Truyền thông (Khu vực)

1
Cổ phiếu
3562.040B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.059M
Khối lượng
0%
Thay đổi
+1.74%
Hiệu suất Tháng
+41.13%
Hiệu suất Năm
+3.00%
Hiệu suất YTD
          
MTNN MTN NIGERIA COMMUNICATIONS PLC
175.000.00%0.00Mua5.059M3562.040B14.1312.391844.00
Tải thêm