Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

14
Cổ phiếu
38.273B
Giá trị vốn hóa thị trường
323.330K
Khối lượng
+1.64%
Thay đổi
+21.61%
Hiệu suất Tháng
−2.62%
Hiệu suất Năm
+20.33%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AALBAALBERTS N.V.
44.47EUR1.81%0.79EUR
Sức mua mạnh
215.705K9.592M4.917BEUR12.953.38EUR14.402K
ALFENALFEN
85.20EUR0.12%0.10EUR
Theo dõi
96.79K8.247M1.848BEUR50.131.70EUR683
ASMASM INTERNATIONAL N.V.
319.60EUR1.36%4.30EUR
Mua
312.964K100.023M15.558BEUR53.785.91EUR3.312K
AVTXAVANTIUM
4.715EUR1.29%0.060EUR
Mua
334.353K1.576M200.887MEUR−0.84EUR213
BESIBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
67.02EUR0.66%0.44EUR
Mua
407.681K27.323M5.41BEUR20.813.39EUR1.645K
EBUSEBUSCO HOLDING N.V.
13.75EUR0.59%0.08EUR
Bán
88.068K1.211M811.791MEUR339
ENVIENVIPCO
3.30EUR3.77%0.12EUR
Mua
34.704K114.523K151.969MEUR−0.07EUR233
HYDRAHYDRATEC GEWONE AANDELEN
76.5EUR0.00%0.0EUR
Mua
513.902K99.066MEUR7.4410.28EUR1.419K
KENDRKENDRION N.V.
16.80EUR0.60%0.10EUR
Sức mua mạnh
3.216K54.029K249.317MEUR20.910.80EUR2.728K
LIGHTSIGNIFY NV
34.80EUR5.49%1.81EUR
Sức mua mạnh
950.81K33.088M4.344BEUR4.18EUR34.619K
MARELMAREL
3.60EUR1.41%0.05EUR
Mua
10.601K38.164K2.658BEUR42.070.09EUR
NXFILNX FILTRATION N.V.
11.04EUR−0.54%−0.06EUR
Bán
5.241K57.861K552MEUR−0.09EUR69
SIFGSIF HOLDING
10.96EUR−0.36%−0.04EUR
Bán
4.72K51.731K279.495MEUR30.700.36EUR
TWEKATKH GROUP N.V.
Chứng chỉ lưu ký
41.76EUR1.06%0.44EUR
Sức mua mạnh
38.938K1.626M1.762BEUR13.623.04EUR5.784K