Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Na Uy tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Na Uy sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như AKER SOLUTIONS ASA, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SCATEC ASA và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
18.631 B NOK37.42 NOK−1.94%748.989 K0.821.5723.81 NOK+884.94%2.62%
Mua
SCATCSCATEC ASA
10.695 B NOK70.15 NOK+4.23%189.578 K0.7317.723.96 NOK2.88%
Sức mua mạnh
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
9.781 B NOK176.6 NOK−0.90%4.997 K0.782326.750.08 NOK−82.46%2.24%
Sức mua mạnh
ELMRAELMERA GROUP ASA
3.785 B NOK34.00 NOK+2.72%267.604 K1.1419.551.74 NOK+21.80%4.53%
Mua
MGNMAGNORA ASA
1.908 B NOK29.45 NOK+1.38%106.635 K0.6010.992.68 NOK1.29%
Sức mua mạnh
MPCESMPC ENERGY SOLUTIONS N.V
256.988 M NOK11.40 NOK−1.30%5.351 K0.32−4.06 NOK−64.98%0.00%
Sức mua mạnh
ALTALTERNUS ENERGY GROUP
144.767 M NOK5.44 NOK−1.09%95.913 K1.760.00%
EENERGENERGEIA AS
137.419 M NOK1.14 NOK−1.72%115.264 K7.86−0.16 NOK−238.38%0.00%
Sức mua mạnh
EAMEAM SOLAR ASA
85.653 M NOK12.65 NOK+1.20%41.6 K1.650.00%
SKANDSKANDIA GREENPOWER AS
48.104 M NOK0.610 NOK0.00%6.689 K0.030.00%
AAEGAAEGA ASA
46.458 M NOK1.990 NOK0.00%1.435 K0.08−0.81 NOK+24.87%0.00%