Công nghệ Điện tử (Khu vực)

18
Cổ phiếu
50.759B
Giá trị vốn hóa thị trường
726.015K
Khối lượng
+0.09%
Thay đổi
+1.19%
Hiệu suất Tháng
−21.29%
Hiệu suất Năm
+4.44%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AIRXAIRTHINGS ASA
3.730NOK−2.61%−0.100NOK
Theo dõi
76.121K283.931K666.391MNOK−0.49NOK139
ASTROASTROCAST SA
8.80NOK−5.38%−0.50NOK
Bán
29.861K262.777K368.846MNOK−6.78NOK
ELABSELLIPTIC LABORATORIES ASA
20.55NOK0.74%0.15NOK
Mua
167.459K3.441M2.123BNOK−0.09NOK58
HAVHAV GROUP ASA
10.48NOK−8.87%−1.02NOK
Mua
151.258K1.585M402.5MNOK6.451.78NOK135
HMONYHARMONYCHAIN AS
0.730NOK−7.83%−0.062NOK
Bán Mạnh
736.449K537.608K137.174MNOK
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
0.8385NOK1.64%0.0135NOK
Bán
2.677M2.245M962.219MNOK−0.34NOK95
KITKITRON ASA
27.80NOK2.39%0.65NOK
Sức mua mạnh
620.075K17.238M5.367BNOK23.951.15NOK1.749K
NAPANAPATECH A/S
13.20NOK0.30%0.04NOK
Bán
596.129K7.869M1.093BNOK−0.15NOK
NEXTNEXT BIOMETRICS GROUP ASA
4.490NOK3.22%0.140NOK
Sức mua mạnh
108.976K489.302K400.116MNOK−0.59NOK26
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
174.40NOK−0.29%−0.50NOK
Sức mua mạnh
879.469K153.379M33.399BNOK31.055.68NOK1.197K
NUMNDNORDIC UNMANNED ASA
6.17NOK1.48%0.09NOK
Bán
87.659K540.856K258.168MNOK123
OBSRVOBSERVE MEDICAL ASA
2.00NOK−1.96%−0.04NOK
Bán Mạnh
180.043K360.086K109.123MNOK−1.20NOK14
OSUNOCEAN SUN AS
6.73NOK−0.88%−0.06NOK
Bán
11.964K80.518K305.253MNOK−0.48NOK10
PLTPOLIGHT ASA
26.695NOK−0.98%−0.265NOK
Mua
22.23K593.43K1.401BNOK−1.14NOK21
QFRQ-FREE ASA
6.06NOK−0.16%−0.01NOK
Bán
61.924K375.259K675.254MNOK14.420.42NOK349
SMOPSMARTOPTICS GROUP AS
20.60NOK3.00%0.60NOK
Sức mua mạnh
67.405K1.389M1.926BNOK29.820.67NOK75
STROSTRONGPOINT ASA
21.40NOK−2.28%−0.50NOK
Bán
39.258K840.121K978.691MNOK5.544.14NOK400
ZWIPEZWIPE AS
5.710NOK14.89%0.740NOK
Mua
68.207K389.462K186.632MNOK−2.81NOK