Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Na Uy

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
86.531B0.299.38%1.264M210
175.847B7.401.70%1.707M23
4.048B11.550.46%10.468K11
240.297B3.012.09%688.236K28
91.866B1.121.92%235.473K46
20.488B2.001.66%110.829K28
107.763B2.580.01%473.051K718
1363.148B2.651.35%3.386M216
704.087B4.430.93%823.614K1163
31.220B0.290.29%306.388K317
217.938B2.04-0.06%557.407K548
176.484B5.201.10%4.048M58
368.909B3.191.25%988.028K630
121.513B0.49-1.16%1.576M718
14.225B5.73-1.33%334.032K35
184.513B1.43-2.32%2.493M239
231.845B4.782.03%1.320M337
39.557B2.591.97%496.837K210
Tải thêm