Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

22
Cổ phiếu
199.455B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.918K
Khối lượng
−0.34%
Thay đổi
+4.25%
Hiệu suất Tháng
+23.85%
Hiệu suất Năm
+6.66%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
16.320NOK2.45%0.390NOK
Sức mua mạnh
1.006M16.411M9.626BNOK−0.37NOK70
AKVAAKVA GROUP ASA
71.2NOK−3.78%−2.8NOK
Mua
1.725K122.82K2.688BNOK−2.42NOK1.414K
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
8.35NOK−1.30%−0.11NOK
Bán
198.343K1.656M355.067MNOK−1.16NOK
CADLRCADELER AS
42.50NOK−0.51%−0.22NOK
Mua
90.399K3.842M8.441BNOK50.270.85NOK
ENDURENDUR ASA
27.400NOK−2.14%−0.600NOK
Bán
83.765K2.295M841.48MNOK21.971.27NOK463
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
1.1204NOK−8.82%−0.1084NOK
Bán Mạnh
1.74M1.949M300.108MNOK−1.00NOK35
ENVIPENVIPCO HOLDING NV
38.5NOK4.05%1.5NOK
Sức mua mạnh
10.795K415.608K1.702BNOK−0.74NOK233
EQVAEQVA ASA
2.805NOK−3.28%−0.095NOK
Bán Mạnh
34.568K96.963K208.603MNOK157
GODGOODTECH ASA
8.30NOK−1.07%−0.09NOK
Mua
11.804K97.973K228.956MNOK−0.30NOK309
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
59.0NOK0.00%0.0NOK
Bán
947.893K55.926M11.255BNOK3.4617.13NOK1.627K
HPURHEXAGON PURUS ASA
28.64NOK1.70%0.48NOK
Sức mua mạnh
162.452K4.653M7.273BNOK−1.41NOK415
ININININ GROUP AS
2.050NOK−3.30%−0.070NOK
Theo dõi
25.641K52.564K277.679MNOK4
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
2.842NOK2.97%0.082NOK
Sức mua mạnh
7.877M22.385M2.901BNOK−0.08NOK11.234K
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
389.8NOK−0.56%−2.2NOK
Bán
157.573K61.422M69.354BNOK28.0913.96NOK11.122K
KYOTOKYOTO GROUP AS
18.15NOK−0.82%−0.15NOK
Bán
11.3K205.095K216.839MNOK−7.41NOK10
MVWM VEST WATER AS
10.00NOK0.30%0.03NOK
Mua
12.465K124.65K291.124MNOK
NELNEL ASA
17.695NOK−2.69%−0.490NOK
Mua
4.88M86.343M28.422BNOK−0.47NOK507
NKRNEKKAR ASA
6.86NOK0.59%0.04NOK
Theo dõi
35.946K246.59K728.197MNOK9.200.74NOK72
PHLYPHILLY SHIPYARD ASA
46.00NOK−1.81%−0.85NOK
Mua
1.409K64.814K567.255MNOK−1.04NOK
TECOTECO 2030 ASA
9.75NOK−0.31%−0.03NOK
Theo dõi
201.58K1.965M1.55BNOK−0.48NOK23
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
175.80NOK−0.34%−0.60NOK
Bán
432.54K76.041M52.17BNOK50.083.52NOK4.61K
ZAPZAPTEC ASA
25.65NOK1.02%0.26NOK
Mua
248.127K6.364M1.94BNOK70.250.36NOK76