Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hà Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại103.723B EUR2.65%−0.27%409.336K29
Truyền thông13.729B EUR4.20%−0.94%3.204M22
Khách hàng Lâu năm220.906M EUR−1.66%10022
Hàng tiêu dùng không lâu bền237.511B EUR2.96%−0.85%400.24K47
Dịch vụ Khách hàng6.85B EUR0.38%−1.07%12.869K56
Dịch vụ Phân phối5.088B EUR4.13%−0.33%46.3K23
Công nghệ Điện tử267.641B EUR0.87%−0.88%311.553K22
Năng lượng Mỏ180.303B EUR3.76%0.72%8.748M11
Tài chính217.604B EUR2.90%0.56%2.151M929
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe50.914M EUR2.79%0.00%5.143K11
Công nghệ Sức khỏe37.683B EUR2.08%−0.90%698.785K45
Dịch vụ Công nghiệp8.239B EUR3.75%−0.56%237.018K25
Hỗn hợp7.539B EUR2.01%1.15%36.611K1396
Khoáng sản phi năng lượng24.377B EUR2.00%0.99%1.739M34
Công nghiệp Chế biến25.702B EUR1.94%0.38%99.768K57
Sản xuất Chế tạo41.621B EUR1.84%−0.22%181.657K614
Bán Lẻ31.434B EUR3.18%−0.61%848.53K25
Dịch vụ Công nghệ84.461B EUR0.57%−0.03%93.475K414
Vận chuyển1.204B EUR6.52%−1.39%405.879K22
Công ty dịch vụ công cộng2.091M EUR−2.78%28.407K11