Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
819.603M
Giá trị vốn hóa thị trường
2.318K
Khối lượng
0%
Thay đổi
−16.81%
Hiệu suất Tháng
−26.56%
Hiệu suất Năm
−30.37%
Hiệu suất YTD
           
AENZAC1 AENZA SAA
0.940.00%0.00Bán2.318K2178.92819.603M
Tải thêm