Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

21
Cổ phiếu
133.587B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.014M
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
−21.88%
Hiệu suất Tháng
−1.44%
Hiệu suất Năm
−23.41%
Hiệu suất YTD
           
ACC AKER CARBON CAPTURE ASA
17.24-1.79%-0.32Bán Mạnh3.449M59466069.9210.607B-0.2826.00
AKVA AKVA GROUP ASA
83.200.73%0.60Bán3.843K319737.593.000B300.470.271447.00
AMSC AMERICAN SHIPPING COMPANY ASA
32.300.94%0.30Bán31.916K1030886.771.940B7.094.513.00
BCS BERGEN CARBON SOLUTIONS AS
62.573.42%2.07Mua388.673K24319269.612.259B
BMA BYGGMA ASA
31.204.00%1.20Mua27.052K844022.432.095B12.412.42680.00
CADLR CADELER AS
31.002.33%0.70Bán329.417K10213573.764.199B-0.22
ELOP ELOP AS
2.513.51%0.09Bán197.748K496347.48286.159M
ENVIP ENVIPCO HOLDING NV
33.00-2.37%-0.80Theo dõi11.293K372669.001.402B7.820.33
GOD GOODTECH ASA
8.26-1.67%-0.14Bán Mạnh38.568K318571.68226.211M-0.32268.00
HAUTO HOEGH AUTOLINERS ASA
25.490.95%0.24Bán88.406K2253468.944.817B1712.00
HPUR HEXAGON PURUS ASA
15.644.23%0.63Bán249.933K3907952.393.504B-1.88
HYARD HAVYARD GROUP ASA
6.44-0.46%-0.03Bán47.725K307349.00159.977M490.00
KOA KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
2.703.45%0.09Bán6.409M17290386.612.741B14.310.1811234.00
KYOTO KYOTO GROUP AS
19.701.01%0.20Bán24.836K489169.83164.201M
MVW M VEST WATER AS
9.20-2.13%-0.20Bán Mạnh446.804K4110596.80274.480M4.00
NEL NEL ASA
10.91-9.91%-1.20Bán Mạnh16.130M176061853.3917.693B-0.05393.00
OET OKEANIS ECO TANKERS CORP
70.503.68%2.50Bán21.251K1498195.502.202B103.390.66
RECSI REC SILICON ASA
13.16-1.05%-0.14Bán Mạnh5.570M73298383.765.594B-1.11281.00
TECO TECO 2030 ASA
4.253.41%0.14Bán166.943K709507.75576.920M18.00
TOM TOMRA SYSTEMS ASA
450.900.80%3.60Bán382.475K172457973.6866.080B63.537.044307.00
ZAP ZAPTEC AS
52.506.36%3.14Bán707.013K37118182.503.767B-0.2034.00
Tải thêm