Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Na Uy

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại164.044B NOK0.16%21.48%7.67M413
Truyền thông173.303B NOK7.59%−0.36%1.171M22
Khách hàng Lâu năm2.943B NOK9.53%−1.94%778.134K22
Hàng tiêu dùng không lâu bền343.852B NOK3.87%−0.93%397.601K211
Dịch vụ Khách hàng8.98B NOK0.82%1.72%46.329K44
Dịch vụ Phân phối5.254B NOK0.25%−2.34%288.471K37
Công nghệ Điện tử38.209B NOK0.49%0.14%325.501K718
Năng lượng Mỏ1.366T NOK7.41%−1.03%12.904M319
Tài chính707.756B NOK5.17%−0.48%653.634K1058
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe592.601M NOK−5.07%21211
Công nghệ Sức khỏe25.822B NOK0.32%−0.35%243.848K317
Dịch vụ Công nghiệp202.223B NOK1.40%−0.67%224.625K540
Khoáng sản phi năng lượng146.582B NOK10.60%1.04%2.431M69
Công nghiệp Chế biến187.214B NOK8.25%−0.15%303.438K629
Sản xuất Chế tạo183.416B NOK2.53%−0.24%906.537K623
Bán Lẻ15.838B NOK5.32%−0.45%59.935K35
Dịch vụ Công nghệ259.907B NOK1.79%4.90%839.228K432
Vận chuyển317.437B NOK10.46%0.48%639.503K437
Công ty dịch vụ công cộng46.617B NOK2.54%−0.75%262.117K211