Năng lượng Mỏ

Các công ty Na Uy tham gia một lĩnh vực: năng lượng mỏ

Những Các công ty Na Uy sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, năng lượng mỏ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như EQUINOR ASA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PGS ASA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
EQNREQUINOR ASA
898.994 B NOK297.25 NOK−1.08%1.285 M0.448.6734.27 NOK−62.57%4.25%
Bán
AKRBPAKER BP ASA
166.98 B NOK265.5 NOK+0.49%595.128 K0.549.4228.18 NOK+27.13%9.38%
Mua
VARVAR ENERGI ASA
92.217 B NOK36.99 NOK+0.14%2.385 M0.6417.672.09 NOK−27.26%12.51%
Sức mua mạnh
DDOFGDOF GROUP ASA
16.075 B NOK93.80 NOK+3.08%304.295 K0.593.8624.31 NOK0.00%
Sức mua mạnh
BNORBLUENORD ASA
14.385 B NOK552 NOK+0.55%26.988 K0.6148.4111.40 NOK−42.00%0.00%
Sức mua mạnh
DNODNO ASA
11.096 B NOK11.56 NOK+1.58%1.054 M0.49−0.56 NOK−116.74%8.79%
Sức mua mạnh
PGSPGS ASA
8.619 B NOK9.340 NOK+3.52%4.129 M1.3619.920.47 NOK0.00%
Mua
BWOBW OFFSHORE LTD
5.406 B NOK29.95 NOK+0.17%97.261 K0.514.646.45 NOK+23.58%6.89%
Sức mua mạnh
PENPANORO ENERGY ASA
4.128 B NOK36.10 NOK+2.27%891.678 K0.933.90%
Sức mua mạnh
OKEAOKEA ASA
2.625 B NOK25.58 NOK+1.27%233.743 K0.93−11.65 NOK−277.47%15.84%
Mua
REACHREACH SUBSEA ASA
1.767 B NOK6.54 NOK+0.62%174.384 K0.897.910.83 NOK+69.99%2.77%
Sức mua mạnh
PNORPETRONOR E&P ASA
1.367 B NOK9.62 NOK+0.21%471.285 K0.490.00%
Mua
SSEAPTSEACREST PETROLEO BERMUDA LIMITED
1.198 B NOK3.32 NOK−0.60%19.042 K0.15−2.45 NOK0.00%
Theo dõi
ALNGAWILCO LNG ASA
1.12 B NOK8.40 NOK−0.59%264.891 K0.612.862.94 NOK+323.93%24.85%
Bán
QECQUESTERRE ENERGY CORP
772.797 M NOK1.828 NOK−0.11%462.326 K1.15−0.46 NOK−303.46%0.00%
Theo dõi
SBXSEABIRD EXPLORATION PLC
413.05 M NOK5.060 NOK+1.61%137.573 K0.2615.830.32 NOK0.00%
Sức mua mạnh
HHUNTHUNTER GROUP ASA
326.257 M NOK2.645 NOK+0.19%605.714 K0.7460.670.04 NOK−99.70%1346.33%
PSEPETROLIA SE
313.409 M NOK5.25 NOK−0.94%10.128 K0.3813.580.39 NOK0.00%
ZENAZENITH ENERGY LTD
50.268 M NOK0.288 NOK−0.35%32.631 K0.100.00%
IIOXINTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION
39.786 M NOK1.8900 NOK−4.35%5.61 K0.23−7.69 NOK−6822.29%0.00%