Năng lượng Mỏ (Khu vực)

12
Cổ phiếu
760.092B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.031M
Khối lượng
+0.19%
Thay đổi
−1.72%
Hiệu suất Tháng
−6.49%
Hiệu suất Năm
−8.25%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACENACEN CORPORATION
4.81 PHP+0.21%3.055M0.24190.452B PHP12.310.39 PHP+198.24%0.83%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
APCAPC GROUP, INC.
0.230 PHP−0.86%20K0.071.741B PHP−0.00 PHP+85.71%0.00%Năng lượng Mỏ
COALCOAL ASIA HOLDINGS INC.
0.130 PHP+4.00%300K1.43520M PHP−0.00 PHP+95.57%0.00%Năng lượng Mỏ
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
9.28 PHP+0.87%643.7K0.37122.153B PHP5.261.76 PHP−28.10%7.83%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
OPMORIENTAL PETROLEUM & MINERAL A
0.0083 PHP+1.22%1M0.121.648B PHP7.550.00 PHP6.10%Năng lượng Mỏ
PCORPETRON CORPORATION
3.39 PHP0.00%581K1.0631.782B PHP29.330.12 PHP−59.75%2.95%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
PERCPETROENERGY RESOURCES CORP.
4.50 PHP−0.44%8K0.032.559B PHP4.850.93 PHP+12.73%1.11%Năng lượng Mỏ
PXPPXP ENERGY CORPORATION
3.90 PHP+5.41%68K0.297.252B PHP−0.02 PHP+41.69%0.00%Năng lượng Mỏ
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
28.55 PHP−1.38%726.9K0.59123.053B PHP4.576.24 PHP−36.62%6.22%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
107.9 PHP−0.09%48.9K0.09257.461B PHP−1.50 PHP+81.76%1.30%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
SPMSEAFRONT RESOURCES CORPORATION
1.55 PHP+3.33%8K0.23252.65M PHP72.430.02 PHP0.00%Năng lượng Mỏ
TFHITOP FRONTIER INVESTMENT HLDGS.
103.20 PHP+7.28%1.77K0.0721.219B PHP171.060.60 PHP0.00%Năng lượng Mỏ