Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

39
Cổ phiếu
165.968B
Giá trị vốn hóa thị trường
258.734K
Khối lượng
−1.05%
Thay đổi
+13.60%
Hiệu suất Tháng
+55.66%
Hiệu suất Năm
+11.88%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFGAF GRUPPEN ASA
147.0 NOK−1.34%−2.0 NOK
Mua
32.513K4.779M16.035B NOK15.919.40 NOK5.413K
AGLXAGILYX ASA
30.20 NOK−0.98%−0.30 NOK
Bán
28.789K869.428K2.578B NOK−1.95 NOK90
AKASTAKASTOR ASA
11.90 NOK−0.83%−0.10 NOK
Mua
105.719K1.258M3.259B NOK2.634.57 NOK2.1K
ARCHARCHER LTD
3.500 NOK0.00%0.000 NOK
Bán Mạnh
1.21M4.234M520.655M NOK−1.23 NOK4.473K
ARGEOARGEO AS
1.700 NOK0.00%0.000 NOK
Bán
12.811K21.779K123.897M NOK−1.38 NOK35
ASTKASETEK A/S
14.14 NOK−2.08%−0.30 NOK
Mua
48.508K685.903K373.234M NOK−1.53 NOK
AWDRAWILCO DRILLING PLC
Chứng chỉ lưu ký
35.000 NOK3.24%1.100 NOK
Theo dõi
1.016K35.56K151.489M NOK−1079.38 NOK112
BORRBORR DRILLING LIMITED
58.66 NOK−1.89%−1.13 NOK
Mua
492.067K28.865M14.55B NOK−19.26 NOK517
BWEBW ENERGY LIMITED
28.40 NOK−3.40%−1.00 NOK
Mua
157.499K4.473M7.585B NOK140
CAMBICAMBI ASA
6.50 NOK2.04%0.13 NOK
Mua
45.847K298.006K1.019B NOK−0.27 NOK128
CLOUDCLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA
11.90 NOK0.00%0.00 NOK
Bán
239.779K2.853M3.466B NOK50.360.24 NOK
COOLCOOL COMPANY LTD
107.54 NOK−1.34%−1.46 NOK
Mua
150.729K16.209M4.361B NOK
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
13.620 NOK−0.19%−0.026 NOK
Mua
187.735K2.557M
DOFDOF ASA
0.676 NOK−11.05%−0.084 NOK
Bán Mạnh
14.361M9.708M213.924M NOK−3.90 NOK3.82K
DVDDEEP VALUE DRILLER AS
18.50 NOK1.65%0.30 NOK
Mua
195.824K3.623M1.578B NOK1
EMGSELECTROMAGNETIC GEOSERVICES
2.570 NOK6.64%0.160 NOK
Sức mua mạnh
531.514K1.366M315.637M NOK6.270.38 NOK17
HAVIHAVILA SHIPPING
19.75 NOK−1.94%−0.40 NOK
Mua
196.338K3.88M479.092M NOK4.026.33 NOK
IWSINTEGRATED WIND SOLUTIONS ASA
34.8 NOK−0.57%−0.2 NOK
Mua
1.2K41.76K1.37B NOK−1.17 NOK48
MULTIMULTICONSULT ASA
125.2 NOK−1.73%−2.2 NOK
Bán Mạnh
12.077K1.512M3.506B NOK12.0310.59 NOK3.2K
NODLNORTHERN DRILLING LIMITED
31.30 NOK−2.03%−0.65 NOK
Bán
33.157K1.038M515.45M NOK
NOLNORTHERN OCEAN LTD
11.10 NOK2.21%0.24 NOK
Mua
245.605K2.726M1.972B NOK36.410.30 NOK3
NORAMNORAM DRILLING AS
63.34 NOK2.16%1.34 NOK
Sức mua mạnh
28.808K1.825M2.675B NOK−4.44 NOK218
NORBTNORBIT ASA
31.0 NOK−1.59%−0.5 NOK
Theo dõi
5.755K178.405K1.855B NOK23.341.35 NOK
NRCNRC GROUP ASA
13.72 NOK−0.87%−0.12 NOK
Bán Mạnh
205.766K2.823M1.009B NOK45.390.30 NOK
NSOLNORSK SOLAR AS
3.57 NOK3.48%0.12 NOK
Mua
5.97K21.313K257.958M NOK25
ODLODFJELL DRILLING LIMITED
26.15 NOK0.77%0.20 NOK
Theo dõi
133.184K3.483M6.145B NOK11.922.18 NOK2.927K
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
36.355 NOK−0.48%−0.175 NOK
Mua
74.707K2.716M1.442B NOK7.704.74 NOK1.792K
OTOVOOTOVO ASA
17.50 NOK−1.91%−0.34 NOK
Bán Mạnh
117.673K2.059M2.43B NOK−1.76 NOK
PRSPROSAFE SE (SN)
147.6 NOK−2.51%−3.8 NOK
Theo dõi
23.134K3.415M1.332B NOK0.141058.47 NOK103
QFUELQUANTAFUEL ASA
6.500 NOK−4.27%−0.290 NOK
Mua
520.109K3.381M1.126B NOK−1.79 NOK93
RISHGC RIEBER SHIPPING ASA
12.50 NOK−1.96%−0.25 NOK
Mua
9.397K117.463K1.098B NOK4.932.59 NOK57
SBXSEABIRD EXPLORATION PLC
4.040 NOK0.00%0.000 NOK
Mua
353.399K1.428M335.085M NOK−3.61 NOK
SDNSSHELF DRILLING NORTH SEA LTD
25.750 NOK−0.96%−0.250 NOK
Mua
42.405K1.092M2.6B NOK538
SDRLSEADRILL LIMITED
433.70 NOK−1.66%−7.30 NOK
Mua
48.444K21.01M22.05B NOK3.22K
SHLFSHELF DRILLING LTD
30.70 NOK2.16%0.65 NOK
Sức mua mạnh
1.443M44.304M5.83B NOK−2.87 NOK3.105K
SUBCSUBSEA 7 S.A.
118.80 NOK−0.96%−1.15 NOK
Theo dõi
418.459K49.713M34.767B NOK133.800.90 NOK12.502K
VEIVEIDEKKE
105.0 NOK−1.13%−1.2 NOK
Mua
56.166K5.897M14.332B NOK15.876.69 NOK7.796K
VGMVOW GREEN METALS AS
2.405 NOK−6.24%−0.160 NOK
Theo dõi
27.175K65.356K422.952M NOK−0.11 NOK2
VOWVOW ASA
19.86 NOK−0.30%−0.06 NOK
Mua
27.467K545.495K2.288B NOK2.98 NOK169