Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

28
Cổ phiếu
230.524B
Giá trị vốn hóa thị trường
518.482K
Khối lượng
−0.16%
Thay đổi
+2.94%
Hiệu suất Tháng
−3.57%
Hiệu suất Năm
+6.03%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABTAQUA BIO TECHNOLOGY ASA
7.01 NOK−1.54%−0.11 NOK
Bán
2.389K16.747K147.106M NOK5
AKBMAKER BIOMARINE ASA
35.50 NOK−0.14%−0.05 NOK
Bán
29.74K1.056M3.116B NOK146.060.24 NOK589
ANDFANDFJORD SALMON AS
37.8 NOK−0.53%−0.2 NOK
Bán
91034.398K1.559B NOK−1.13 NOK18
ASAATLANTIC SAPPHIRE ASA
8.850 NOK−0.17%−0.015 NOK
Bán
159.694K1.413M1.359B NOK−9.10 NOK166
BARRABARRAMUNDI GROUP LTD
5.00 NOK2.46%0.12 NOK
Bán
15197.006M NOK−5.05 NOK
BEWIBEWI ASA
49.6 NOK−3.13%−1.6 NOK
Bán
25.873K1.283M9.797B NOK15.283.38 NOK2.097K
BRGBORREGAARD ASA
184.4 NOK1.43%2.6 NOK
Mua
62.892K11.597M18.103B NOK20.358.95 NOK
CSSCLEAN SEAS SEAFOOD LTD
4.00 NOK4.99%0.19 NOK
Sức mua mạnh
27.226K108.904K683.28M NOK
DSRTDESERT CONTROL AS
13.90 NOK−1.70%−0.24 NOK
Bán Mạnh
22.479K312.458K581.149M NOK51
EFUELEVERFUEL A/S
46.00 NOK−2.75%−1.30 NOK
Mua
18.065K830.99K3.689B NOK−1.92 NOK
ELKELKEM ASA
37.04 NOK2.15%0.78 NOK
Sức mua mạnh
829.491K30.724M22.915B NOK2.1716.79 NOK7.074K
ELOELOPAK ASA
22.70 NOK−3.61%−0.85 NOK
Bán
71.975K1.634M6.34B NOK64.260.37 NOK2.6K
GIGAGIGANTE SALMON AS
8.14 NOK−0.73%−0.06 NOK
Theo dõi
8.679K70.647K865.559M NOK2
GSFGRIEG SEAFOOD
84.90 NOK0.77%0.65 NOK
Theo dõi
192.726K16.362M9.459B NOK12.99 NOK753
HEXHEXAGON COMPOSITES ASA
36.32 NOK0.06%0.02 NOK
Mua
168.495K6.12M7.267B NOK−1.55 NOK1.505K
HRGIHORISONT ENERGI AS
13.02 NOK0.62%0.08 NOK
Bán
277.536K3.614M288.898M NOK
HYONHYON AS
0.6100 NOK−0.81%−0.0050 NOK
Bán Mạnh
760.195K463.719K
IFISHICE FISH FARM AS
26.1 NOK−1.51%−0.4 NOK
Bán Mạnh
6.965K181.787K2.425B NOK−0.25 NOK
ISLAXICELANDIC SALMON AS
150 NOK−3.23%−5 NOK
Bán
1.096K164.4K4.644B NOK
NCODNORCOD AS
56.4 NOK−2.76%−1.6 NOK
Bán Mạnh
3.822K215.561K1.115B NOK
NOAPNORDIC AQUA PARTNERS A/S
63.8 NOK5.98%3.6 NOK
Mua
106.501K6.795M619.096M NOK
NSKOGNORSKE SKOG ASA
75.80 NOK1.74%1.30 NOK
Sức mua mạnh
745.762K56.529M7.023B NOK2.7327.28 NOK2.1K
OCEANOCEAN GEOLOOP AS
21.000 NOK2.44%0.500 NOK
Bán
4.269K89.649K1.024B NOK
RECSIREC SILICON ASA
15.380 NOK−2.72%−0.430 NOK
Bán
5.133M78.942M6.65B NOK−1.70 NOK289
SACAMSALMONES CAMANCHACA SA
Chứng chỉ lưu ký
40.500 NOK2.53%1.000 NOK
Sức mua mạnh
2.38K96.39K3.427B NOK
SALMESALMON EVOLUTION ASA
8.30 NOK0.97%0.08 NOK
Mua
467.64K3.881M2.842B NOK−0.12 NOK32
STATTSTATT TORSK AS
1.490 NOK−1.32%−0.020 NOK
Bán
30.023K44.734K320.375M NOK10
YARYARA INTERNATIONAL ASA
446.0 NOK−0.40%−1.8 NOK
Bán
476.104K212.342M114.066B NOK6.0174.50 NOK17.8K