Công ty Điện lực (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
19.113B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.355K
Khối lượng
+0.09%
Thay đổi
+0.01%
Hiệu suất Tháng
+17.35%
Hiệu suất Năm
+1.51%
Hiệu suất YTD
           
ENDISPC1 ENEL DISTRIBUCION PERU SAA
4.000.00%0.00Mua9123648.002.554B6.550.61
ENGEPEC1 ENEL GENERACION PERU SAA
2.580.39%0.01Bán12.932K33364.564.492B9.860.37
ENGIEC1 ENGIE ENERGIA DEL PERU SA
5.550.00%0.00Bán3.500K19425.003.338B17.590.32
HIDRA2C1 EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE MEDIO
1.350.00%0.00Bán20.450K27607.501.011B8.730.15
LUSURC1 LUZ DEL SUR SA
15.850.00%0.00Mua1.240K19654.007.718B12.991.22
Tải thêm