Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

10
Cổ phiếu
49.934B
Giá trị vốn hóa thị trường
928.847K
Khối lượng
+1.93%
Thay đổi
+5.91%
Hiệu suất Tháng
+3.75%
Hiệu suất Năm
+3.64%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AFKARENDALS FOSSEKOMPANI ASA
258.5 NOK0.00%0.0 NOK
Bán
929240.147K14.189B NOK89.822.92 NOK
AKSOAKER SOLUTIONS ASA
40.80 NOK6.47%2.48 NOK
Sức mua mạnh
1.845M75.275M18.709B NOK23.391.64 NOK15.012K
ALTALTERNUS ENERGY GROUP
19.80 NOK0.00%0.00 NOK
Mua
23.05K456.39K521.161M NOK−2.89 NOK
EAMEAM SOLAR ASA
5.82 NOK−2.68%−0.16 NOK
Bán
12.251K71.301K40.976M NOK−2.64 NOK
ELMRAELMERA GROUP ASA
14.46 NOK−2.63%−0.39 NOK
Bán
599.433K8.668M1.698B NOK5.732.63 NOK475
ENERGENERGEIA AS
1.8500 NOK−2.62%−0.0498 NOK
Bán
32.919K60.9K
MGNMAGNORA ASA
22.65 NOK−1.52%−0.35 NOK
Mua
123.803K2.804M1.535B NOK−1.25 NOK0
MPCESMPC ENERGY SOLUTIONS N.V
15.24 NOK−1.68%−0.26 NOK
Mua
12.136K184.953K344.875M NOK−1.67 NOK13
SCATCSCATEC ASA
80.04 NOK−1.33%−1.08 NOK
Bán Mạnh
823.755K65.933M12.891B NOK−8.40 NOK
SKANDSKANDIA GREENPOWER AS
0.271 NOK6.27%0.016 NOK
Bán
1.402M379.896K4.195M NOK40