Vận chuyển (Khu vực)

2
Cổ phiếu
38.804B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.063K
Khối lượng
+7.28%
Thay đổi
−15.41%
Hiệu suất Tháng
−12.76%
Hiệu suất Năm
−4.71%
Hiệu suất YTD
           
AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC
17.607.32%1.20Bán1.000K17600.0038.582B-13.47123400.00
AIHC1 ANDINO INVESTMENT HOLDING SAA
0.550.00%0.00Bán12.000K6600.00221.873M1.940.28
Tải thêm