Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
22.364B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.620M
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
+10.75%
Hiệu suất Tháng
−5.73%
Hiệu suất Năm
−3.98%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALXALUMEXX N.V.
0.700 EUR+2.19%11.649K3.684.897M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMGAMG CRITICAL MATERIALS N.V.
22.60 EUR+5.41%460.765K2.43675.08M EUR4.774.74 EUR+22.02%3.54%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
APAMAPERAM
31.22 EUR+0.81%124.612K0.782.372B EUR17.111.83 EUR−86.67%5.45%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MTARCELORMITTAL SA
23.735 EUR+0.70%1.841M0.7319.501B EUR5.004.74 EUR−8.96%1.71%Khoáng sản phi năng lượng
Mua