Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Na Uy

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Năng lượng Mỏ1.206 T NOK6.04%+0.62%1.931 M320
Tài chính736.361 B NOK5.82%−0.28%523.688 K958
Vận chuyển425.653 B NOK9.03%−0.71%368.507 K436
Hàng tiêu dùng không lâu bền347.498 B NOK4.16%−0.63%631.564 K211
Dịch vụ Công nghệ293.272 B NOK1.69%−1.23%579.664 K429
Sản xuất Chế tạo251.298 B NOK1.22%−0.83%465.437 K623
Dịch vụ Công nghiệp225.604 B NOK2.69%−0.31%180.469 K538
Truyền thông171.574 B NOK7.75%0.00%1.625 M11
Công nghiệp Chế biến162.761 B NOK1.37%−0.67%326.175 K628
Khoáng sản phi năng lượng156.082 B NOK3.49%−2.49%3.128 M69
Công ty dịch vụ công cộng49.87 B NOK2.93%+0.06%305.886 K211
Công nghệ Điện tử43.173 B NOK0.46%−1.96%362.943 K717
Bán Lẻ20.571 B NOK3.78%−1.58%60.925 K46
Công nghệ Sức khỏe18.82 B NOK0.44%−0.06%298.468 K317
Dịch vụ Thương mại14.633 B NOK2.80%+0.59%95.287 K212
Dịch vụ Khách hàng11.525 B NOK0.43%+1.62%87.055 K44
Dịch vụ Phân phối6.784 B NOK0.00%+0.97%173.924 K37
Khách hàng Lâu năm3.739 B NOK5.00%−0.45%50.557 K22
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe330.228 M NOK+6.85%51711