Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

1
Cổ phiếu
802.164M
Giá trị vốn hóa thị trường
8.049K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+3.37%
Hiệu suất Tháng
−18.58%
Hiệu suất Năm
−34.29%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
802.164M9.78%21.760K1
Tải thêm