Các công ty của Các công ty Nigeria hoạt động trong một ngành: Multi-Line Insurance

Danh sách sau có Các công ty Nigeria hoạt động trong cùng ngành, Multi-Line Insurance. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CORNERSTCORNERSTONE INSURANCE CO PLC
2.00 NGN0.00%1.429M1.3736.099B NGN2.330.86 NGN+419.96%3.00%Tài chính
CUSTODIANCUSTODIAN INVESTMENT PLC
8.50 NGN0.00%360.898K0.5849.996B NGN3.352.54 NGN+37.39%8.24%Tài chính
GUINEAINSGUINEA INSURANCE PLC
0.40 NGN0.00%899.118K0.593.177B NGN13.110.03 NGN0.00%Tài chính
LASACOLASACO ASSURANCE PLC
2.36 NGN−4.45%777.015K0.554.529B NGN6.07%Tài chính
LINKASSURELINKAGE ASSURANCE PLC
0.86 NGN+7.50%878.84K1.4611.2B NGN2.630.33 NGN+96.27%0.00%Tài chính
MANSARDAXAMANSARD INSURANCE PLC
5.05 NGN−2.88%1.646M0.7645.878B NGN3.321.52 NGN+415.93%6.92%Tài chính
MBENEFITMUTUAL BENEFITS ASSURANCE PLC
0.60 NGN−7.69%267.846K0.0913.04B NGN2.400.25 NGN+66.69%0.00%Tài chính
NEMNEM INSURANCE CO PLC
6.60 NGN0.00%88.29K0.1533.109B NGN4.55%Tài chính
ROYALEXROYAL EXCHANGE PLC
0.71 NGN0.00%296.58K0.363.653B NGN7.890.09 NGN0.00%Tài chính
SUNUASSURSUNU ASSURANCES NIGERIA PLC.
1.71 NGN0.00%63.134K0.079.936B NGN3.420.50 NGN+451.10%1.75%Tài chính
UNIVINSUREUNIVERSAL INSURANCE CO PLC
0.39 NGN−2.50%7.562M0.596.4B NGN0.00%Tài chính
WAPICWAPIC INSURANCE PLC
0.70 NGN0.00%150.972K0.0516.794B NGN0.00%Tài chính