Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

8
Cổ phiếu
194.682B
Giá trị vốn hóa thị trường
398.435K
Khối lượng
+0.07%
Thay đổi
−6.09%
Hiệu suất Tháng
−10.51%
Hiệu suất Năm
+1.88%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
178.917B0.03%406.906K1
15.765B0.47%302.298K7
Tải thêm