Sản xuất Chế tạo

Các công ty Hà Lan tham gia một lĩnh vực: sản xuất chế tạo

Những Các công ty Hà Lan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, sản xuất chế tạo. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như ASM INTERNATIONAL N.V., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như NX FILTRATION N.V. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ASMASM INTERNATIONAL N.V.
31.685 B EUR649.8 EUR+0.15%140.128 K1.3359.0911.00 EUR−12.89%0.38%
Mua
BESIBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
10.91 B EUR135.15 EUR+0.41%381.085 K0.9163.132.14 EUR−12.76%1.59%
Mua
AALBAALBERTS N.V.
5.303 B EUR47.96 EUR+0.21%121.817 K0.9816.832.85 EUR−12.22%2.31%
Mua
LIGHTSIGNIFY NV
3.121 B EUR25.00 EUR−2.50%444.478 K1.106.00%
Mua
MARELMAREL
2.497 B EUR3.29 EUR−1.20%72.019 K0.25135.540.02 EUR−59.41%0.25%
Theo dõi
TWEKATKH GROUP N.V.
Chứng chỉ lưu ký
1.739 B EUR41.20 EUR+1.33%75.413 K0.7210.134.07 EUR+76.56%4.00%
Mua
ALFENALFEN
889.261 M EUR40.99 EUR−0.46%164.584 K1.0330.071.36 EUR+38.39%0.00%
Mua
ENVIENVIPCO
334.604 M EUR5.80 EUR+1.75%11.469 K0.800.00%
Sức mua mạnh
SIFGSIF HOLDING
319.21 M EUR10.68 EUR+4.09%42.59 K6.2131.410.34 EUR−22.76%0.00%
Mua
NXFILNX FILTRATION N.V.
233.455 M EUR4.035 EUR+8.76%536.266 K4.95−0.47 EUR−105.02%0.00%
Mua
AVTXAVANTIUM
214.726 M EUR2.695 EUR+1.51%237.928 K0.64−0.61 EUR+0.73%0.00%
Mua
EBUSEBUSCO HOLDING N.V.
197.789 M EUR2.970 EUR−3.00%262.972 K1.16−2.01 EUR0.00%
Theo dõi
KENDRKENDRION N.V.
193.822 M EUR12.92 EUR0.00%9.927 K0.2925.630.50 EUR3.48%
Mua
HYDRAHYDRATEC GEWONE AANDELEN
184.204 M EUR142 EUR−0.70%20.0011.7512.09 EUR+3.39%4.23%