Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

9
Cổ phiếu
73.769B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.500K
Khối lượng
+0.31%
Thay đổi
+27.32%
Hiệu suất Tháng
+42.81%
Hiệu suất Năm
+57.31%
Hiệu suất YTD
          
ACADEMY ACADEMY PRESS PLC
0.33-8.33%-0.03Sức bán mạnh120.145K217.728M-0.25219.00
CAPHOTEL CAPITAL HOTELS PLC
3.190.00%0.00Mua1004.941B-0.19567.00
DAARCOMM DAAR COMMUNICATIONS PLC
0.200.00%0.00Bán101.600B-0.22540.00
IKEJAHOTEL IKEJA HOTEL PLC
1.150.00%0.00Bán126.376K2.391B-2.71
LEARNAFRCA LEARN AFRICA PLC
1.260.00%0.00Bán168.487K1.057B5.570.23
NSLTECH SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC
0.200.00%0.00Bán1.780K1.126B-0.0156.00
TANTALIZER TANTALIZERS PLC
0.200.00%0.00Bán100642.326M-0.11
TRANSCOHOT TRANSCORP HOTELS PLC
5.970.00%0.00Mua7.352K61.148B-0.38768.00
UPL UNIVERSITY PRESS PLC
1.500.00%0.00Mua98.366K647.114M-0.03
Tải thêm