Các công ty của Các công ty Nigeria hoạt động trong một ngành: đặc sản công nghiệp

Danh sách sau có Các công ty Nigeria hoạt động trong cùng ngành, đặc sản công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CAPCHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS PLC
26.846 B NGN32.95 NGN0.00%659.332 K1.817.974.13 NGN+71.39%4.70%Công nghiệp Chế biến
VITAFOAMVITAFOAM PLC - NIGERIA
21.264 B NGN17.00 NGN0.00%157.202 K0.83−4.16 NGN−238.24%9.18%Công nghiệp Chế biến
BERGERBERGER PAINTS PLC - NIGERIA
4.318 B NGN14.90 NGN0.00%44.312 K0.3110.771.38 NGN+32.87%4.70%Công nghiệp Chế biến
MEYERMEYER PLC.
2.816 B NGN5.30 NGN0.00%5.739 K1.1212.100.44 NGN+1247.69%5.66%Công nghiệp Chế biến