Kim loại quý (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
125.175B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.782K
Khối lượng
−1.46%
Thay đổi
−8.30%
Hiệu suất Tháng
−15.95%
Hiệu suất Năm
−21.49%
Hiệu suất YTD
           
ABX BARRICK GOLD CORPORATION
14.88-1.91%-0.29Bán Mạnh6689939.84112.209B13.734.2321300.00
BUENAVC1 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
21.650.00%0.00Bán2004330.005.497B5.533.92
BVN COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA
6.934.68%0.31Mua23.719K164372.675.497B6.014.22
DNT CANDENTE COPPER CORP
0.1214.29%0.01Bán20.000K2400.00118.060M-0.0418.00
MINCORI1 SOCIDAD MINERA CORONA SA
12.00-5.51%-0.70Bán Mạnh1.115K13380.00778.399M4.402.89
MIRL MINERA IRL LTD
0.070.00%0.00Bán Mạnh23.000K1495.0059.758M-0.08
PODERC1 COMPANIA MINERA PODEROSA SA
8.550.00%0.00Bán1.148K9815.403.880B7.491.14
PPX PPX MINING CORP
0.020.00%0.00Bán288.850K5488.1534.398M-0.02
SMT SIERRA METALS INC
0.508.70%0.04Bán3.399K1699.50344.397M-1.251440.00
Tải thêm