Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
13.060B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.797M
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
−1.71%
Hiệu suất Tháng
+6.55%
Hiệu suất Năm
+10.45%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KPNKPN KON
3.138 EUR−0.25%8.231M0.5912.369B EUR15.590.20 EUR−32.15%4.68%Truyền thông
Mua
VEONVEON LTD
0.732 EUR+1.39%35.329K1.21691.03M EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh