Tài chính

Các công ty Na Uy tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Na Uy sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như DNB BANK ASA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
DNBDNB BANK ASA
326.256 B NOK211.5 NOK+0.09%1.496 M1.068.5224.81 NOK5.91%
Theo dõi
GJFGJENSIDIGE FORSIKRING ASA
82.048 B NOK164.1 NOK+0.86%342.211 K0.8119.868.26 NOK−9.56%5.33%
Theo dõi
AKERAKER ASA
45.464 B NOK612 NOK−0.97%26.66 K0.7014.0643.54 NOK+61.80%4.90%
Sức mua mạnh
STBSTOREBRAND ASA
44.256 B NOK95.45 NOK+0.47%604.965 K0.6813.067.31 NOK+43.91%3.88%
Mua
SRBNKSPAREBANK 1 SR-BANK ASA
33.715 B NOK127.6 NOK−5.06%152.92 K1.077.6716.63 NOK5.49%
Mua
OLTOLAV THON EIENDOMSSELSKAP
22.325 B NOK220 NOK−0.45%2.374 K0.61−15.96 NOK−167.21%2.95%
Sức mua mạnh
MINGSPAREBANK 1 SMN
20.194 B NOK140.46 NOK+0.11%55.527 K0.478.6816.18 NOK8.54%
Sức mua mạnh
ENTRAENTRA ASA
19.342 B NOK106.2 NOK+0.19%74.965 K1.20−29.92 NOK−760.82%4.80%
Theo dõi
PROTPROTECTOR FORSIKRING ASA
17.914 B NOK217.5 NOK−0.46%47.021 K0.7011.8718.32 NOK+79.04%0.00%
Sức mua mạnh
SPOLSPAREBANK 1 OSTLANDET
14.771 B NOK127.52 NOK+0.06%10.731 K0.219.8212.98 NOK6.12%
Mua
SVEGSPAREBANKEN VEST
13.029 B NOK118.86 NOK+0.75%96.039 K1.598.1214.63 NOK6.31%
Sức mua mạnh
NONGSPAREBANK 1 NORD-NORGE
9.713 B NOK96.74 NOK+0.67%96.515 K0.858.3111.64 NOK7.24%
Mua
SOONSPAREBANK 1 SOROST-NORGE
9.144 B NOK65.36 NOK−5.55%6.751 K0.2310.036.52 NOK3.98%
Theo dõi
SORSPAREBANKEN SOR
5.984 B NOK144.00 NOK+0.70%4.622 K0.208.7716.42 NOK6.94%
Mua
RINGSPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
4.664 B NOK298.00 NOK+1.02%200.0110.3828.72 NOK6.71%
Theo dõi
PARBPARETO BANK ASA
4.284 B NOK55.8 NOK+0.54%15.076 K0.516.768.25 NOK6.92%
Mua
SOAGSPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS
4.175 B NOK337.00 NOK+3.37%210.028.6039.21 NOK6.38%
Mua
MORGSPAREBANKEN MORE
4.16 B NOK84.19 NOK+3.17%17.043 K0.394.1220.42 NOK4.75%
Mua
TRETREASURE ASA
3.92 B NOK19.10 NOK−1.80%6.881 K0.774.434.31 NOK3.93%
HELGSPAREBANK 1 HELGELAND
3.373 B NOK124.94 NOK−1.45%2.542 K0.668.62%
Theo dõi
KMCPKMC PROPERTIES ASA
3.126 B NOK7.50 NOK0.00%9.452 K0.700.00%
Sức mua mạnh
ABGABG SUNDAL COLLIER HLDG ASA
2.939 B NOK5.63 NOK−7.40%861.171 K1.9713.770.41 NOK−7.28%8.88%
AURAAURORA EIENDOM AS
2.554 B NOK82.5 NOK0.00%270.04−5.36 NOK−133.29%0.00%
Sức mua mạnh
AKHAKER HORIZONS ASA
2.226 B NOK3.224 NOK−0.68%1.542 M0.55−6.49 NOK−83.40%0.00%
Theo dõi
SADGSANDNES SPAREBANK
1.993 B NOK95.20 NOK+0.21%2.003 K0.210.33287.77 NOK6.36%
Mua
TOTGTOTENS SPAREBANK
1.396 B NOK228.00 NOK−0.44%140.015.3542.61 NOK6.39%
JJARENJAEREN SPAREBANK
1.313 B NOK267.00 NOK0.00%4080.5310.5725.26 NOK4.68%
Theo dõi
SNORSPAREBANK 1 NORDMORE
1.083 B NOK119.48 NOK+0.40%5400.149.7712.23 NOK6.70%
Theo dõi
SPOGSPAREBANKEN OST
1.078 B NOK52.00 NOK+0.54%9.524 K0.543.1916.32 NOK10.38%
Theo dõi
AURGAURSKOG SPAREBANK
998.713 M NOK216.05 NOK−1.12%1.149 K1.074.6546.51 NOK6.94%
Theo dõi
MOBAMORROW BANK ASA
953.112 M NOK4.15 NOK+0.97%67.523 K1.936.830.61 NOK0.00%
Sức mua mạnh
SDSDS.D. STANDARD ETC PLC
879.703 M NOK1.704 NOK+0.24%114.4 K0.3041.970.04 NOK−81.85%0.00%
LEALEA BANK ASA
761.753 M NOK8.00 NOK−3.61%156.553 K4.939.25%
Sức mua mạnh
IINSTAINSTABANK ASA
667.632 M NOK1.765 NOK−1.94%231.359 K1.946.420.28 NOK0.00%
Sức mua mạnh
SAGASAGA PURE ASA
615.796 M NOK1.270 NOK−0.39%185.278 K0.18−0.21 NOK−210.23%0.00%
VVLVOSS VEKSAL-OG LANDMANDSBANK
595.003 M NOK270 NOK+1.50%47.384 K251.514.8056.29 NOK3.89%
Sức mua mạnh
GGRONGGRONG SPAREBANK
579.187 M NOK145.80 NOK+0.41%110.047.9618.32 NOK6.17%
Theo dõi
SKUESKUE SPAREBANK
495.551 M NOK236.85 NOK−0.04%100.028.7826.96 NOK7.18%
Sức mua mạnh
BBIENBIEN SPAREBANK ASA
488.497 M NOK86.0 NOK0.00%2.748 K0.259.519.05 NOK5.72%
Sức mua mạnh
SB68SPAREBANK 68 GRADER NORD
466.864 M NOK156.00 NOK0.00%1.685 K4.7110.2915.16 NOK7.69%
Theo dõi
MELGMELHUS SPAREBANK
433.091 M NOK156.00 NOK+0.65%3220.329.2216.92 NOK8.01%
Theo dõi
KRABKRAFT BANK ASA
382.2 M NOK9.10 NOK−0.55%6250.059.031.01 NOK0.00%
Sức mua mạnh
ROMERROMERIKE SPAREBANK
331.844 M NOK117.00 NOK−0.85%2.818 K8.5311.6410.05 NOK8.12%
Theo dõi
BBALTBALTIC SEA PROPERTIES AS
329.39 M NOK49.4 NOK0.00%50.0111.394.34 NOK+129.66%3.24%
ROMSBROMSDAL SPAREBANK
304.354 M NOK109.20 NOK+0.18%500.103.4331.84 NOK6.99%
Theo dõi
SUNSBSUNNDAL SPAREBANK
303.196 M NOK109.80 NOK+1.86%200.0410.6410.32 NOK6.83%
Theo dõi
NORTHNORTH ENERGY ASA
277.886 M NOK2.37 NOK+2.60%39.45 K0.5611.290.21 NOK4.22%
TYSBTYSNES SPAREBANK
205.109 M NOK108.82 NOK−1.07%10.016.5316.66 NOK5.72%
Theo dõi
AAASBAASEN SPAREBANK
199.822 M NOK115.52 NOK−5.61%6752.5410.1111.43 NOK7.79%
Theo dõi
NISBNIDAROS SPAREBANK
119.629 M NOK106.00 NOK+0.95%1252.593.7128.57 NOK5.35%
Theo dõi
SOGNSOGN SPAREBANK
115.747 M NOK183.00 NOK+1.10%2460.1610.0418.22 NOK5.46%
Bán Mạnh
ROMROMREAL LTD
86.872 M NOK2.10 NOK−4.55%220.000.00%
HHSPGHOLAND OG SETSKOG SPAREBANK
85.988 M NOK125.00 NOK0.00%1001.8311.0911.28 NOK5.60%
Bán Mạnh
NBXNORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS
55.279 M NOK0.810 NOK−6.47%45.19 K0.220.00%
OTSOCEANTEAM ASA
36.264 M NOK1.060 NOK+2.42%37.17 K0.61−0.35 NOK+97.15%0.00%
BBSPBLACK SEA PROPERTY
32.15 M NOK0.318 NOK−3.64%36.836 K0.420.00%
RCRRECREATE ASA
14.644 M NOK0.675 NOK−15.63%8.423 K0.440.00%