Nhà hàng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
642.326M
Giá trị vốn hóa thị trường
30.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
0%
Hiệu suất Tháng
0%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
           
TANTALIZER TANTALIZERS PLC
0.200.00%0.00Bán30.000K6000.00642.326M-0.11
Tải thêm