Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

1
Cổ phiếu
39.429B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.536M
Khối lượng
−1.03%
Thay đổi
−8.57%
Hiệu suất Tháng
−4.00%
Hiệu suất Năm
+6.67%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
TRANSCORP TRANSNATIONAL CORPORATION OF NIGERIA PLC
0.96-1.03%-0.01Bán10.536M10114999.6839.429B5.150.19958.00
Tải thêm