Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

39
Cổ phiếu
15818.033B
Giá trị vốn hóa thị trường
94.333K
Khối lượng
−0.06%
Thay đổi
+2.50%
Hiệu suất Tháng
−5.85%
Hiệu suất Năm
−4.96%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1280.00 MXN+1.03%8530.62684.005B MXN10.23125.17 MXN−14.30%2.37%Công nghiệp Chế biến
Mua
AI/NAIR LIQUIDE(L')
2888.43 MXN0.00%750.201.719T MXN25.49113.33 MXN−3.53%1.70%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALBALBEMARLE CORP
2110.00 MXN−2.65%2040.04247.529B MXN4.29491.58 MXN+84.88%1.32%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
12.67 MXN+3.18%16.835M2.7461.054B MXN15.370.82 MXN−62.06%2.99%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
13.11 MXN−2.82%15.468M12.2127.622B MXN36.020.36 MXN−94.36%24.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
AZKA/NAKZO NOBEL NV
1274.71 MXN−7.14%965220.92B MXN28.9544.03 MXN−25.27%2.81%Công nghiệp Chế biến
Mua
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
72.90 MXN0.00%190.5943.74B MXN16.294.48 MXN−59.30%2.25%Công nghiệp Chế biến
BALLBALL CORP
898.70 MXN−7.76%4.85K3.19303.214B MXN26.8733.44 MXN−43.97%1.45%Công nghiệp Chế biến
Mua
BAS/NBASF SE
811.38 MXN+2.05%4100.09702.888B MXN−61.40 MXN−155.24%7.97%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CFCF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1278.50 MXN−6.96%6820.54249.729B MXN6.82187.44 MXN−38.98%2.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
CONVER/ACONVERTIDORA INDUSTRIAL SAB DE CV
2.00 MXN0.00%10.34160.359M MXN−0.21 MXN−126.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
CRDA/NCRODA INTERNATIONAL
1002.45 MXN+2.55%8401.67137.468B MXN33.1530.24 MXN−39.17%2.41%Công nghiệp Chế biến
Mua
CTVACORTEVA INC
784.59 MXN−4.90%25.938K43.14554.036B MXN34.6022.68 MXN−39.55%1.35%Công nghiệp Chế biến
Mua
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
17.06 MXN0.00%1.471K0.4910.236B MXN4.363.91 MXN+109.28%2.70%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
DDDUPONT DE NEMOURS INC
1242.10 MXN−4.45%1750.08535.104B MXN7.37168.45 MXN+130.07%1.97%Công nghiệp Chế biến
Mua
DOW1DOW INC
879.35 MXN0.00%4K2.75631.323B MXN27.6731.78 MXN−79.57%5.41%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
DQ/NDAQO NEW ENERGY CORP
Chứng chỉ lưu ký
491.00 MXN0.00%10.0030.856B MXN3.21153.14 MXN−64.40%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
ECLECOLAB INC
3210.11 MXN+1.20%660.04950.879B MXN42.8274.97 MXN−5.25%1.11%Công nghiệp Chế biến
Mua
EMNEASTMAN CHEMICAL CO
1453.55 MXN+11.02%4.476K4.19172.874B MXN17.0385.37 MXN−53.43%3.77%Công nghiệp Chế biến
Mua
GEVOGEVO INC
19.86 MXN0.00%40.064.723B MXN−5.36 MXN+34.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
GNS/NGENUS
478.95 MXN+2.71%4220.8628.385B MXN43.6310.98 MXN−44.59%1.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GXI/NGERRESHEIMER AG
1733.26 MXN−13.46%89756.799B MXN28.5760.67 MXN+3.77%1.44%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IMCD/NIMCD NV
2566.04 MXN−10.58%2.903K152.494B MXN27.1094.67 MXN+39.55%1.67%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
LIN1/NLINDE PLC
7041.19 MXN0.00%1.479K1.453.49T MXN33.37210.97 MXN+38.43%1.21%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LYB/NLYONDELLBASELL INDUSTRIES N V
1595.09 MXN0.00%4330.37536.522B MXN13.12121.58 MXN−53.22%5.13%Công nghiệp Chế biến
Mua
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
8.50 MXN0.00%780.243.488B MXN−0.33 MXN−202.53%100.00%Công nghiệp Chế biến
MOSMOSAIC CO
620.00 MXN+4.38%4060.14204.023B MXN9.1267.96 MXN−67.05%2.09%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NTR/NNUTRIEN LTD
990.59 MXN0.00%40.00460.119B MXN13.2075.02 MXN−71.33%3.84%Công nghiệp Chế biến
Mua
NZYM/NNOVOZYMES A/S
907.40 MXN−0.57%2.189K1.22248.895B MXN31.8828.47 MXN−12.25%2.87%Công nghiệp Chế biến
Mua
PPGPPG INDUSTRIES INC
2348.74 MXN+0.94%5.237K5.56582.343B MXN22.54104.22 MXN+14.42%1.77%Công nghiệp Chế biến
Mua
SHWSHERWIN-WILLIAMS CO
4793.00 MXN+2.03%3.792K5.411.241T MXN29.46162.71 MXN+8.98%0.87%Công nghiệp Chế biến
Mua
SIKA/NSIKA AG
4583.72 MXN0.00%2600.81756.214B MXN39.13117.14 MXN−17.35%1.35%Công nghiệp Chế biến
Mua
SKG/NSMURFIT KAPPA GROUP PLC
993.18 MXN0.00%4.966K15.66170.863B MXN16.1961.33 MXN+9.95%4.10%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SY1/NSYMRISE AG
1789.08 MXN0.00%2.503K1.13273.115B MXN56.0231.94 MXN−44.11%1.02%Công nghiệp Chế biến
Mua
VID/NVIDRALA SA
1597.67 MXN+5.10%6741.5351.162B MXN12.19131.03 MXN+1.72%1.12%Công nghiệp Chế biến
Mua
VISC/NVISCOFAN SA
1071.62 MXN+1.60%1.533K2.3449.42B MXN18.4058.24 MXN−5.90%2.79%Công nghiệp Chế biến
Mua
VITRO/AVITRO SAB DE CV
19.05 MXN+0.26%7.51K0.029.212B MXN5.343.57 MXN6.07%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
WPK/NWINPAK LTD
690.23 MXN0.00%1.025K2.1832.654B MXN17.9438.47 MXN+5.70%0.31%Công nghiệp Chế biến
Mua
WRKWESTROCK CO
675.00 MXN+15.84%100.00183.651B MXN−112.61 MXN−253.24%2.67%Công nghiệp Chế biến
Mua