Tài chính (Khu vực)

14
Cổ phiếu
6068.351B
Giá trị vốn hóa thị trường
533
Khối lượng
+0.98%
Thay đổi
+6.72%
Hiệu suất Tháng
+11.84%
Hiệu suất Năm
+8.78%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Tài chính/Cho thuê1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư207.729M PEN0.00%0.00%3301
Quản lý Đầu tư8.085B PEN6.27%+0.80%3.477K1
Các Ngân hàng lớn3.093T PEN3.26%+0.92%8277
Bảo hiểm nhiều Rủi ro1.412B PEN0.00%+1.39%7.106K1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn2.932T PEN+1.05%151
Ngân hàng khu vực33.092B PEN10.03%0.00%17.952K2