Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
81.901B
Giá trị vốn hóa thị trường
18.711K
Khối lượng
+0.23%
Thay đổi
−0.92%
Hiệu suất Tháng
+15.36%
Hiệu suất Năm
+14.12%
Hiệu suất YTD
           
ACADEMY ACADEMY PRESS PLC
1.260.00%0.00Bán62.987K79363.62952.560M5.560.23209.00
CAPHOTEL CAPITAL HOTELS PLC
3.060.00%0.00Bán1.290K3947.409.672B201.320.02285.00
DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC
0.200.00%0.00Bán377.401.600B-0.23535.00
IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC
0.963.23%0.03Mua100.000K96000.001.996B-0.04
LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC
1.650.00%0.00Bán10.344K17067.601.057B2.240.74
NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
0.220.00%0.00Mua213.000K46860.001.239B-0.0151.00
TANTALIZER TANTALIZERS PLC
0.200.00%0.00Bán20.000K4000.00642.326M-0.01
TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC
6.250.00%0.00Mua70437.5064.016B24.040.26998.00
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
1.830.00%0.00Mua3.795K6944.85789.479M2.720.67
Tải thêm