08%4.028K7.818.498B MXN−67.96 MXN+43.59%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
CHDCHURCH & DWIGHT
1665.56 MXN+2.94%940.09408.694B MXN54.5030.56 MXN−49.21%1.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CLCOLGATE-PALMOLIVE CO
1324.90 MXN0.00%20.001.127T MXN39.7533.33 MXN−27.90%2.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CLXCLOROX CO
2135.12 MXN0.00%30.02310.374B MXN177.9112.00 MXN−81.79%3.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CPBCAMPBELL SOUP CO
701.99 MXN0.00%40.02210.169B MXN14.6847.81 MXN−6.24%3.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CROXCROCS INC
1602.00 MXN+4.03%1260.22112.255B MXN8.46189.26 MXN+3.60%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CUERVOBECLE SAB DE CV
29.11 MXN−1.19%12.05M5.74104.539B MXN25.221.15 MXN−31.41%1.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
10.55 MXN0.00%5410.007.468B MXN9.851.07 MXN+18.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DARDARLING INGREDIENTS INC
716.76 MXN−4.43%1.1K0.85125.614B MXN9.3077.09 MXN−14.52%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DEO/NDIAGEO
Chứng chỉ lưu ký
2444.44 MXN+0.80%950.281.384T MXN18.11134.96 MXN+11.53%2.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELESTEE LAUDER COMPANIES INC
2265.00 MXN+6.56%3130.04821.204B MXN85.5526.48 MXN−78.13%2.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
165.00 MXN0.00%270.12472.498B MXN8.5719.26 MXN1.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FEMSA/UBDFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
218.63 MXN−1.02%972.833K0.45472.498B MXN11.3519.26 MXN1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GIL/NGILDAN ACTIVEWEAR INC
602.13 MXN0.00%1.05K1.09110.634B MXN13.3645.09 MXN−27.76%2.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GISGENERAL MILLS INC
1125.00 MXN0.00%10.06648.371B MXN16.1569.66 MXN−27.33%3.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GLB/NGLANBIA
279.30 MXN−18.42%9700.0779.792B MXN16.2817.15 MXN+25.92%2.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
318.95 MXN−0.91%564.794K1.58118.13B MXN16.1819.71 MXN+23.13%1.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HEIA/NHEINEKEN NV
1631.67 MXN0.00%7550.68908.49B MXN19.4084.10 MXN+81.96%2.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
44.63 MXN+1.25%54.108K0.5215.829B MXN11.423.91 MXN+94.54%2.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HSYHERSHEY COMPANY
3240.00 MXN+0.31%2141.63679.29B MXN20.04161.71 MXN+4.76%2.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
JDEP/NJDE PEETS N.V.
480.63 MXN−11.73%4.04K232.646B MXN27.2717.63 MXN−32.75%2.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
KKELLANOVA
911.30 MXN−0.19%6021.30315.032B MXN21.1543.08 MXN−50.72%4.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
KER/NKERING
7580.57 MXN0.00%10.00915.929B MXN14.57520.19 MXN−18.02%3.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KHCKRAFT HEINZ CO
603.00 MXN0.00%20.04757.76B MXN14.2942.20 MXN+112.86%4.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
35.31 MXN+0.48%2.659M0.55109.91B MXN16.692.12 MXN+51.13%4.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KIMBER/BKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
35.16 MXN0.00%10.08109.91B MXN16.622.12 MXN+51.13%4.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KLGWK KELLOGG CO
196.36 MXN−1.55%21316.949B MXN1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
KMBKIMBERLY CLARK CORP
2086.76 MXN−2.72%10.02729.088B MXN23.0190.68 MXN−14.72%3.79%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
KOCOCA-COLA CO
1009.98 MXN−0.10%8170.954.41T MXN23.3643.24 MXN−5.99%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
147.94 MXN+1.34%338.186K0.4477.699B MXN14.5510.17 MXN+20.69%3.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KYGA/NKERRY GROUP
1386.25 MXN−7.23%2.066K2.80245.126B MXN17.8977.49 MXN+2.51%1.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LEVILEVI STRAUSS & COMPANY
261.00 MXN0.00%10.01108.509B MXN22.4911.61 MXN−59.09%3.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MC/NLVMH MOET HENNESSY VUITTON SE
13351.33 MXN0.00%2540.736.634T MXN22.33597.88 MXN+34.80%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MDLZMONDELEZ INTL INC
1222.00 MXN0.00%20.001.676T MXN20.9558.33 MXN+28.64%2.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP
941.66 MXN0.00%10.02999.29B MXN36.5625.76 MXN+12.83%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MOALTRIA GROUP INC
730.00 MXN0.00%50.001.31T MXN8.5485.48 MXN+64.69%8.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MONC/NMONCLER SPA
1135.16 MXN0.00%1.027K1.28259.587B MXN30.2237.56 MXN+5.62%2.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NESN/NNESTLE SA
1976.46 MXN0.00%3590.045.088T MXN28.5169.33 MXN−26.22%2.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NKENIKE INC
1949.00 MXN+2.04%3.441K1.723.004T MXN35.3755.10 MXN−22.41%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NOMD/NNOMAD FOODS LIMITED
283.74 MXN0.00%87.042K7.2648.769B MXN12.7722.22 MXN−25.34%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
OR/NL'OREAL
7973.32 MXN−2.91%2600.654.402T MXN39.23203.26 MXN+17.88%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PEPPEPSICO INC
2920.00 MXN+1.30%1.81K3.224.034T MXN28.67101.85 MXN−27.75%2.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PGPROCTER & GAMBLE CO
2620.00 MXN−1.50%7611.466.258T MXN24.44107.22 MXN−7.81%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
1615.00 MXN+4.67%60.012.539T MXN18.0189.69 MXN−20.76%5.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PUM/NPUMA SE
1070.00 MXN0.00%7880.29168.802B MXN28.4837.57 MXN−20.77%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RBREW/NROYAL UNIBREW A/S
1196.48 MXN−14.18%4.347K2.1155.332B MXN23.3751.20 MXN−38.37%3.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RI/NPERNOD RICARD
2929.99 MXN−2.88%920.50762.462B MXN17.80164.63 MXN+39.72%2.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RLRALPH LAUREN CORP
2070.11 MXN+5.71%460.22151.745B MXN15.18136.40 MXN−5.69%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RMS/NHERMES INTERNATIONAL
29530.24 MXN0.00%720.853.795T MXN41.88705.06 MXN+40.90%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SAMBOSTON BEER CO INC
5880.00 MXN−8.13%351.0375.505B MXN49.78118.12 MXN+171.40%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SAP2/NSAPUTO GROUP INC
436.13 MXN0.00%8700.49143.605B MXN22.5719.32 MXN+36.00%2.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
STZCONSTELLATION BRANDS INC
4158.00 MXN+0.10%1700.81772.989B MXN29.93138.95 MXN1.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TSNTYSON FOODS INC
832.00 MXN0.00%20.13291.946B MXN−32.65 MXN−117.82%4.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
UAAUNDER ARMOUR INC
145.00 MXN+3.57%2.783K12.3963.521B MXN9.2315.71 MXN+15.92%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
UL/NUNILEVER PLC
Chứng chỉ lưu ký
819.93 MXN0.00%80.012.074T MXN14.2257.65 MXN+17.65%3.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ZGN/NERMENEGILDO ZEGNA NV
249.82 MXN0.00%11.261K51.101B MXN40.726.13 MXN0.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi