Các công ty của Các công ty Nigeria hoạt động trong một ngành: quản lý đầu tư

Danh sách sau có Các công ty Nigeria hoạt động trong cùng ngành, quản lý đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như VFD GROUP PLC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như DEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VFDGROUPVFD GROUP PLC
51.409 B NGN202.90 NGN+0.00%1.125 K0.030.00%Tài chính
DEAPCAPDEAP CAPITAL MANAGEMENT AND TRUST PLC
1.02 B NGN0.68 NGN+7.94%381.318 K0.90Tài chính