Tài chính (Khu vực)

186
Cổ phiếu
114894.645B
Giá trị vốn hóa thị trường
36.477K
Khối lượng
+0.30%
Thay đổi
+5.15%
Hiệu suất Tháng
−1.57%
Hiệu suất Năm
+0.39%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1299/NAIA GROUP LIMITED
142.71 MXN−8.82%17.452K1.081.624T MXN31.274.56 MXN−59.37%2.44%Tài chính
Sức mua mạnh
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
14.95 MXN−0.13%2.642K0.757.983B MXN0.67%Tài chính
Sức mua mạnh
AFRMAFFIRM HLDGS INC
730.00 MXN+6.41%8750.54221.914B MXN−53.04 MXN−15.92%0.00%Tài chính
Theo dõi
AGNCAGNC INVESTMENT CORP
REIT
168.00 MXN0.00%30.11105.707B MXN26.286.39 MXN15.98%Tài chính
Mua
AGRO/22ADECOAGRO S A
40.00 MXN0.00%300.00Tài chính
AGS/NAGEAS
727.20 MXN−0.23%4470.57140.608B MXN7.3099.62 MXN+2.82%5.18%Tài chính
Theo dõi
AIF/NALTUS GROUP LTD
709.91 MXN0.00%8351.8222.626B MXN1875.550.38 MXN−91.88%1.53%Tài chính
Theo dõi
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
1138.20 MXN+0.20%2520.74804.25B MXN12.5091.06 MXN−72.99%2.08%Tài chính
Mua
AJGGALLAGHER(ARTHUR J.)& CO
3715.00 MXN0.00%4120.27909.466B MXN40.8790.91 MXN−11.32%0.91%Tài chính
Mua
ALLY1ALLY FINANCIAL INC
419.00 MXN0.00%10.01158.614B MXN6.5863.71 MXN3.99%Tài chính
Theo dõi
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
1.41 MXN+2.92%1070.02733.069M MXN4.26%Tài chính
ALV/NALLIANZ SE
4488.55 MXN+7.80%2200.871.794T MXN4.68%Tài chính
Mua
AMPAMERIPRISE FINANCIAL INC
6122.00 MXN+2.60%8683.77632.596B MXN14.29428.41 MXN−11.39%1.48%Tài chính
Mua
AMTAMERICAN TOWER CORP
REIT
3617.00 MXN0.00%10.001.682T MXN136.0126.59 MXN−79.06%3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
AON/NAON PLC (IE)
5744.99 MXN0.00%1861.134T MXN25.06229.25 MXN−11.73%0.74%Tài chính
Theo dõi
APO1APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1587.33 MXN−0.52%37.436K67.89913.712B MXN19.1682.83 MXN1.84%Tài chính
Mua
AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES
REIT
1780.00 MXN−15.37%350.02362.85B MXN73.3424.27 MXN−63.46%4.10%Tài chính
Sức mua mạnh
ARRARMOUR RESIDENTIAL REIT INC
REIT
285.00 MXN−34.10%50.3716.36B MXN−82.13 MXN+31.70%27.75%Tài chính
Theo dõi
ART1/NAROUNDTOWN SA
42.02 MXN+2.91%8.865K0.4559.724B MXN−34.60 MXN−561.36%10.31%Tài chính
Theo dõi
AVBAVALONBAY COMMUNITIES INC
REIT
2920.00 MXN−4.04%330.06436.357B MXN25.54114.35 MXN−35.38%3.72%Tài chính
Mua
AXA/NAXA SA
521.22 MXN0.00%2.115K0.961.266T MXN10.1151.54 MXN−5.98%5.67%Tài chính
Sức mua mạnh
AXPAMERICAN EXPRESS CO
2923.56 MXN−0.90%370.132.146T MXN15.73185.90 MXN−7.35%1.38%Tài chính
Mua
BACBANK OF AMERICA CORPORATION
535.39 MXN+0.05%2.054K0.794.283T MXN8.6162.19 MXN2.97%Tài chính
Mua
BAP/NCREDICORP
2219.51 MXN+4.99%14.745K3.09173.34B MXN7.49296.36 MXN5.39%Tài chính
Mua
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
53.83 MXN−0.81%1.95M0.7164.054B MXN6.288.58 MXN7.54%Tài chính
Mua
BBD/NBANCO BRADESCO SA
Chứng chỉ lưu ký
52.00 MXN0.00%10.08583.731B MXN11.774.42 MXN1.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BBVABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR
157.77 MXN−0.46%38.658K0.43955.176B MXN6.8323.09 MXN4.48%Tài chính
Mua
BCS/NBARCLAYS PLC
Chứng chỉ lưu ký
114.16 MXN0.00%1.941K4.43476.913B MXN5.06%Tài chính
Mua
BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS INC
1495.18 MXN0.00%4.3K7.5626.467B MXN7.97187.62 MXN2.74%Tài chính
Theo dõi
BIRG/NBANK OF IRELAND GROUP PLC
158.54 MXN−2.29%1.645K0.39160.882B MXN6.5924.07 MXN2.59%Tài chính
Mua
BKT/NBANKINTER SA
123.01 MXN+0.42%5.712K0.61103.524B MXN5.21%Tài chính
Mua
BLKBLACKROCK INC
13115.00 MXN0.00%20.031.937T MXN21.10621.50 MXN−15.08%2.67%Tài chính
Sức mua mạnh
BN1/NBROOKFIELD CORPORATION
692.09 MXN0.00%1.065K0.91974.863B MXN−0.56 MXN−101.48%0.78%Tài chính
Mua
BNSBANK OF NOVA SCOTIA
770.00 MXN0.00%5200.35950.165B MXN10.2175.45 MXN6.86%Tài chính
Theo dõi
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
33.53 MXN−0.80%439.449K0.2619.216B MXN13.072.57 MXN−15.65%6.86%Tài chính
Mua
BRKBBERKSHIRE HATHAWAY INC
6125.00 MXN−1.92%6791.9013.473T MXN9.99612.86 MXN0.00%Tài chính
Mua
BROBROWN & BROWN INC
1250.50 MXN−3.97%180.06368.919B MXN27.3145.78 MXN+2.60%0.64%Tài chính
Mua
BRX1BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
REIT
371.62 MXN0.00%1.951K119.341B MXN19.0319.53 MXN−11.17%4.58%Tài chính
Mua
BXBLACKSTONE INC
1946.64 MXN−2.52%1510.022.38T MXN46.7941.60 MXN−41.74%2.95%Tài chính
Mua
BXMTBLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC
364.68 MXN−6.01%16.4K63.796B MXN18.2519.98 MXN−59.89%11.71%Tài chính
Mua
CCITIGROUP INC
850.41 MXN+0.63%1.083K0.251.636T MXN7.74109.84 MXN4.25%Tài chính
Mua
CABK/NCAIXABANK SA
78.00 MXN−0.03%175K3.03553.404B MXN4.77%Tài chính
Mua
CARAVIS BUDGET GROUP INC
3106.00 MXN−2.95%1900.54120.153B MXN3.91795.08 MXN−26.59%0.00%Tài chính
Mua
CB/NCHUBB LIMITED
3875.00 MXN+0.65%190.071.59T MXN13.13295.02 MXN+2.00%1.52%Tài chính
Mua
CBRECBRE GROUP INC
1339.08 MXN0.00%9900.80440.602B MXN40.9532.70 MXN−73.21%0.00%Tài chính
Mua
CCI1CROWN CASTLE INC
REIT
1755.00 MXN+3.85%1072.41880.009B MXN28.1762.29 MXN−16.92%5.39%Tài chính
Theo dõi
CGCARLYLE GROUP INC
630.50 MXN+16.62%2.45K0.12232.932B MXN63.0410.00 MXN−89.63%3.72%Tài chính
Mua
CIGI/NCOLLIERS INTL GROUP INC
1707.00 MXN0.00%1050.4890.099B MXN264.026.47 MXN−74.65%0.27%Tài chính
Sức mua mạnh
CMECME GROUP INC
3836.49 MXN+3.48%1920.151.332T MXN26.27146.05 MXN−1.45%4.16%Tài chính
Mua
COFCAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1810.00 MXN0.00%10.02786.235B MXN7.80231.93 MXN2.03%Tài chính
Theo dõi
COINCOINBASE GLOBAL INC
2530.00 MXN+6.80%4130.32613.233B MXN−56.24 MXN+48.77%0.00%Tài chính
Theo dõi
COL/NINMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI S.A.
REIT
104.22 MXN−1.43%12.823K1.6464.277B MXN−24.44 MXN−374.26%3.19%Tài chính
Mua
COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC
REIT
457.64 MXN−17.99%59140.665B MXN−6.56 MXN−187.91%3.10%Tài chính
Mua
DANHOS/13BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
REIT
19.75 MXN+0.92%144.845K0.4430.67B MXN10.911.81 MXN−12.32%11.49%Tài chính
Theo dõi
DB/NDEUTSCHE BANK AG
218.20 MXN0.00%50.00454.824B MXN5.1042.77 MXN2.54%Tài chính
Mua
DFY/NDEFINITY FINL CORP
545.78 MXN0.00%3250.3454.812B MXN18.7129.17 MXN+62.20%1.46%Tài chính
Mua
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
27.50 MXN+1.85%3470.4317.172B MXN−0.09 MXN−130.75%0.62%Tài chính
DINE/BDINE S.A.B. DE C.V.
26.50 MXN+1.92%2000.2617.172B MXN−0.09 MXN−130.75%0.64%Tài chính
EDUCA/18BANCO INVEX S.A.
REIT
52.00 MXN0.00%1800.6763.832B MXN4.41%Tài chính
Theo dõi
EGPEASTGROUP PROPERTIES INC
REIT
2922.39 MXN−2.72%1K140.234B MXN42.4968.78 MXN−34.99%2.90%Tài chính
Mua
EQIXEQUINIX INC
REIT
13420.00 MXN+4.05%240.561.316T MXN82.83162.02 MXN+5.12%1.81%Tài chính
Mua
ESSESSEX PROPERTY TRUST INC
REIT
3703.20 MXN−9.26%17253.711B MXN26.05142.14 MXN+27.79%4.04%Tài chính
Theo dõi
EXREXTRA SPACE STORAGE INC
REIT
2989.00 MXN0.00%260.04512.22B MXN31.6294.54 MXN−31.83%4.59%Tài chính
Theo dõi
FCFE/18CIBANCO SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE
REIT
27.68 MXN+0.69%6.538K0.4523.616B MXN11.21%Tài chính
Theo dõi
FEXI/21BANCO ACTINVER SA
REIT
19.84 MXN0.00%63.28K4.66Tài chính
Sức mua mạnh
FIFISERV INC
2260.00 MXN+1.48%1000.111.389T MXN27.1383.31 MXN+29.77%0.00%Tài chính
Mua
FIBRAHD/15BANCO ACTINVER SA
REIT
1.94 MXN+1.04%7.939K1.73838.423M MXN−0.00 MXN−100.36%0.00%Tài chính
FIBRAMQ/12CIBANCO SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE
REIT
30.85 MXN−0.52%1.067M1.0123.486B MXN8.963.44 MXN−66.32%6.65%Tài chính
Sức mua mạnh
FIBRAPL/14BANCO ACTINVER SA
REIT
79.19 MXN+1.18%1.973M0.1991.49B MXN7.1411.09 MXN−18.10%3.03%Tài chính
Mua
FIBRAUP/18BANCO ACTINVER SA
REIT
27.00 MXN0.00%190.01Tài chính
Sức mua mạnh
FIDEAL/20BANCO INVEX S.A.
REIT
108.00 MXN0.00%60.00133.177B MXN3.50%Tài chính
FIHO/12DEUTSCHE BANK MEXICO S.A.
REIT
10.51 MXN+1.84%117.17K0.648.265B MXN3.57%Tài chính
Mua
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
29.00 MXN0.00%10.451.893B MXN15.551.87 MXN+56.87%2.65%Tài chính
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
10.00 MXN0.00%50.003.375B MXN0.00%Tài chính
FINN/13DEUTSCHE BANK MEXICO S.A.
REIT
5.29 MXN+1.73%78.675K0.214.04B MXN48.620.11 MXN2.64%Tài chính
Theo dõi
FMTY/14BANCO INVEX S.A.
REIT
11.35 MXN+1.89%259.242K0.3820.56B MXN−0.14 MXN−108.10%8.37%Tài chính
Sức mua mạnh
FNOVA/17BANCO ACTINVER SA
REIT
27.00 MXN0.00%17.091K0.1868.596M MXN8.25%Tài chính
Sức mua mạnh
FPLUS/16BANCO AZTECA S. A. INST DIRECCION
REIT
4.95 MXN−1.00%130.985K2.893.101B MXN1.75%Tài chính
FSHOP/13CIBANCO SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE
REIT
6.00 MXN−1.32%24.794K1.372.867B MXN1.314.57 MXN+145.49%3.02%Tài chính
Bán
FUNO/11BANCO ACTINVER SA
REIT
29.09 MXN0.00%9.023M1.24112.29B MXN9.11%Tài chính
Mua
FUTU/NFUTU HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
1022.13 MXN+1.17%10.01127.101B MXN14.7769.21 MXN+59.61%0.00%Tài chính
Mua
FVIA/16BANCO INVEX S.A.
REIT
24.57 MXN0.00%70.0329.923B MXNTài chính
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
12.14 MXN0.00%10.391K0.4119.926B MXN−0.44 MXN−315.26%0.00%Tài chính
GENTERAGENTERA SAB DE CV
20.18 MXN+0.90%1.085M0.3831.931B MXN7.222.80 MXN5.71%Tài chính
Mua
GEO1GEO GROUP INC(THE)
176.00 MXN+2.33%2070.2922.685B MXN12.2214.40 MXN+35.25%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
42.63 MXN+0.09%724.846K0.48260.462B MXN8.475.03 MXN0.00%Tài chính
Bán
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
8.00 MXN0.00%100.005.73B MXN7.791.03 MXN0.00%Tài chính
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
166.06 MXN+1.39%3.768M0.59478.827B MXN9.3817.71 MXN7.87%Tài chính
Sức mua mạnh
GGAL/NGRUPO FINANCIERO GALICIA SA
Chứng chỉ lưu ký
278.50 MXN+32.62%4502.09117.39B MXN4.0768.49 MXN5.55%Tài chính
Bán
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
2.45 MXN+6.52%13.126K0.103.675B MXN1.961.25 MXN0.00%Tài chính
Bán
GLE/NSOCIETE GENERALE
427.68 MXN−10.11%5980.34330.716B MXN4.6093.02 MXN7.07%Tài chính
Mua
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
13.86 MXN0.00%220.172.529B MXN5.332.60 MXN−46.24%0.00%Tài chính
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
137.50 MXN0.00%20.0930.764B MXN9.2314.89 MXN+101.03%6.89%Tài chính
GNWGENWORTH FINANCIAL INC
101.80 MXN0.00%2.013K0.4849.278B MXN7.1214.30 MXN−38.86%0.00%Tài chính
Theo dõi
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
88.00 MXN0.00%40.1825.086B MXN10.318.53 MXN−16.55%7.58%Tài chính
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC
6040.11 MXN+4.01%540.442T MXN16.77360.24 MXN2.99%Tài chính
Mua
HBC/NHSBC HOLDINGS PLC
Chứng chỉ lưu ký
680.00 MXN0.00%10.002.634T MXN5.68119.82 MXN6.71%Tài chính
Mua
HDB/NHDFC BANK LTD
Chứng chỉ lưu ký
1160.00 MXN0.00%1.2K1.482.629T MXN20.4556.71 MXN0.90%Tài chính
Sức mua mạnh
HIGHARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP INC
1315.01 MXN0.00%3.305K411.599B MXN10.35127.09 MXN+9.79%2.23%Tài chính
Mua
HOODROBINHOOD MARKETS INC
200.00 MXN+1.52%350.01177.335B MXN−14.37 MXN+51.76%0.00%Tài chính
Theo dõi