Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hà Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử320.442 B EUR0.76%+2.59%389.2 K33
Hàng tiêu dùng không lâu bền227.596 B EUR3.09%−0.13%972.969 K47
Năng lượng Mỏ214.933 B EUR3.52%−0.10%5.322 M11
Tài chính152.073 B EUR5.32%+1.07%3.923 M927
Dịch vụ Thương mại131.326 B EUR2.02%+0.70%1.048 M27
Dịch vụ Công nghệ86.033 B EUR0.59%+1.52%213.662 K411
Vận chuyển79.64 B EUR0.16%+3.49%4.25 M13
Công nghiệp Chế biến53.472 B EUR0.90%−0.62%710.36 K57
Sản xuất Chế tạo50.55 B EUR1.42%+2.05%199.602 K614
Dịch vụ Công nghiệp37.114 B EUR0.91%+1.08%124.276 K37
Bán Lẻ25.782 B EUR3.92%+0.88%2.85 M22
Khoáng sản phi năng lượng22.613 B EUR2.36%−2.53%3.347 M34
Công nghệ Sức khỏe19.864 B EUR0.00%+2.39%2.464 M35
Truyền thông13.9 B EUR4.25%+1.31%12.063 M22
Dịch vụ Khách hàng5.917 B EUR2.91%+0.51%38.51 K44
Dịch vụ Phân phối5.719 B EUR4.12%+0.20%179.689 K23
Khách hàng Lâu năm1.039 B EUR0.16%−0.67%20.606 K33
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe48.41 M EUR3.10%−2.59%1.654 K11
Công ty dịch vụ công cộng1.046 M EUR+11.43%425 K11
Hỗn hợp1490