Chứng khoán Na Uy bao gồm lĩnh vực Retail Trade

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Retail Trade. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Cửa hàng Giảm giá11.509B NOK4.55%+0.21%85.729K1
Bán lẻ Thực phẩm1
Bán lẻ qua Internet1.831B NOK−0.57%12.279K1
Cửa hàng Đặc sản6.31B NOK4.28%+1.88%73.527K3