Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

26
Cổ phiếu
351.376B
Giá trị vốn hóa thị trường
102.862K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
+2.92%
Hiệu suất Tháng
+44.35%
Hiệu suất Năm
+23.48%
Hiệu suất YTD
          
ACH AKER CLEAN HYDROGE
6.76-0.56%-0.04Mua581.188K4.675B
AKBM AKER BIOMARINE ASA
44.75-2.72%-1.25Bán79.985K4.029B-0.58551.00
ANDF ANDFJORD SALMON AS
39.60-0.13%-0.05Bán11.804K1.419B-0.7117.00
ASA ATLANTIC SAPPH ASA
34.70-5.71%-2.10Bán355.858K3.351B-7.54159.00
AUSS AUSTEVOLL SEAFOOD
113.30-1.56%-1.80Mua175.193K23.230B18.646.186342.00
BARRA BARRAMUNDI GROUP
14.700.00%0.00Bán100593.439M
BEWI BEWI ASA
55.40-4.48%-2.60Bán108.384K9.083B25.102.31
BRG BORREGAARD ASA
209.00-2.79%-6.00Bán81.212K21.408B30.157.141091.00
CSS CLEAN SEAS SEAFOOD
4.003.90%0.15Mua13.000K651.640M-1.77
DSRT DESERT CONTROL AS
26.60-3.81%-1.06Mua178.946K1.126B6.00
EFUEL EVERFUEL A/S
47.600.21%0.10Bán21.471K3.705B
ELO ELOPAK ASA
25.01-1.90%-0.49Bán34.797K6.865B
GIGA GIGANTE SALMON AS
5.102.00%0.10Sức mua mạnh1.192K527.780M
GSF GRIEG SEAFOOD
93.25-0.27%-0.25Mua137.481K10.498B51.511.82950.00
HEX HEXAGON COMPOSITES
30.84-0.19%-0.06Bán218.946K6.186B-1.241060.00
HRGI HORISONT ENERGI AS
46.903.07%1.40Mua1.583K
IFISH ICE FISH FARM AS
44.000.00%0.00Bán10.362K2.376B12.323.57
ISLAX ICELANDIC SALMON
144.50-0.34%-0.50Mua100.577K4.489B
MOWI MOWI ASA
247.700.90%2.20Mua652.619K126.951B24.3710.0714645.00
NCOD NORCOD AS
126.000.00%0.00Mua23.123K2.146B-1.57
NOAP NORDIC AQUA PARTNE
59.10-0.84%-0.50Bán454612.925M-4.37
NSKOG NORSKE SKOG ASA
36.200.14%0.05Mua431.818K3.408B-24.622332.00
SACAM SALMONES CAMANCHAC
39.000.26%0.10Bán6171.556B-5.41
SALME SALMON EVOLUTION
7.69-1.41%-0.11Bán465.691K2.381B-0.108.00
STATT STATT TORSK AS
2.40-3.88%-0.10Sức bán mạnh42.780K415.116M
YAR YARA INTERNATIONAL
429.40-0.30%-1.30Mua356.835K109.710B20.0921.4417000.00
Tải thêm