Các công ty Na Uy tham gia một lĩnh vực: Producer Manufacturing

Những Các công ty Na Uy sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Producer Manufacturing. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
ACCAKER CARBON CAPTURE ASA
8.100 NOK+3.05%1.702M1.184.749B NOK−0.28 NOK+16.29%0.00%
Theo dõi
AKVAAKVA GROUP ASA
57.0 NOK0.00%2200.032.071B NOK−0.61 NOK+84.77%0.00%
Theo dõi
BCSBERGEN CARBON SOLUTIONS AS
8.76 NOK−7.30%85.835K1.49396.618M NOK−1.57 NOK0.00%
Theo dõi
CADLRCADELER AS
46.16 NOK+1.94%661.864K0.1515.89B NOK14.313.23 NOK0.00%
Sức mua mạnh
ENDURENDUR ASA
38.5 NOK−1.03%11.198K0.621.43B NOK−1.03 NOK−407.22%0.00%
Sức mua mạnh
ENSUENSURGE MICROPOWER ASA
0.2800 NOK−5.08%84.273M0.25794.481M NOK−0.25 NOK+76.27%0.00%
ENVIPENVIPCO HOLDING NV
42.8 NOK+1.90%4.5K0.632.16B NOK0.00%
Sức mua mạnh
EQVAEQVA ASA
3.12 NOK−0.95%37.075K1.38226.586M NOK−0.31 NOK+85.46%0.00%
GODGOODTECH ASA
11.65 NOK−1.27%41.051K0.25334.611M NOK0.00%
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
103.6 NOK+0.19%1.497M0.6719.726B NOK3.1732.73 NOK+112.62%13.10%
Sức mua mạnh
HPURHEXAGON PURUS ASA
7.16 NOK+3.47%352.901K0.741.915B NOK−2.43 NOK−44.93%0.00%
Mua
ININININ GROUP AS
2.74 NOK−2.14%48.8K0.45377.275M NOK−0.32 NOK0.00%
Sức mua mạnh
KOAKONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
1.705 NOK−0.81%2.378M0.961.629B NOK−0.34 NOK−309.69%0.00%
KOGKONGSBERG GRUPPEN ASA
676.5 NOK+0.15%697.374K4.02118.572B NOK32.1121.07 NOK+34.81%1.78%
Theo dõi
KYOTOKYOTO GROUP AS
16.25 NOK+5.52%16.285K1.71255.809M NOK−8.56 NOK0.00%
Sức mua mạnh
MVWM VEST WATER AS
9.44 NOK+1.07%13.738K3.93272.728M NOK−0.92 NOK0.00%
Sức mua mạnh
NELNEL ASA
4.924 NOK+5.10%20.473M2.397.828B NOK−0.52 NOK+30.70%0.00%
Theo dõi
NKRNEKKAR ASA
9.90 NOK−1.39%22.249K0.211.079B NOK0.00%
PHLYPHILLY SHIPYARD ASA
36.5 NOK+2.24%8.534K0.30432.252M NOK−59.33 NOK−478.09%0.00%
SCANASCANA ASA
2.305 NOK−2.12%998.28K0.331.065B NOK0.00%
Sức mua mạnh
TECOTECO 2030 ASA
2.50 NOK−4.21%169.231K2.52424.337M NOK−0.62 NOK−28.94%0.00%
TOMTOMRA SYSTEMS ASA
141.30 NOK−2.15%815.656K0.8142.706B NOK59.972.36 NOK−32.96%1.25%
Theo dõi
ZAPZAPTEC ASA
17.41 NOK+2.11%536.312K0.561.492B NOK34.300.51 NOK0.00%
Sức mua mạnh