Các công ty Mexico tham gia một lĩnh vực: Transportation

Những Các công ty Mexico sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Transportation. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
0JN9/NDSV A/S
3151.97 MXN0.00%8990.83593.63B MXN21.88144.07 MXN−32.47%0.57%
Mua
AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC
250.55 MXN−0.18%6600.52163.043B MXN13.5618.47 MXN+8835.85%0.00%
Mua
AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC
252.98 MXN+2.00%1310.02163.043B MXN13.6918.47 MXN+8835.85%0.00%
Mua
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
22.50 MXN0.00%20.144.253B MXN15.881.42 MXN−1.63%0.00%
ADP/NAEROPORTS DE PARIS
2541.20 MXN0.00%4100.48226.586B MXN21.21119.79 MXN2.51%
Theo dõi
ALEATICALEATICA SAB DE CV
36.50 MXN0.00%111.0963.225B MXN60.370.60 MXN0.00%
ASUR/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V
508.44 MXN−2.22%75.129K0.93156.522B MXN14.9134.09 MXN+8.63%1.90%
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
509.49 MXN−2.35%394.962K1.04156.522B MXN14.9434.09 MXN+8.63%1.90%
Mua
ATSGAIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC
355.50 MXN0.00%31.75K1.1515.917B MXN13.8325.71 MXN−45.77%0.00%
Mua
AZULB/NAZUL SA
Chứng chỉ lưu ký
179.50 MXN0.00%3.4K3.1114.286B MXN−38.62 MXN+50.19%0.00%
Mua
CNI/NCANADIAN NATIONAL RAILWAYS CO
2133.88 MXN0.00%3400.911.416T MXN19.45109.70 MXN+2.33%1.81%
Theo dõi
CPA/NCOPA HOLDINGS SA
1723.00 MXN+11.48%6451.1070.918B MXN3.31%
Sức mua mạnh
CPKC/NCANADIAN PAC KANS CITY LTD
1345.47 MXN+4.24%6.815K1.355T MXN24.9653.90 MXN−0.64%0.66%
Mua
CSXCSX CORP
629.80 MXN+2.93%9.725K0.881.226T MXN20.1031.33 MXN−17.54%1.20%
Mua
DALDELTA AIR LINES INC
683.24 MXN−0.40%190.02439.823B MXN5.62121.63 MXN+204.65%0.50%
Sức mua mạnh
DALDELTA AIR LINES INC
690.00 MXN+1.47%250.00439.823B MXN5.67121.63 MXN+204.65%0.50%
Sức mua mạnh
DASHDOORDASH, INC
1872.72 MXN54787.216B MXN−24.14 MXN+65.79%0.00%
Mua
DASHDOORDASH INC
2053.00 MXN+16.95%4908.10787.216B MXN−24.14 MXN+65.79%0.00%
Mua
DHL/NDEUTSCHE POST AG
835.89 MXN0.00%10.00946.516B MXN13.7460.82 MXN−30.60%4.30%
Mua
DHT/NDHT HOLDINGS INC
175.06 MXN0.00%10.0031.633B MXN10.3816.87 MXN+128.15%9.97%
Sức mua mạnh
ESEA/NEUROSEAS LTD
647.50 MXN7504.259B MXN2.36274.73 MXN−9.10%5.60%
Sức mua mạnh
EXPDEXPEDITORS INTERN OF WASHINGTON INC
2229.73 MXN+2.28%1.7K1.49307.611B MXN24.1792.26 MXN−51.89%1.11%
Bán
FDXFEDEX CORP
4049.20 MXN−2.55%1321.611.012T MXN13.79293.60 MXN+19.66%2.08%
Mua
FDXFEDEX CORP
3928.41 MXN−3.48%100.061.012T MXN13.38293.60 MXN+19.66%2.08%
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
264.39 MXN+2.25%2.426M2.76132.188B MXN14.6718.02 MXN2.87%
Theo dõi
GAP/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V
263.98 MXN+2.34%106.746K0.79132.188B MXN14.6518.02 MXN2.87%
Theo dõi
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
38.50 MXN−0.08%15.78K0.35168.374B MXN5.19%
Mua
GMXTGMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V
38.67 MXN+0.36%8.947K0.82168.374B MXN5.19%
Mua
GXOGXO LOGISTICS INCORPORATED
977.46 MXN0.00%2.3K1.18112.143B MXN30.0432.54 MXN−0.27%0.00%
Sức mua mạnh
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
39.00 MXN0.00%50.00111.775B MXN15.212.56 MXN+11.96%2.82%
JBLUJETBLUE AIRWAYS CORPORATION
120.00 MXN+0.84%90.0040.239B MXN−15.95 MXN+27.54%0.00%
Theo dõi
JBLUJETBLUE AIRWAYS CORPORATION
123.00 MXN−1.60%1.161K6.3440.239B MXN−15.95 MXN+27.54%0.00%
Theo dõi
LOG/NCOMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A
485.94 MXN2.5K64.651B MXN4.37%
Sức mua mạnh
LOG/NCIA DE DIST INTEG LOGISTA HOLDINGS
489.52 MXN+9.81%1.061K0.5364.651B MXN4.37%
Sức mua mạnh
LUVSOUTHWEST AIRLINES CO
590.00 MXN+0.85%600.03344.986B MXN47.2412.49 MXN−18.99%2.12%
Theo dõi
LUVSOUTHWEST AIRLINES CO
588.00 MXN+0.68%90.01344.986B MXN47.0812.49 MXN−18.99%2.12%
Theo dõi
LYFTLYFT INC
281.00 MXN−10.79%3100.39119.929B MXN−15.26 MXN+82.29%0.00%
Theo dõi
LYFTLYFT INC
281.00 MXN−11.63%4211.54119.929B MXN−15.26 MXN+82.29%0.00%
Theo dõi
MAERSKB/NA.P. MOLLER - MAERSK
26245.39 MXN0.00%140.09430.821B MXN6.893810.89 MXN−87.92%40.04%
Theo dõi
NSCNORFOLK SOUTHERN CORPORATION
4320.89 MXN3.229K970.148B MXN31.67136.44 MXN−49.64%2.14%
Mua
NSCNORFOLK SOUTHERN CORP
4062.42 MXN0.00%0.997K0.51970.148B MXN29.78136.44 MXN−49.64%2.14%
Mua
ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE INC
7209.20 MXN0.00%30.00787.352B MXN37.70191.21 MXN−19.54%0.38%
Theo dõi
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V
153.05 MXN−1.21%122.002K0.8560.479B MXN12.0912.66 MXN+29.93%6.20%
Mua
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
153.05 MXN−1.28%362.656K0.5760.479B MXN12.0912.66 MXN+29.93%6.20%
Mua
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
37.80 MXN0.00%100.204.989B MXN18.991.99 MXN+83.74%0.00%
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
186.36 MXN+3.73%171.853K0.5473.729B MXN11.4316.30 MXN+20.86%2.96%
Theo dõi
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V
186.73 MXN+4.14%33.203K0.7073.729B MXN11.4516.30 MXN+20.86%2.96%
Theo dõi
PINFRA/LPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
114.00 MXN+3.63%9.499K1.8073.729B MXN6.9916.30 MXN+20.86%4.83%
Theo dõi
PINFRA/LPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V
114.00 MXN+2.93%3.035K0.9773.729B MXN6.9916.30 MXN+20.86%4.83%
Theo dõi
PRX/NPROSUS N.V.
534.11 MXN+5.08%1.4K0.971.344T MXN4.45120.04 MXN−50.63%0.24%
Sức mua mạnh
RYA1/NRYANAIR HOLDINGS PLC
375.36 MXN66.912K421.785B MXN11.2333.43 MXN+33.25%0.87%
Sức mua mạnh
RYAAY/NRYANAIR HOLDINGS PLC
Chứng chỉ lưu ký
2383.83 MXN+7.04%8.85K4.41421.785B MXN14.46164.90 MXN+39.55%0.51%
Sức mua mạnh
SAVESPIRIT AIRLINES INC
108.00 MXN0.00%100.0012.35B MXN−69.63 MXN+29.95%0.00%
Bán
SAVESPIRIT AIRLINES, INC
109.50 MXN−0.45%8412.35B MXN−69.63 MXN+29.95%0.00%
Bán
STNG/NSCORPIO TANKERS INC
952.00 MXN0.00%840.6065.157B MXN5.64168.77 MXN−13.54%1.51%
Sức mua mạnh
TMM/AGRUPO TMM, S.A
2.33 MXN0.00%1.409K4.29361.776M MXN23.070.10 MXN0.00%
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
2.30 MXN−1.29%1.05K0.58361.776M MXN22.770.10 MXN0.00%
TNK/NTEEKAY TANKERS LTD
973.50 MXN−6.27%1.447K33.791B MXN3.52276.74 MXN+1019.97%1.29%
Sức mua mạnh
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
31.29 MXN−0.92%240.001K0.4717.932B MXN37.640.83 MXN−30.86%0.00%
Sức mua mạnh
TRAXION/AGRUPO TRAXIÓN S.A.B DE C.V
31.31 MXN−0.76%16.97K0.2717.932B MXN37.660.83 MXN−30.86%0.00%
Sức mua mạnh
UALUNITED AIRLINES HOLDINGS INC
716.00 MXN−2.19%1630.23234.709B MXN5.35133.88 MXN+216.38%0.00%
Mua
UALUNITED AIRLINES HOLDINGS INC
736.87 MXN+2.91%1050.39234.709B MXN5.50133.88 MXN+216.38%0.00%
Mua
UBERUBER TECHNOLOGIES, INC
1301.00 MXN−2.75%1780.172.775T MXN87.3214.90 MXN0.00%
Sức mua mạnh
UBERUBER TECHNOLOGIES INC
1301.00 MXN+0.08%8690.192.775T MXN87.3214.90 MXN0.00%
Sức mua mạnh
UNPUNION PACIFIC CORPORATION
4200.00 MXN−0.38%200.152.562T MXN23.65177.57 MXN−18.85%2.11%
Mua
UNPUNION PACIFIC CORP
4211.50 MXN0.00%1000.052.562T MXN23.72177.57 MXN−18.85%2.11%
Mua
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC
2549.15 MXN+1.52%650.032.155T MXN19.26132.33 MXN−48.62%4.37%
Mua
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC
2471.00 MXN−1.59%1000.922.155T MXN18.67132.33 MXN−48.62%4.37%
Mua
VNT1VONTIER CORP
528.02 MXN0.00%5960.13107.787B MXN12.8741.03 MXN−14.29%0.24%
Mua
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
12.87 MXN+1.02%2.293M1.5613.986B MXN−1.16 MXN+2.36%0.00%
Sức mua mạnh
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V
12.86 MXN+0.86%753.002K1.4413.986B MXN−1.16 MXN+2.36%0.00%
Sức mua mạnh
WCN/NWASTE CONNECTIONS, INC
2760.00 MXN+2.20%6736.521B MXN54.0651.05 MXN−15.78%0.63%
Mua
WCN/NWASTE CONNECTIONS INC (CA)
2702.80 MXN+0.35%2471.30736.521B MXN52.9451.05 MXN−15.78%0.63%
Mua
ZTO/NZTO EXPRESS (CAYMAN) INC
290.00 MXN41246.094B MXN11.2525.79 MXN+6.73%0.00%
Sức mua mạnh