Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

67
Cổ phiếu
32437.257B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.590K
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
+3.67%
Hiệu suất Tháng
+5.67%
Hiệu suất Năm
+6.06%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0R87/NASSA ABLOY
424.56 MXN0.00%7100.08498.855B MXN22.1419.18 MXN−6.54%1.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
6301/NKOMATSU
459.90 MXN0.00%4600.34414.298B MXN10.1045.55 MXN+5.09%3.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
6501/NHITACHI
1139.72 MXN+5.16%10.8K14.491.13T MXN13.4185.00 MXN+35.57%1.49%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6856/NHORIBA LTD
1047.02 MXN+8.84%12.1K49.594B MXN9.45110.84 MXN+19.37%2.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ABBN/NABB LTD
687.47 MXN0.00%6.9K1.303T MXN2.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
ACAARCOSA INC
1284.00 MXN+4.31%250.2664.247B MXN12.53102.50 MXN+147.61%0.26%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC
2252.96 MXN−22.58%4890.9069.068B MXN18.50121.78 MXN+25.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ACOF/NATLAS COPCO AB
224.01 MXN0.00%1.696K0.271.26T MXN25.168.90 MXN+7.61%1.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMATAPPLIED MATERIALS INC
2550.00 MXN0.00%70.012.092T MXN17.38146.70 MXN−0.63%0.84%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMEAMETEK INC
2665.00 MXN0.00%5500.90624.25B MXN27.6996.25 MXN−2.35%0.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
APTV/NAPTIV PLC
1440.85 MXN0.00%1.61K1.61395.442B MXN10.34139.31 MXN+498.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ASM1/NASM INTERNATIONAL NV
8675.02 MXN+0.75%1.087K5.24410.207B MXN26.01333.49 MXN+187.86%0.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
ATKRATKORE INC
2201.00 MXN−6.14%1810.5084.1B MXN7.31301.00 MXN−26.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BRE/NBREMBO SPA
268.92 MXN0.00%15.478K67.43B MXN14.9517.99 MXN+16.24%2.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
BWABORG WARNER INC
575.00 MXN0.00%4.39K7.43132.979B MXN10.6553.97 MXN−22.21%1.71%Sản xuất Chế tạo
Mua
CATCATERPILLAR INC
4425.69 MXN+1.16%1353.102.252T MXN14.38307.77 MXN+10.91%1.95%Sản xuất Chế tạo
Mua
CIEA/NCIE AUTOMOTIVE SA
451.27 MXN−13.48%2.592K1.8957.646B MXN9.0849.71 MXN−6.26%2.59%Sản xuất Chế tạo
Mua
CMICUMMINS INC
3870.00 MXN−0.77%510.88565.078B MXN11.31342.14 MXN+26.49%2.82%Sản xuất Chế tạo
Mua
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
8.10 MXN0.00%490.051.558B MXN5.621.44 MXN−54.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
DAIF/NDAIFUKU CO LTD
329.836 MXN0.00%2.395K0.63120.372B MXN27.8011.86 MXN−17.36%1.38%Sản xuất Chế tạo
Mua
DEDEERE & CO
6350.00 MXN+0.35%250.021.82T MXN10.13626.62 MXN+35.34%1.38%Sản xuất Chế tạo
Mua
EAFGRAFTECH INTERNATIONAL LTD
42.00 MXN0.00%10.0011.452B MXN49.480.85 MXN−97.68%1.55%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ENR/NSIEMENS ENERGY AG
186.22 MXN0.00%700.01173.576B MXN−97.98 MXN−763.20%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
ETN1/NEATON CORPORATION PLC
3900.51 MXN0.00%2.487K1.581.566T MXN29.96130.20 MXN+13.09%1.52%Sản xuất Chế tạo
Mua
FANU/NFANUC CORPORATION
639.228 MXN0.00%4.75K0.40480.45B MXN34.7618.39 MXN−21.35%2.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
GEGENERAL ELECTRIC CO
2110.00 MXN−0.85%250.442.254T MXN13.87152.16 MXN0.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
GEST/NGESTAMP AUTOMOCION
66.77 MXN0.00%13.772K0.9836.992B MXN6.909.68 MXN+18.54%3.17%Sản xuất Chế tạo
Mua
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
26.89 MXN0.00%5120.018.249B MXN9.882.72 MXN+149.67%18.59%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GNRCGENERAC HLDGS INC
1500.00 MXN0.00%4.59K1.34130.68B MXN33.7644.44 MXN−66.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
GTXGARRETT MOTION INC
125.00 MXN−0.79%1930.4032.558B MXN−22.31 MXN−157.50%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
HUBBHUBBELL INC
5269.00 MXN0.00%8021.95281.216B MXN23.59223.35 MXN+5.28%1.51%Sản xuất Chế tạo
Mua
IEXIDEX CORP
3388.74 MXN−8.64%3244.15267.436B MXN23.90141.81 MXN−6.95%1.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
KBX/NKNORR BREMSE AG
1047.42 MXN−2.17%3630.26173.459B MXN18.9355.33 MXN−12.57%2.51%Sản xuất Chế tạo
Mua
KGX/NKION GROUP AG
638.59 MXN0.00%2.295K0.9483.965B MXN17.6136.26 MXN+17.53%0.55%Sản xuất Chế tạo
Mua
KRNT/NKORNIT DIGITAL LTD
313.05 MXN−36.29%9.3K3.0015.721B MXN−26.91 MXN−55.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
124.00 MXN0.00%10.0042.936B MXN11.3210.96 MXN−2.26%1.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LAZRLUMINAR TECHNOLOGIES INC
45.50 MXN−17.27%15.102K8.6117.995B MXN−26.23 MXN−23.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
LCIILCI INDUSTRIES
1891.95 MXN−3.91%4950.9149.775B MXN55.9533.81 MXN−91.34%3.69%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
LECOLINCOLN ELECTRIC HLDGS INC
3353.53 MXN+6.93%500200.556B MXN22.54148.76 MXN−0.54%1.26%Sản xuất Chế tạo
Mua
LIGHT/NSIGNIFY NV
512.12 MXN−8.46%23.9K15.5463.841B MXN15.1933.70 MXN−64.30%5.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
LRCXLAM RESEARCH CORP
12359.30 MXN+0.69%10.081.583T MXN24.10512.79 MXN−27.06%1.03%Sản xuất Chế tạo
Mua
MAREL/NMAREL HF
113.34 MXN0.00%4.53K0.1542.807B MXN111.421.02 MXN−44.92%0.51%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MASMASCO CORP
1051.25 MXN+9.91%3K0.24246.138B MXN16.4363.98 MXN−13.66%1.80%Sản xuất Chế tạo
Mua
MGA/NMAGNA INTERNATIONAL INC
934.50 MXN0.00%4650.14272.128B MXN14.9662.48 MXN+4.33%3.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
MITS/NMITSUBISHI ELECTRIC CORP
188.51 MXN0.00%34.135K0.94502.246B MXN13.1414.34 MXN+25.79%2.29%Sản xuất Chế tạo
Mua
MMM3M COMPANY
1779.99 MXN−0.00%230.15981.309B MXN−232.72 MXN−200.60%5.84%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NABCO/NNABTESCO CORP
722.19 MXN0.00%4550.1138.41B MXN61.2511.79 MXN−17.79%2.89%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
4.05 MXN+0.75%6.487M1.0112.372B MXN29.800.14 MXN+699.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
NIDEC/NNIDEC CORPORATION
659.10 MXN0.00%2210.04379.057B MXN50.3813.08 MXN−65.06%1.27%Sản xuất Chế tạo
Mua
OMRN/NOMRON CORP
1628.71 MXN0.00%1.455K0.79142.518B MXN52.9630.75 MXN−22.30%1.64%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
36.62 MXN−0.68%1.64M0.6773.606B MXN42.450.86 MXN−88.58%6.24%Sản xuất Chế tạo
Mua
OTISOTIS WORLDWIDE CORP
1445.50 MXN+2.92%640.01611.547B MXN25.0257.77 MXN−1.46%1.52%Sản xuất Chế tạo
Mua
PHPARKER-HANNIFIN CORP
7550.00 MXN+9.18%500.39964.49B MXN24.04314.03 MXN+62.03%1.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
QSQUANTUMSCAPE CORPORATION
122.00 MXN−2.08%2810.1958.642B MXN−17.14 MXN+1.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SAND/NSANDVIK AB
342.87 MXN+2.35%7600.11439.558B MXN18.6918.34 MXN+9.68%2.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
SCHP/NSCHINDLER-HLDG AG
3585.81 MXN0.00%910.34404.486B MXN26.31136.29 MXN−20.69%2.05%Sản xuất Chế tạo
Mua
SEDG/NSOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1455.14 MXN+7.14%10.0479.216B MXN22.8763.63 MXN+55.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SIE/NSIEMENS AG
2325.18 MXN0.00%5930.812.361T MXN12.72182.78 MXN+102.22%2.64%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SKFB/NSKF AB
326.99 MXN+3.60%8510.51151.531B MXN14.0523.27 MXN+10.94%3.46%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SMC/NSMC CORP
11956.01 MXN0.00%2281.04565.54B MXN35.63335.52 MXN−32.97%1.23%Sản xuất Chế tạo
Mua
SPX/NSPIRAX-SARCO ENGINEERING
2503.87 MXN0.00%801.07150.81B MXN40.3362.09 MXN−18.90%1.65%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SU/NSCHNEIDER ELECTRIC SE
2733.90 MXN0.00%7170.691.801T MXN20.79131.48 MXN+7.02%1.83%Sản xuất Chế tạo
Mua
TKRTIMKEN CO
1269.02 MXN+1.01%7.6K5.3291.448B MXN12.25103.60 MXN+3.20%1.73%Sản xuất Chế tạo
Mua
TT/NTRANE TECHNOLOGIES PLC
3838.41 MXN+11.82%9461.22906.507B MXN25.98147.77 MXN+5.91%1.30%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
VASCONIGRUPO VASCONIA S.A.B.
2.27 MXN+6.07%29.38K9.76219.481M MXN−3.97 MXN−923.78%0.00%Sản xuất Chế tạo
WABWESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP
1971.00 MXN0.00%60.01366.314B MXN26.8673.37 MXN+0.91%0.57%Sản xuất Chế tạo
Mua
WEIR/NWEIR GROUP
378.72 MXN0.00%2.82K0.39106.56B MXN18.3120.68 MXN1.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
WTSWATTS WATER TECHNOLOGIES INC
3330.54 MXN+0.43%9000.50112.622B MXN23.30142.97 MXN+7.09%0.71%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
YASKY/NYASKAWA ELECTRIC CORP
967.84 MXN0.00%2.305K0.61165.394B MXN41.4823.34 MXN+3.00%1.19%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi