Bán Lẻ (Khu vực)

81
Cổ phiếu
78125.244B
Giá trị vốn hóa thị trường
44.897K
Khối lượng
+0.42%
Thay đổi
+3.52%
Hiệu suất Tháng
+13.55%
Hiệu suất Năm
+18.63%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
9988/NALIBABA GROUP HOLDING LTD
175.27 MXN0.00%14.956K83.373.326T MXN11.1415.73 MXN+1597.41%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AAPADVANCE AUTO PARTS INC
920.00 MXN0.00%10.0352.686B MXN16.9254.39 MXN−65.32%6.78%Bán Lẻ
Theo dõi
AD/NKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
502.41 MXN−0.04%2640.07466.469B MXN11.9242.13 MXN−9.40%4.08%Bán Lẻ
Mua
AMZNAMAZON COM INC
2538.02 MXN+0.83%8.662K1.2726.053T MXN76.0333.38 MXN+52.05%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ASAI/NSENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Chứng chỉ lưu ký
215.00 MXN0.00%80.2664.173B MXN20.7910.34 MXN−45.33%0.58%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ATD/NALIMENTATION COUCHE-TARD
840.44 MXN0.00%1.125K1.42960.63B MXN15.3854.65 MXN+4.21%0.71%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ATERATERIAN INC
6.00 MXN−1.64%440.19510.612M MXN−19.72 MXN+66.78%0.00%Bán Lẻ
Mua
AZOAUTOZONE INC
44548.55 MXN0.00%20.01786.787B MXN19.752255.71 MXN−4.83%0.00%Bán Lẻ
Mua
BABA/NALIBABA GROUP HOLDING LTD
Chứng chỉ lưu ký
1294.37 MXN−1.58%16.95K1.573.326T MXN10.28125.88 MXN+1579.82%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BBWIBATH & BODY WORKS INC
550.00 MXN−2.49%90.02121.915B MXN9.5257.75 MXN−24.18%2.56%Bán Lẻ
Mua
BBYBEST BUY CO INC
1287.00 MXN0.00%10.00265.027B MXN12.28104.84 MXN−21.06%5.13%Bán Lẻ
Theo dõi
BEVIDES/BFAR-BEN SA DE CV
18.75 MXN0.00%40.027.396B MXN151.090.12 MXN−14.00%0.00%Bán Lẻ
BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC
2290.00 MXN+1.74%3.744K6.05281.438B MXN11.15205.32 MXN−37.69%0.00%Bán Lẻ
Mua
BURLBURLINGTON STORES INC
2230.00 MXN0.00%10.00189.634B MXN27.0582.43 MXN+67.51%0.00%Bán Lẻ
Mua
BYONBEYOND INC
271.97 MXN42613.991B MXN−63.05 MXN−1677.89%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
CA/NCARREFOUR SA
317.13 MXN+1.15%2.164K0.73229.246B MXN6.3949.66 MXN+76.97%3.22%Bán Lẻ
Mua
CASYCASEY'S GENERAL STORES INC
3897.41 MXN0.00%300178.547B MXN18.85206.73 MXN+1.50%0.58%Bán Lẻ
Mua
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
102.13 MXN+0.12%205.513K1.0097.902B MXN13.457.59 MXN+6.99%0.91%Bán Lẻ
Mua
CHPTCHARGEPOINT HOLDINGS INC
34.95 MXN−2.92%3020.5411.915B MXN0.00%Bán Lẻ
Mua
CHSCHICO'S FAS INC
131.21 MXN0.00%5.667K0.5015.898B MXN7.3617.84 MXN+2.67%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
CHWYCHEWY INC
307.89 MXN−4.38%2462.39138.128B MXN159.841.93 MXN0.00%Bán Lẻ
Mua
COSTCOSTCO WHOLESALE CORP
10150.00 MXN−0.29%190.094.509T MXN42.17240.67 MXN−9.17%0.65%Bán Lẻ
Mua
CPNGCOUPANG INC
280.00 MXN+3.70%600.16492.921B MXN67.304.16 MXN0.00%Bán Lẻ
Mua
CPRTCOPART INC
873.00 MXN−0.15%1320.13835.249B MXN35.3124.72 MXN+11.60%0.00%Bán Lẻ
Mua
CVNACARVANA CO
572.00 MXN+7.11%1.633K25.68108.244B MXN−102.30 MXN+43.18%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
CVSCVS HEALTH CORPORATION
1167.00 MXN−1.93%5711.201.53T MXN10.10115.56 MXN+143.16%3.49%Bán Lẻ
Mua
DGGDOLLAR GENERAL CORP
2114.00 MXN0.00%900.33479.814B MXN12.93163.48 MXN−20.11%1.82%Bán Lẻ
Theo dõi
DLTRDOLLAR TREE INC
1997.35 MXN0.00%10.00437.74B MXN20.9895.22 MXN−33.12%0.00%Bán Lẻ
Mua
EBAYEBAY INC
703.15 MXN−1.05%3892.40366.017B MXN7.9888.11 MXN2.36%Bán Lẻ
Theo dõi
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1174.09 MXN−0.19%70.624K1.35253.569B MXN39.1829.97 MXN0.44%Bán Lẻ
EMPA1/NEMPIRE CO
618.02 MXN0.00%1.36K1.50118.468B MXN16.4437.60 MXN−16.20%1.88%Bán Lẻ
Mua
ETSYETSY INC
1347.00 MXN+4.42%3.252K2.37154.546B MXN32.3641.62 MXN0.00%Bán Lẻ
Mua
FLFOOT LOCKER INC
373.85 MXN0.00%8K19.4938.49B MXN25.1714.85 MXN−82.97%6.71%Bán Lẻ
Theo dõi
FNDFLOOR & DECOR HOLDINGS INC
1583.25 MXN0.00%780.14169.774B MXN35.1845.00 MXN−13.98%0.00%Bán Lẻ
Mua
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
480.00 MXN0.00%1590.3448.664B MXN12.8137.47 MXN+25.97%2.35%Bán Lẻ
Mua
FTCH/NFARFETCH LTD
17.99 MXN−37.12%29.11K10.5214.24B MXN−38.71 MXN−153.64%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
149.58 MXN+6.30%404.833K1.31317.607B MXN17.208.70 MXN+40.59%0.78%Bán Lẻ
Bán
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
29.60 MXN−4.45%10.5K20.3930.801B MXN13.882.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
GMEGAMESTOP CORPORATION
279.42 MXN+23.91%16.989K99.8870.604B MXN−5.50 MXN+84.24%0.00%Bán Lẻ
Bán
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
47.00 MXN0.00%210.0117.758B MXN9.504.95 MXN−20.02%4.66%Bán Lẻ
GPSGAP INC
340.01 MXN+5.59%1260.08124.308B MXN184.881.84 MXN−40.68%3.07%Bán Lẻ
Theo dõi
HDHOME DEPOT INC
5392.00 MXN+0.22%220.055.347T MXN19.13281.83 MXN−14.44%2.61%Bán Lẻ
Mua
ITX/NINDITEX (IND.DE DISENO TEXTIL SA)
707.46 MXN+10.98%3.752K2.062.183T MXN2.61%Bán Lẻ
Mua
JD/NJD.COM INC
Chứng chỉ lưu ký
475.50 MXN−0.94%2.728K0.86648.972B MXN12.8337.07 MXN+1194.90%2.13%Bán Lẻ
Mua
JWNNORDSTROM INC
243.30 MXN0.00%40.0142.526B MXN18.9212.86 MXN−67.65%4.95%Bán Lẻ
Theo dõi
KRKROGER CO
750.00 MXN0.00%1670.14541.698B MXN19.7737.94 MXN−42.71%2.44%Bán Lẻ
Theo dõi
KSSKOHLS CORPORATION
396.00 MXN+1.54%3K0.5044.658B MXN−23.54 MXN−127.97%8.50%Bán Lẻ
Theo dõi
LACOMER/UBCLACOMER SAB DE CV
36.74 MXN−1.00%375.991K1.4917.833B MXN17.572.09 MXN+23.82%0.62%Bán Lẻ
Mua
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
99.00 MXN0.00%291.04132.652B MXN7.2213.72 MXN+10.34%2.64%Bán Lẻ
Mua
LIVEPOL/C-1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
100.08 MXN+2.27%584.149K1.31132.652B MXN7.3013.72 MXN+10.34%2.67%Bán Lẻ
Mua
LOWLOWE'S COMPANIES INC
3345.91 MXN−2.08%380.161.98T MXN14.26234.65 MXN+15.85%2.15%Bán Lẻ
Mua
LULULULULEMON ATHLETICA INC
7338.00 MXN0.00%40.04965.583B MXN55.48132.26 MXN−24.01%0.00%Bán Lẻ
Mua
MMACY'S INC
254.00 MXN0.00%30.0070.19B MXN5.7244.42 MXN−53.35%4.37%Bán Lẻ
Mua
MELI/NMERCADOLIBRE INC
27873.00 MXN+2.40%5221.881.378T MXN82.37338.38 MXN+215.36%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MKS/NMARKS & SPENCER GROUP
54.86 MXN+92.49%40K0.25108.208B MXN13.174.16 MXN+1078.81%0.00%Bán Lẻ
Mua
MNSO/NMINISO GROUP HLDG LTD
Chứng chỉ lưu ký
430.91 MXN+4.79%101.33134.328B MXN28.0115.38 MXN+72.97%1.57%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MRU/NMETRO INC
1065.12 MXN0.00%4450.80198.264B MXN19.0855.82 MXN+9.05%1.77%Bán Lẻ
Theo dõi
OCDO/NOCADO GROUP PLC
120.00 MXN0.00%13.77K0.51100.904B MXN−12.96 MXN−130.16%0.00%Bán Lẻ
Bán
ODPTHE ODP CORPORATION
826.00 MXN+9.91%4108.1728.783B MXN9.9582.99 MXN0.00%Bán Lẻ
Mua
PDD/NPDD HOLDINGS INC
Chứng chỉ lưu ký
2439.99 MXN+20.82%951.383.167T MXN31.3577.82 MXN+27.48%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RHRH
4657.03 MXN+3.12%1000.3684.061B MXN21.19219.76 MXN−52.18%0.00%Bán Lẻ
Mua
ROSTROSS STORES INC
2235.48 MXN0.00%1.087K6.31756.568B MXN24.4891.31 MXN+11.63%1.01%Bán Lẻ
Mua
RVLVREVOLVE GROUP INC
221.00 MXN0.00%10.0717.593B MXN28.947.64 MXN−64.72%0.00%Bán Lẻ
Mua
SE/NSEA LIMITED
639.19 MXN−0.56%4210.62384.634B MXN32.7219.54 MXN0.00%Bán Lẻ
Mua
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
30.29 MXN+0.83%16.4K3.4254.072B MXN11.382.66 MXN+3.98%0.00%Bán Lẻ
Bán
TGTTARGET CORP
2271.50 MXN+0.96%1650.101.042T MXN16.00141.96 MXN−2.09%3.30%Bán Lẻ
Mua
TJXTJX COS INC
1528.23 MXN−0.73%260.011.749T MXN23.9363.86 MXN+12.18%1.41%Bán Lẻ
Mua
TSCO1TRACTOR SUPPLY CO
3480.11 MXN+2.01%150.02370.607B MXN19.48178.61 MXN−3.77%2.01%Bán Lẻ
Mua
UGP/NULTRAPAR PARTICIPACOES SA
Chứng chỉ lưu ký
65.60 MXN0.00%6560.2295.541B MXN9.716.75 MXN+113.37%1.24%Bán Lẻ
Theo dõi
ULTAULTA BEAUTY INC
6910.00 MXN0.00%20.02352.799B MXN16.55417.45 MXN−4.05%0.00%Bán Lẻ
Mua
VIPS/NVIPSHOP HLDGS LTD
Chứng chỉ lưu ký
270.00 MXN+1.99%200.01152.64B MXN8.5531.59 MXN+23.32%0.00%Bán Lẻ
Mua
VRMVROOM INC
11.00 MXN0.00%110.051.478B MXN−25.14 MXN+71.74%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
VSCOVICTORIAS SECRET AND CO
400.15 MXN+46.04%3.5K3.7829.587B MXN9.9940.04 MXN−64.42%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
WWAYFAIR INC
1000.00 MXN+16.01%360.13115.256B MXN−144.56 MXN+36.16%0.00%Bán Lẻ
Mua
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
66.97 MXN−0.07%9.994M0.791.17T MXN22.742.94 MXN+8.45%2.55%Bán Lẻ
Mua
WISHCONTEXTLOGIC INC
89.00 MXN+5.95%1070.052.087B MXN−267.65 MXN+11.40%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
WMTWALMART INC
2688.99 MXN−1.03%5950.217.321T MXN24.69108.93 MXN+69.60%1.43%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
WOOFPETCO HEALTH & WELLNESS CO INC
46.70 MXN−24.07%5.494K11.7617.63B MXN−82.69 MXN−1370.41%0.00%Bán Lẻ
Mua
WSMWILLIAMS-SONOMA INC
3112.11 MXN+2.04%1000.27202.396B MXN11.94260.69 MXN−20.38%1.89%Bán Lẻ
Theo dõi
ZAL/NZALANDO SE
448.04 MXN+8.07%1.329K1.42104.286B MXN58.247.69 MXN+1685.95%0.00%Bán Lẻ
Mua